Autor: invence

Partnerství s UTB

Zavázali jsme se k dlouhodobé strategické spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně pro naše „velké praktické zkušenosti a bohaté know-how v mnoha oborech, zejména...

Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví zpracovává a navazuje na předpis EU. Upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob...

Daňový řád

Zákon č. 280/2009 Sb. Tento zákon upravuje postup správců daní ale i práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní. Správa daně...

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů upravuje, kdo je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob. Poplatníci jsou daňovými rezidenty ČR, pokud mají na území České...

Zákon o spotřebních daních

Zákon č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních upravuje příslušné předpisy EU, konkrétně podmínky zdanění vybraných výrobků jako jsou minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty,...

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje daň z přidané hodnoty. Předmět daně je dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v tuzemsku,...

Zákon o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb. Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná poplatníkem daně z příjmů...

Zákon o dani z nemovitých věcí

Zákon č. 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí upravuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území...

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru