Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb.

Zákon o účetnictví zpracovává a navazuje na předpis EU. Upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví. Také specifikuje podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.

Účetní jednotky, na které se zákon vztahuje, jsou PO sídlící na území České republiky, zahraniční PO a zahraniční jednotky, které jsou účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají. Dále pak na organizační složky státu, FO zapsány v obchodním rejstříku jako podnikatelé, ostatní FO – podnikatelé, pokud jejich obrat přesáhl za předcházející rok 25 000 000 Kč. Dále FO vedoucí účetnictví na základě svého rozhodnutí, FO které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti (detailně v zákoně).

Zákon o účetnictví stanovuje podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu (soubor činností, které směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a účetních jednotek, v centrálním systému účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku). Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

Zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavování účetních výkazů za Českou republiku, provádí Ministerstvo financí. To také spravuje centrální systém účetních informací státu, zajišťuje jeho využívání v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy a zajišťuje metodickou podporu vybraným účetním jednotkám.

Novely navazující na zákon o účetnictví

  • Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

  • Vyhláška č. 310/2020 Sb., vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.

Finanční zpravodaj a Finanční správa

  • Finanční zpravodaj č. 10/2017 zveřejnil změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., vyhlášky č. 501/2002 Sb. a vyhlášky č. 502/2002 Sb. Zveřejnil i další související sdělení.
  • Informace Finanční správy upřžesňuje kategorizaci účetních jednotek.
  • K účtování digitálních změn vydalo MFČR následující zprávu.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru