Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb.

Zákon o účetnictví zpracovává a navazuje na předpis EU, přičemž upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.

Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou PO sídlící na území České republiky, zahraniční PO a zahraniční jednotky, které jsou účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají (provozují činnost dle zvláštních právních předpisů), organizační složky státu, FO zapsány v obchodním rejstříku jako podnikatelé, ostatní FO – podnikatelé, pokud jejich obrat přesáhl za předcházející rok 25 000 000 Kč. Dále FO vedoucí účetnictví na základě svého rozhodnutí, FO které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti (detailně v zákoně).

Zákon o účetnictví stanovuje podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu (soubor činností, které směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a účetních jednotek, v centrálním systému účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku). Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

Zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavování účetních výkazů za Českou republiku, provádí Ministerstvo financí, které též spravuje centrální systém účetních informací státu, zajišťuje jeho využívání v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy podle zvláštního zákona a zajišťuje metodickou podporu vybraným účetním jednotkám.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru