Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje daň z přidané hodnoty.

Předmět daně je dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu osobou povinnou k dani v tuzemsku nebo právnickou osobou nepovinnou k dani. Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani, dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Zdanitelné plnění je plnění, které je předmětem daně a není osvobozené od daně.

Zákon podrobně upravuje, co není předmětem daně z přidané hodnoty.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235

Přehled související legislativy je k dispozici na stránkách Finanční správy.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru