Auditorská, daňová a účetní kancelář ve Zlíně a.s.

Ing. Jitka Brychtová založila účetní kancelář v roce 1993.
I přes to, že jsme vyrostli  m,do početného týmu akciovky Auditorská, daňová a účetní kancelář ve Zlíně a.s.,
způsob práce postavený na vysoké odbornosti a lidské vzájemnosti se nezměnil.

O naší historii

Ing. Jitka Brychtová požádala o živnostenské opravnění účetní po krátké jednoleté zkušenosti na Finančním úřadě ve Zlíně. Následně začala poskytovat také daňové poradenství, když se stala členem Komory daňových poradců České republiky s evidenčním číslem 496. Od roku 1995, po zápisu do Komory auditorů ČR s číslem osvědčení 1471, nabyla oprávnění k auditu účetních závěrek. Během let fungování firmy se tým rozrostl o mnoho kvalifikovaných spolupracovníků, změnila se forma společnosti i její sídlo. Nic se však nezměnilo na odpovědném a přátelském přístupu ke klientům, který Auditorská, daňová a účetní kancelář ve Zlíně a.s. garantuje.

Co od nás můžete očekávat

V rámci regionu patříme k největším dodavatelům vedení účetnictví a mezd, krom toho disponujeme kulatými razítky auditora a daňového poradce. Výhodou je náš velký tým, díku čemuž jsme vzájemně zastupitelní, a proto spolehliví. Nad zapeklitými případy dumáme společně a spolehlivě dokážeme najít výhodné řešení, protože víc hlav víc ví a nás je tu spousta k diskuzi o všech složitostech, které podnikání skrz čísla přináší.  Výsledkem je daňová optimalizace, jak se tomu moderně říká, kdy dokážeme přijít s přívětivou alternativou na míru klienta. Účetnictví je pro nás víc, než ťukání dokladů do peněžního deníku.  Snažíme se využít automatizace a tím získat prostor na přemýšlení o vašich číslech a výběr strategických a efektivních řešení, protože v tom vnímáme největší přínos.

Jaké ctíme hodnoty

Naše odbornost je postavena na vysokoškolském vzdělání a nepřetržitém zdokonalování se v oboru na školeních a seminářích. Také díky tomu finanční výsledky formulujeme srozumitelně a přehledně, konkrétně ale souvisle. Naše reporty se nerozplynou ve zmatenou džungli čísel, víte proč? My totiž číslům opravdu rozumíme. Stojí za námi 30 let počítání, účtování, vyhodnocování a soustavného studování nejen odborných publikací, protože to k účetnictví a daním neoddělitelně patří.

V současnosti naše kancelář nabízí komplexní služby v oblastech vedení účetnictví, auditů a daňového poradenství, ale také ekonomicko-organizačního charakteru. Specializujeme se na malé až střední společnosti a podnikající fyzické osoby. Stručný přehled činností včetně ceníku naleznete na stránce služby.

Přes vysokou technizaci dnešní doby zdůrazňujeme lidské hodnoty. Od nás účtování dokladů online nečekejte, naopak, rádi se s Vámi potkáme, protože osobní kontakt je pro nás důležitý a klientům se chceme přiblížit víc než při zpracovaní účetní rozvahy.

Co víc je pro nás důležité

V roce 2017 jsme se podíleli na založení Nadačního fondu Zůstaneme Doma, jehož cíle aktivně podporujeme; osudy druhých nám nejsou lhostejné a solidarita, která lidi spojuje, představuje vizi, se kterou se ztotožňujeme. Posláním nadace je pomoc a podpora lidem zapojených do péče o seniory, kteří odmítnou žít v léčebně pro dlouhodobě nemocné či v jiném sociálním zařízení, a naopak se rozhodnou zůstat v domácím prostředí. Jitka Brychtová, jako členka správní rady, dohlíží na ekonomické fungování fondu a zasazuje se o získávání finančních prostředků nezbytných pro běžný chod nadace například pomocí fundraisingových kampaní.

Taky jsme zapsali spolek Pár kapek v moři. Máme to štěstí, že se naší kanceláři daří, a proto i my chceme přispět kapičkou. Rozhodli jsme se darovat 1 % ročního příjmu na pomoc těm, kteří ji potřebují. Na transparentním účtu shromažďujeme finanční zdroje, které začátkem nadcházejícího roku průhledně převedeme těm, kterým se jich nedostává. Postradatelné krůpějky můžete zaslat na transparentní účet 665651/0300.

O nás, Pohlednice spoluku Pár kapek v moři, Auditorská daňová a účetní kancelář ve Zlíně
Auditorská, daňová a účetní kancelář ve Zlíně a.s.

Vývoj obratu

Za nás mluví čísla; souhrn výnosů firmy za posledních dvacet let.

My v kanceláři

Každá účetní se individuálně a komplexně věnuje konkrétnímu klientovi a zároveň se metodicky specializují na určitou oblast. Své znalosti upevňují kontinuálním vzděláváním s důrazem na dané zaměření. Obecnou účetní odbornost si soustavně zvyšují všichni zaměstnanci firmy v rámci pravidelných interních i externích školení a supervize. 

Auditorská, daňová a účetní kancelář ve Zlíně se spoléhá na stabilní tým zaměstnanců, v jehož čele stojí již mnoho let Ing. Jana Holoušová zaměřená na daňovou problematiku, Bc. Kateřina Kneifelová, jejíž specializací jsou mzdové a personální záležitosti. Čerstvou a energickou posilou je daňový poradce Ing. Vlastimil Machů.

Všechny účetní úzce spolupracují s účetními juniory, díky čemuž jsou plně zastupitelné a klientům je k dispozici vždy alespoň 1 oprávněný zaměstnanec pro případ dovolené či nemoci.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru