Zákon o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb.

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Předmětem daně nejsou speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu, vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-16

Přiznání k dani silniční

Klientům naší kanceláře zpracujeme začátkem kalendářního roku předběžné daňové přiznání k silniční dani pro daný rok, ze kterého vyplýne celková výše daně (viz ř. 31). Zjednodušeně lze říci, že je nárokována zálohově 1/12 za každý měsíc z celkové částky a splatná kvartálně dle platebního kalendáře, který klientům zašleme (obsahuje QR kód pro platbu). U většiny našich klientů není částka příliš vysoká a je efektivnější ji uhradit jednorázově na celý rok. Klientům, kteří preferují čtvrtletní hrazení, to připomeneme vždy přibližně týden před splatností. V lednu následujícícho roku se zálohové úhrady za uplynulý rok sesumírují do Přiznání k dani silniční, které zároveň zohlední všechny změny, které v průběhu roku proběhly.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru