Partnerství s UTB

Smlouva o zajištění odborné praxe pro studenty UTB je základem spolupráce s univerzitou.

Zavázali jsme se k dlouhodobé strategické spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně pro naše „velké praktické zkušenosti a bohaté know-how v mnoha oborech, zejména ve vedení účetnictví, daňovém poradenství a auditu“ čehož si velmi ceníme. Účelem spolupráce bude zvyšovat uplatnitelnost absolventů, společná činnost s cílem zkvalitnit vzdělávací proces, vyhledávat inovační příležitosti pro naši kancelář na půdě univerzity ale také například spolupracovat při zavádění nových poznatků do praxe.
Mimo jiné budeme profitovat z vědeckovýzkumného potenciálu zaměstnanců a studentů univerzity pro řešení našich vybraných vývojových a inovačních projektů a zároveň zapojíme studenty a absolventy do praxe díky inzerci na www.jobcentrum.utb.cz.

Polichoceni se těšíme na možnosti, které z partnerství s UTB vyplynou!

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru