Služby, které pro Vás můžeme udělat

razítko, poskytujeme služby daňového poradenství

Není náhoda, že v Auditorské, daňové a účetní kanceláři ve Zlíně souzníme s baťovským lidem myšlení, strojům práci. Soustavně hledáme cesty, jak zefektivnit naši práci, nepřepisovat ale účtovat. Proto Vás pravidelně informujeme, jak využít digitalizaci, tím proměnit naši práci ve výkonnou a Vám dát možnost, jak naši sazbu snížit. O novinkách vždy informujeme v našem Infomailu.

Na spolupráci s námi bývá nejtěžší začátek, nejen proto, že vykročit správnou nohou je klíč. Převzít doklady od předchozí účetní vyžaduje úsilí a ne vždy je komunikace hladká. Proto za rozběhnutí spolupráce fakturujeme jednorázový poplatek. Následuje upřesnění měsíční či čtvrtletní sazby s klientem. Na kalendářní rok je stanovena paušální měsíční cena za odvedenou práci, která je fakturována po ukončení daného měsíce. Jde tedy o fakturu, za již odvedenou práci, proto ji nenazýváme zálohová ale dílčí fakturace.

V červenci jsou spočítány účetní položky za první pololetí a je vystaveno vyúčtování (souhrnná faktura), zohledňující již vystavené dílčí faktury. Vyúčtování podrobně uvádí jednotlivé počty zaúčtovaných faktur, pokladních dokladů, řádků bankovního výpisu i podaných přiznání či jiných formulářů.

Možná byste čekali, že vyúčtování za druhé pololetí bude vystaveno po ukončení kalendářního roku. Nicméně my s tím počkáme až po podání daňového přiznání k daní z příjmů, neboť při jeho přípravě probíhá mnoho operací z oblasti daňové optimalizace, které mohou konečné vyúčtování ovlivnit. Je velkou výhodou naší kanceláře, že máme 2 daňové poradce, můžete mít tedy jistotu, že na daních nebudete platit víc, než je nutné.

Měsíční paušální sazba může být následně aktualizována na základě dohody s klientem, aby lépe odpovídala konečnému vyúčtování.

Služby, které poskytujeme

 • ověřování účetních závěrek (audit)

 • daňové poradenství, zpracování přiznání k dani z příjmu v prodloužené lhůtě (odklad)
 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování mezd
 • zastupování klientů v daňovém řízení
 • komunikace s Finančním úřadem, Správou sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovnou
 • poradenství v oblasti fúze
 • poradenství v oblasti štěpení

 • poradenství v oblasti prodeje podniku
 • poradenství v oblasti prodeje akcií a obchodních podílů
 • likvidace společností
služby zpracování daňového přiznání
služby vedení účetnictví vám usnadní podnikání
Jen zřídka klienta odmítneme, respektive doporučíme jiné řešení.
Jde zejména o následující požadavky:
 • správa bankovního účtu
 • správa datové schránky
 • správa skladové evidence
 • zpracování přiznání spotřební daně a celní služby

Ceník

razítko KAČR
CENÍK
 • Účetnictví

  Vedení účetnictví, kontrola účetnictví nebo účetní a daňový dohled

  • Minimální měsíční paušál (ať už bude souhrnné vyúčtování sestávat z jakýchkoli položek, toto je minimální měsíční sazba pro spolupráci s naší kanceláří).

  1 000 Kč /měsíc – daňová evidence

  1 500 Kč /měsíc – účetnictví

  600 Kč /hodina – kontrola daňové evidence nebo účetnictví

  Tip, jak ušetřit: Používejte software mpohoda.cz (pro živnostníky a malé firmy, případně klasickou verzi SW Pohoda) se kterým se snadno synchronizujeme. Sdílení účetních dat pak bude jednodušší, efektivnější a tím i levnější.

  Faktury si můžete zadávat samostatně a s námi pouze vyměňovat zálohované účetní data (přebíráme zodpovědnost za absolutní správnost).


  Zaúčtování účetní položky v rozsahu stanoveném zákonem

  • 1 účetní doklad (faktura přijatá/vydaná, pokladní doklad příjmový/výdajový, interní doklad).
  • 1 položka bankovního výpisu.

  24 Kč pro neplátce DPH

  28 Kč pro plátce DPH

  Tip, jak ušetřit: K podnikání používejte výhradně firemní bankovní účet a striktně oddělte osobní transakce. Ušetříte práci naším účetním s pátráním, zda Vás nekrátí o náklady, když transakci označí za osobní. Osobní transakce v bankovním účtu musíme zaúčtovat (nelze je vynechat) a proto Vy zaplatit.


  Digitální načtení účetní položky

  • 1 položka bankovního výpisu ve formátu .gpc, .abo a další.
  • 1 účetní doklad (faktura přijatá/vydaná ve formátu .isdoc, .xml).
  • Digitální účetní položky zaúčtovány v rozsahu stanoveném zákonem a požadovány úřady.

  12 Kč

  Tip, jak ušetřit: Požádejte Vaši banku o zpřístupnění e-výpisů. Návod, jak na to, naleznete zde. Požádejte Vaše dodavatele, ať Vám zasílají faktury digitální, jak na to se dočtete zde. Pokud faktury sami vystavujete, zvažte používání software mpohoda.cz (pro živnostníky a malé firmy) případě robustní verze Pohoda (společnosti).


  Registrace subjektu při zahájení činnosti

  • Rozběhnutí spolupráce s naší kanceláří. Jednorázový poplatek – nastavení software a procesů.

  550 Kč Zahájení daňové evidence

  1 100 Kč Zahájení účetnictví

  • Registrace k jednotlivým institucím (FÚ, ČSSZ, ZP…) a k jednotlivým daním

  550 Kč Registrace k dani z příjmů

  550 Kč Žádost o zrušení/prominutí záloh na dani z příjmů

  550 Kč Žádost o daňový bonus dle §35d odst. 5 Zákona o daních z příjmů

  550 Kč Registrace k dani silniční

  700 Kč Registrace k DPH

  550 Kč Registrace k ostatním daním

  550 Kč Zrušení registrace k jednotlivým daním


  Zpracování účetních závěrek

  • Zpracování účetních výkazů (dle rozsahu).

  2 000 – 10 000 Kč Zpracování účetní závěrky (tj. Výsledovka, Rozvaha, Příloha k DPPO, Cashflow, Výkaz o změnách vlastního kapitálu)

  1 000 – 6 000 Kč Zpracování výkazů daňové evidence


 • Daně

  Nepřímé daně

  • Zpracování daňových přiznání.
  • 10% příplatek za dodání dokladů méně než 3 pracovní dny před termínem podání.

  550 Kč Přiznání k DPH

  220 Kč Přiznání k DPH nulové

  550 Kč Kontrolní hlášení DPH

  220 Kč Souhrnné hlášení

  550 Kč Přiznání ke spotřební dani

  Tip, jak ušetřit: Dodávejte doklady včas, nečekejte na vyzvání. Termín k DPH je 25. den v měsíci, doklady dodejte nejpozději 4 pracovní dny předtím.


  Přímé daně

  • Zpracování daňových přiznání.
  • Základní sazba je stanovena níže, ale ve složitých případech bude k ceně připočteno daňové poradenství.
  • 10% příplatek za dodání dokladů méně než 3 pracovní dny před termínem podání.

  550 Kč Přiznání k dani z nemovitých věcí

  550 Kč Přiznání k dani silniční

  550 Kč Vyúčtování daně ze závislé činnosti

  550 Kč Vyúčtování daně vybírané srážkou

  550 Kč Roční zúčtování daně


  Přiznání k dani z příjmů

  • Zpracování daňových přiznání.
  • Základní sazba je stanovena níže, ale ve složitých případech bude k ceně připočteno daňové poradenství.
  • 40% příplatek za dodání dokladů méně než 10 pracovních dní před termínem podání.

  1 500 – 5 000 Kč Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  550 Kč Přehled OSVČ o příjmech a výdajích pro ZP

  550 Kč Přehled OSVČ o příjmech a výdajích pro ČSSZ

  2 500 – 5 000 Kč Přiznání k dani z příjmů právnických osob

  Tip, jak ušetřit: Dodávejte doklady včas, nečekejte na vyzvání. Termín přiznání k dani z příjmů je pro letošní rok 1. dubna. V případě odkladu při zplnomocnění daňového poradce lhůta končí 1. července.


 • Mzdy

  Zpracování mezd

  • Zpracování mezd je zpoplatněno minimální sazbou. Pokud je překročena, počítá se měsíční sazba přesně dle počtu zaměstnanců.
  • 10% příplatek za dodání podkladů méně než 3 pracovní dny před výplatním termínem.
  • Minimální měsíční sazba za vedení mezd a personalistiky, zahrnuje:
     • Zpracování mzdy 1 zaměstnance (HPP, DPP, DPČ)
     • Zpracování e-neschopenky (výpočet náhrady mzdy za DPN)
     • Přihlášení/odhlášení k e-službám ČSSZ za zaměstnavatele
     • Přihlášení/odhlášení z registru zaměstnavatelů ČSSZ
     • Vyhotovení evidenčního listu důchodového pojištění ELDP
     • Přehledy pro ČSSZ a ZP
     • Prohlášení poplatníka (příprava podkladů a uplatnění daňové slevy)

  500 Kč

  • Měsíční sazba při zpracování mezd přesahující 500 Kč je fakturována přesně dle následujících sazeb

  95 Kč Zpracování mzdy zaměstnance na DPP a DPČ

  210 Kč Zpracování mzdy zaměstnance na HPP

  290 Kč Zpracování mzdy zaměstnance se srážkou ze mzdy (exekuce)

  • Personalistika

  550 Kč Přihlášení či odhlášení zaměstnance na ČSSZ a ZP

  1 100 Kč Přihlášení či odhlášení zaměstnance cizince na ČSSZ a ZP

  220 Kč Zpracování formulářů z oblasti mezd i změn u zaměstnance

  • Administrativa

  220 Kč Pracovní smlouva, mzdový výměr, DPP, DPČ, Dodatky ke smlouvám

  Tip, jak ušetřit: Každý rok v lednu zasíláme klientům Prohlášení poplatníka pro každého zaměstnance. Dohlédnete-li na jejich podepsání a navrácení zpět k nám, daňová sleva bude uplatněna. Pokud jde o dodání podkladů, nečekejte na poslední chvíli. Nechceme dělat zbytečné chyby při zpracování mezd pod časovým tlakem (proto jsme nastavili procentuální příplatek za pozdní dodání podkladů).


 • Audit

  Auditorské služby

  Cena je sjednána individuálně. Klienta nejprve rádi poznáme a taky mu umožníme, aby se seznámil s naším způsobem práce. Proto pro nejbližší rok se pokusíme cenově přizpůsobit poslední fakturaci za auditorské služby (pro fungující společnosti s účetnictvím se částka pohybuje od 60 000 Kč). V následujících letech spolupráce se domlouváme na ceně tak, aby to bylo pro obě strany přijatelné.

  O finančním auditu a auditorských službách se více dočtete zde.


 • Výkazy, dotace, úvěry

  Zpracování výstupů z účetnictví

  • Analytické výkazy pro banku, dotace, úvěry a další výstupy z účetnictví prokazující Vaše hospodaření a ekonomické výsledky.

  220 Kč Základní administrativa (příkaz k úhradě, vystavení faktury)

  220 Kč – 550 Kč Reporting; generování přehledu o stavu účetnictví (cena závisí na míře podrobnosti)

  550 Kč – 3 000 Kč Statistické výkazy

  1 100 Kč Výkazy pro banku (analytické, předběžné)

  1 100 Kč Vyhodnocení hospodaření

  1 500 Kč Specifické žádosti pro účely dotací, úvěrů, kompenzací apod.

  1 500 Kč Zpracování dotace pro ÚP (vyřízení, vyúčtování nebo zpracování hlášení)


 • Zastupování a konzultace

  Zastupování klienta

  • Základní sazba je stanovena níže, ale ve složitých případech bude po dohodě s klientem cena upřesněna.

  400 Kč /hod Zastupování při místním šetření nebo kontrole FÚ, ZP, ČSSZ

  1 800 Kč Kontrola zaměstnavatele z ČSSZ nebo ZP

  od 5 000 Kč Komplexní zastupování v daňovém řízení (předem sjednaná sazba)


   Konzultace

  • Základní sazba je stanovena níže, ale ve složitých případech bude po dohodě s klientem cena upřesněna.

  600 Kč /hod Konzultace se senior účetní /kvalifikovaným zaměstnancem kanceláře

  1 900 Kč /hod Konzultace s daňovým poradcem a auditorem


Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru