Zákony a nařízení

Zákon č. 280/2009 Sb.

Daňový řád

Dne 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon  č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“).

Zákon č. 609/2020 Sb.

Daňový balíček 2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byl rozporuplně schválen, ve Sbírce zákonů vyšel 31. prosince 2020. Přehled nejdůležitějších změn v daňovém a pracovním právu, které platí od ledna 2021 přinášíme dále.

Zákon č. 586/1992 Sb.

Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů upravuje, kdo je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, dále upravuje předmět daně z příjmů.

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty a související legislativa.

Zákon č. 353/2003 Sb.

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních upravuje podmínky zdanění vybraných výrobků jako jsou minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a tabákové výrobky.

Zákon č. 16/1993 Sb., novela zákona č. 142/2022

Zákon o dani silniční

Která vozidla podléhají silniční dani. Jaká je výše daně pro jednotlivá vozidla a kdy je tato daň splatná. 

  • Daň se platí jednou ročně, zálohy jsou zrušeny.
  • Osobní auta i autobusy již nejsou vůbec předmětem daně.
  • V přiznání se uvádí pouze vozidla, ze kterých se platí daň.
  • Předmětem daně silniční jsou pouze nákladní auta kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4.
Zákon č. 593/1992 Sb.

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Zákon upravuje způsob tvorby a výši rezerv a opravných položek, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nebo položkou snižující základ daně z příjmů u poplatníků daní z příjmů.

Zákon č. 563/1991 Sb.

Zákon o účetnictví

Zákon o účetnictví upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví.

Zákon č. 93/2009 Sb.

Zákon o auditorech

Tento zákon upravuje výkon auditorské činnosti, působnost Komory auditorů České republiky, působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

Vyhláška č. 500/2002 Sb.

Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (…) pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Vyhláška č. 504/2002 Sb.

Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (…), pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví


TV Show

Podnikání není snadné a vyžaduje nejen úsilí ale i znalosti s velkými přesahy. Daňové zákony a účetní legislativa patří mezi oblasti, které jsou pro podnikatele druhotné, navíc náročné pro samostatné a správné vedení. Proto se nestresujte věcmi, které nemáte v malíku a nechejte to na nás; změny v legislativě sledujeme na denní bázi.

Záleží na velikosti společnosti, avšak často bývá ekonomičtější řešení najmout externí účetní firmu, než přijmout vlastního zaměstnance na správu účetnictví a orientaci v souvisejících zákonech. Jsme připraveni pomoci s dohledem a kontrolou, že žádný účetní či daňový předpis nebyl opomenut.

A to nejdůležitější v závěru, nebojíme se za to přijmout zodpovědnost.


Legislativa aktuálně


Naše inspirace

sbirka   zakonu

Sbírka zákonů ČR

zivnostnik

Portál Živnostník

financni sprava

Finanční správa

zakony pro lidi

Zákony pro lidi


Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru