Auditorská společnost audit.brychtová s.r.o.

Auditorská společnost audit.brychtová s.r.o.

Auditorská firma Zlín

Novinkou z naší kanceláře je zápis společnosti audit.brychtová s.r.o. do rejstříku auditorů s číslem 610. Auditorský tým vede Ing. Jitka Brychtová (auditor č. 1471 a daňový poradce č. 496), pravou rukou je Ing. Vlastimil Machů (asistent auditora a daňový poradce č. 5550) a doplňuje Ing. Martin Ridoško (junior účetní).

Auditorskí společnost audit.brychtová s.r.o.
KAČR registrace č. 610 – audit.brychtová s.r.o.

Auditorská činnost

Volbu auditora nelze podcenit; rady, jak k ní přistoupit najdete v článku Jak vybrat auditora. Společnost audit.brychtová s.r.o. byla zapsaná do rejstříku auditorů s číslem 610 a má volné kapacity pro poskytování auditorské činnosti nejen ve zlínském kraji.

Auditorka Ing. Brychtová i asistent auditora Ing. Machů při navázání spolupráce s novým klientem uplatňují ustálené postupy. Ty zahrnují předběžné zohlednění rizik, se kterými je žádoucí při auditu účetní závěrky počítat. Zohledňují, zda společnost audit.brychtová s.r.o. splňuje požadavek nezávislosti, má k provedení zakázky dostatek kapacity a času, ale zejména, zda má potřebnou odbornou kvalifikaci.

Statutární auditor a povinný audit (Zlín a Zlínský kraj)

Statutární auditor při provádění povinného auditu zastávat postoj, který obnáší kritické myšlení, všímavost a citlivost na okolnosti, které by mohly ukazovat na možnou nesprávnost. Je žádoucí si ujasnit, kdo bude uživatelem závěrečné auditorské zprávy. Povinný audit účetní závěrky menší rodinné firmy bez bankovních úvěrů bude zřejmě méně rizikový, než např. nepovinný audit velké příspěvkové organizace. Auditorská zpráva obsahující výrok auditora je pak výstupní, rozhodující dokument.

Při převzetí zakázky po jiném auditorovi, je schůzka s klientem před podpisem smlouvy o auditu nezbytná, případně lze po dohodě s potenciálním klientem zprostit mlčenlivosti předchozího auditora, aby bylo možné řádně posoudit rizika. Další komunikace s předchozím auditorem by měla proběhnout po uzavření smlouvy s klientem, za účelem vyhodnocení rizik prvoroční zakázky.

Jako nastupující auditoři vycházíme z informací pocházejících z minulého účetního období, které bezprostředně ovlivní počáteční zůstatky v auditovaném období. Avšak nesprávnost v předchozích ÚZ mohou mít dopad na auditovanou ÚZ, proto je třeba si prostudovat standardy ISA 510 – (První auditní zakázka – počáteční zůstatky) a ISA 710 (Srovnávací informace – srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka). Předchozí auditor je zpravidla součinný v poskytnutí významných informací, které se týkají auditované jednotky.

Smlouva o auditu

Smlouva o auditorské činnosti obsahuje ustanovení o povinnostech vedení, což znamená, že za účetnictví a za sestavení účetní závěrky odpovídá vedení účetní jednotky (popř. osoby pověřené správou a řízením), a že vedení poskytne auditorovi veškeré informace, podklady a rovněž i přístup k osobám z účetní jednotky, od nichž je nutné získat důkazní informace.

S klientem se setkáváme osobně, abychom jej upozornili na některé auditorské postupy, které budou nezbytné. Jde například o vyžádání si externích bankovních a jiných konfirmací, přehled aktivních a pasivních právních sporů od právníka účetní jednotky, účast na fyzické inventuře zásob apod.

V případě zájmu o auditorské služby nás neváhejte kontaktovat.

Zdroj: Auditor, časopis Komory Auditorů ČR, č. 10/2021, str. 13., Daniel Stirský: „K auditorským postupům na počátku ověřovacích zakázek.

audit

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru