Pochybnosti FÚ o knize jízd

Pochybnosti FÚ o Knize jízd

Poskytování policejních dat správci daně

Používání auta pro podnikatelskou činnost se musí řádně evidovat. K tomuto účelu slouží správně vedená kniha jízd. Nyní však Nejvyšší správní soud rozhodl, že pokud bude mít finanční správa o knize jízd pochybnosti, může si vyžádat záznamy o pohybu vozidla od policie a následně tyto údaje porovnat s knihou jízd.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu

K Nejvyššímu správnímu soudu byla podána stížnost, jejíž předmětem bylo poskytnutí kamerových záznamů o pohybu vozidla policií správci daně. Správce daně požádal policii o důkazní záznamy až poté, co od stěžovatele obdržel knihu jízd, která však působila nevěrohodně.

Nejvyšší správní soud rozhodl, že poskytnutí záznamů bylo oprávněné, z důvodu ověření správného zjištění a stanovení daně.

Automatické kontroly vozidel (AKV)

Systém AKV představují kamery umístěné podél silnic, které fotí projíždějící vozidla a jejich registrační značky. Následně se obrázky zpracovují a ukládají včetně údajů o čase a místě pořízení. Doba uchování těchto dat je až pět let.

Systém AKV zaznamenává a uchovává údaje o průjezdech všech vozidel, která se ocitnou v zorném poli kamer. Proto důvodem k pořízení záznamů není spáchání nějakého přestupku, ale pouze samotný průjezd kolem kamer.

AKV byly zavedeny primárně k pátrání po kradených autech, vyšetřování přestupků apod. Nyní se však objevuje skutečnost, že tyto údaje o pohybu vozidel mohou být užitečné i pro správu daní.

Služební auto, kamery a daně

Údaje o pohybu vozidel jsou zásadní pro daně:
 • DPH – objasnění, zdali se uzná nárok na odpočet daně na vstupu či ne,
 • daň z příjmů – uznatelnost nákladů spojených s vozidlem.

Kniha jízd

Kniha jízd eviduje údaje o provozu vozidla. Je důležité vést zvlášť jízdy konané v rámci podnikatelské činnosti a jízdy pro soukromé účely.

Povinnost vést evidenci jízd má podnikatel, který:
 • vlastní vozidlo a má jej zahrnuto v obchodním majetku,
 • užívá vozidlo na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o finančním leasingu, pokud uplatňuje nájemné jako daňový výdaj.
Povinnost vést evidenci jízd nevzniká:
 • u vozidla, které podnikatel vlastní, ale nemá jej zahrnuto v obchodním majetku,
 • u vozidla užívaného na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o finančním leasingu, pokud neuplatňuje nájemné jako daňový výdaj,
 • zaměstnanci, který použije jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele ke služební cestě.
Náležitosti knihy jízd:
 • datum jízdy,
 • čas začátku a konce jízdy,
 • cíl jízdy,
 • účel jízdy,
 • počet ujetých km,
 • záznam o čerpání pohonných hmot (PHM),
 • bezpečnostní přestávky – pokud je to povinnost,
 • typ vozidla,
 • registrační značka vozidla.

Náklady spojené s užíváním vozidla pro služební účely

Za daňově uznatelné výdaje jsou považované výdaje vzniklé za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Mezi nejčastější výdaje vznikajících v souvislosti s firemním vozidlem patří zejména:

 • odpisy,
 • spotřeba PHM a dalších kapalin potřebných k provozu vozidla,
 • výdaje na opravy a údržbu,
 • pojistné,
 • silniční daň,
 • paušální výdaj na dopravu.

Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

daň silniční, Ekonomické zpravodajství

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru