Jak vybrat auditora

jak vybrat auditora

Proč nechat ověřit účetní závěrku?

Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinné mít ověřenou statutárním auditorem účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis pro povinný audit subjektů veřejného zájmu §43- §45 Zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., a dále účetní jednotky specifikované v Zákoně o účetnictví. V tomto článku se dozvíte, jak vybrat auditora.

Společnost, která je povinná vyhotovit zprávu o auditu účetní závěrky, si koncem účetního období vybírá příslušného auditora. Tato obligace vyplývá z § 20 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., přičemž auditní zpráva je povinná za okolností, které jsou specifikované ve dvacátém paragrafu. Ten mimo jiné požaduje, aby předmětný report poskytoval informace zainteresovaným osobám o vývoji firmy, tedy auditovaného subjektu.

Způsob, jak efektivně zvolit auditora

Proces výběru auditora je významný, proto se mu přikládá velká pozornost a přistupuje se k němu se zodpovědností. Nezřídka je součástí výběrové řízení, kdy je definováno hned několik požadavků na osobnost auditora. Tyto atributy vychází z potřeb společnosti, zda musí zpracovávat audit a k čemu je určen – zda se vyhotovuje jen pro splnění zákonem dané povinnosti případně k získání peněžních prostředků od banky nebo za jiný účelem. Na základě zjištěných cílů auditu se osloví auditorská kancelář.

Rozhodující je stanovení kritéria pro výběr auditora; mezi podstatné měřítka patří znalosti, zkušenosti, důvěryhodnost auditora a auditní společnosti na základě již vykonaných auditů pro různou škálu firem, ale také reference auditní firmy. Nebojte se o ně žádat.

Zásadní je, aby auditor dokázal porozumět a rozpoznat vše potřebné pro zadavatelskou společnost. Kritériem, které nelze opomenout, je cena za auditorskou zprávu uvedená v příloze k účetní uzávěrce.

Po promyšlení výše uvedeného dále doporučujeme se řídit myšlenkou, že zkušený auditor přispívá ke zkvalitnění interních procesů auditované společnosti. Bylo by škoda pohlížet na auditora pouze jako na nástroj k prověření účetnictví a poskytnutí účetních informací. Inspiraci, jak se takové chybě vyhnout a další tipy, jak vybrat auditora najdete na stránce Audit.

audit

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru