Zaměstnávání ukrajinských uprchlíků

Zaměstnávání cizinců

Situace na Ukrajině je vážná, nekončící a počet imigrantů z Ukrajiny stále stoupá. Proto jsme se 5. dubna 2022 účastnili školení týkající se zaměstnávání ukrajinských uprchlíků v současné době.

Podmínky pro vstup

Od 21. března se výrazně změnily podmínky pro vstup Ukrajinců na trh práce. Pro všechny nově příchozí z Ukrajiny platí, že se musí do 30 dnů zaregistrovat na oddělení pobytu cizinců na cizinecké policii. Poté mají 90 dnů na získání dočasné ochrany.

Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území České republiky a vyznačuje se cizinci vízovým štítkem do cestovního pasu. Cizinci, který platný cestovní pas nemá, si jej může nechat na místě vystavit. Cizinci s dočasnou ochranou se okamžikem získání statusu stávají účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát.

Zdravotní pojištění uprchlíků z Ukrajiny

Pro pobyt v České republice je nutné mít zdravotní pojištění.

Cizinci s dočasnou ochranou jsou s okamžikem získání dočasné ochrany (popř. tohoto statusu) účastníky systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ni odvádí český stát (znění zákona č. 66/2022 Sb.).

Zaměstnávání a vzdělávání ukrajinských uprchlíků

Co se týče zaměstnávání a vzdělávání, cizince s dočasnou ochranou pro účely zákona o zaměstnanosti považujeme za cizince s povoleným trvalým pobytem. To znamená, že mají volný vstup na trh práce a již nepotřebují pracovní povolení. Mohou uzavřít jakýkoliv pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, nebo požádat úřad práce o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání.

Volný přístup na trh práce mají všichni držitelé vízových štítků s kódem D/DO/667 (nebo 668, nebo 669) nebo razítek o strpění na území (D/VS/U) či dočasné ochraně vyznačených v cestovních pasech nebo hraničních průvodkách, případně v cestovních průkazech totožnosti.

Povinností zaměstnavatele je pouze nahlásit nástup nejpozději v den nástupu prostřednictvím formuláře (§ 98 a). Obdobně je třeba hlásit ukončení, a to do 10 kalendářních dnů, také v rámci formuláře.

Podrobné informace k zaměstnávání cizinců také zveřejnila Finanční správa zde.

Dávky hmotné nouze

Cizinci s dočasnou ochranou, kteří se zdržují na území České republiky, mají nárok na humanitární dávku ve výši 5000 Kč. Na základě žádosti lze poskytnout dávku měsíčně opakovaně, a to po dobu 5 kalendářních měsíců bezprostředně následujících po udělení dočasné ochrany (zdroj MPSV).

Kurzy češtiny a dobročinné aktivity naší kanceláře

Náš neziskový spolek Pár kapek v moři začal organizovat kurz češtiny v kanceláři po pracovní době. Inspirovala nás nová kolegyně Natálie se svou dcerou, kterým se snažíme pomoci zapadnout. Pokud jste i Vy do podnikání přijali zaměstnance z Ukrajiny, kteří by spolu se svými dětmi měli o výuku češtiny zájem, dejte nám vědět.

Skupinku teprve tvoříme, volné místo proto nemůžeme zaručit, uděláme však maximum.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru