Starší ekonomické zpravodajství

Starší ekonomické zpravodajství

SOUHRN AKTUALIT K 2. KVĚTNU  

 • Zákon č. 183/2021 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (…). Zdroj 
  • Krizové ošetřovné platí při péči příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší. Zdroj 
 • Zákon č. 182/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Zdroj 
  • Tzv. izolačka prodloužena do června. Zdroj 
  • Souběh dávek z nemocenského pojištění – izolačka a karanténa. Zdroj 
 • Aktualizovaný přehled koronavirové pomoci od Ministerstva financí. Zdroj 
  • Daň z příjmu fyzických a právnických osob 
   • Elektronické podání až do 1. června 2021. Generální pardon ve Finančním zpravodaji č. 16/2021
    • Instrukce k podání Finanční správy. Zdroj 
   • Při karanténě nebo onemocnění Covid-19 lze požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání až o další 3 měsíce. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 10/2021
   • Neuhrazení daně v prodlouženém termínu. Zdroj 
  • Prominutí daně z příjmuProminutí daně z příjmu, kdy daňové subjekty investovaly do pořízení majetku na odborné vzdělávání. Finanční zpravodaj č. 20/2021 a podrobně zde
  • Nový kompenzační bonus (1000,-) za bonusové období od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 – končí možnost žádostí. Zdroj 
  • COVID – Nepokryté náklady se začíná vyplácet. Zdroj 
 • Průvodce samotestování. Zdroj 
 • Daň z nemovitých věcí, lhůta pro zaplacení. Zdroj 
 • Peněžitého příspěvku na stravování – informace Finanční správy k daňovému režimu. Zdroj 
 • Úřad práce může pomoci i lidem, kteří ještě mají práce. Zdroj 
 • Zaručená mzda podrobně. Zdroj 
 • OSVČ: Přehled nejdůležitějších povinností vůči OSSZ, rozdíly mezi hlavní a vedlejší činností. Zdroj 
 • NÁVRH: Datové schránky pro všechny OSVČ. Zdroj 
 • Jak odstranit cizí sídlo podnikání z Vaší adresy? Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 25. DUBNU 

 • Zákon č. 173/2021 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (…). Zdroj a tisková zpráva MPSV zde
  • Krizové ošetřovné bude náležet za dny péče ve výši 80 % RDVZ (dosud to bylo 70 %) a doplatí se bez žádosti zpětně za období od 1. 3. 2021. Zdroj  
  • Více zde
  • NÁVRH na rozšíření pro více členů rodiny. Zdroj 
 • Fin. Zpravodaj č. 19/2021: Pokyn k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021. Zdroj 
 • Instrukce k úhradě daně z nemovitých věcí. Zdroj a více zde
 • Ošetřovné při antigenním testování dětí. Zdroj a další příklady zde
 • Ošetřovné pro OSVČ za březen, žádosti zde a více se dočtete zde
 • Covid – Kultura, Výzva 3.3 pro firmy podnikající v živém umění je spuštěna od 21. dubna. Zdroj 
 • Covid – Nepokryté náklady, žádosti spuštěny. Zdroj 
 • NÁVRH zvýšení přídavku na dítě schválila Poslanecká sněmovna, nyní jej projedná Senát. Zdroj a více zde. 
 • NÁVRH na prodloužení tzv. Izolačky schválila Vláda, nyní jej projedná Poslanecká sněmovna. Zdroj 
  • Komplikované případy Izolačky z praxe zde
  • Prodloužení programu Izolačka. Zdroj 
 • NÁVRH na prodloužená Antiviru schválila Vláda, nyní jej projedná Posl. sněmovna. Zdroj, více zde a zde
 • Goodwill v účetnictví dle čes. účetních standardů. Zdroj 
 • Vnitřní předpis a pracovní řád; pravidla zákoníku práce. Zdroj 
 • Rozhovory: 
  • s A. Schillerovou, ministryní financí, 23.4.2021. Zdroj 
  • s A. Schillerovou, ministryní financí, 19.4.2021. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 18. DUBNU  (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Přehled pomoci MF v souvislosti s koronavirem. Zdroj 
  • Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob za rok 2020: 
   • termín pro papírové podání je 3. května 
   • termín pro elektronické podání je do 1. červnaFinanční zpravodaj číslo 16/2021 
   • termín při podání s daňovým poradcem či při povinném auditu do 1. července
   • termín do 16. srpna při prodělání nemoci Covid-19, či karantény. Finanční zpravodaj číslo 10/2021 
   • Jak vyplnit daňové přiznání. Zdroj 
    • Podání přes Mojedaně.cz. Zdroj 
    • Státní podpora v koronakrizi, jak vyplnit v přiznání? Zdroj 
  • Kompenzační bonus; jak jej vrátit? Zdroj 
 • Generální pardon DPH na respirátory a další zdrav. pomůcky. Zdroj a více ve Finanční zpravodaj číslo 18/2021 
  • Instrukce Finanční správy zde
 • Paušální daň: jak platit zálohy. Zdroj a více zde
 • Daň z nemovitých věcí v roce 2021 je splatná do 31. května.  
  • Vzhledem k mimořádné situaci, u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021Zdroj 
  • Jak zaplatit daň z nemovitých věcí od roku 2021. Zdroj 
 • Oznamování osvobozených příjmů nad 5 milionů korun finančnímu úřadu. Zdroj 
 • Antivirus – program pokračuje. Zdroj a více zde
 • Program COVID III – Úprava Invest. Zdroj 
 • Dotace pro dětské skupiny. Zdroj 
 • NÁVRH zákona na zvýšení ošetřovného pro zaměstnance. Zdroj 
  • Ošetřovné při rotační výuce. Zdroj 
 • Úřad práce – možnosti komunikace. Zdroj 
 • Zvýšení částky náhradní výplaty, kterou může dostat zaměstnanec od státu namísto od zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti. Zdroj 
 • Samotestování  
  • Jak zasílat pojišťovně. Zdroj 
  • OSVČ. Zdroj a více zde
 • Žádosti o odklad splátek po skončení úvěrového moratoria. Zdroj 
 • Datová schránka – co všechno umí. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 14. DUBNU  (starší ekonomické zpravodajství) 

 • COVID – 2021; lze žádat od 12. dubna. Výzva MPO zde 
 • COVID – Nepokryté náklady; žádat lze od 19. dubna Výzva MPO zde 
  • Detaily výzvy zde
  • Žádost bude možné žádat zde. 
  • K žádosti je nutné přiložit Zprávu auditora, pokud ztráta činí více než 5 mil. Kč – Ozvěte se nám. Zdroj  

SOUHRN AKTUALIT K 11. DUBNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Zákon č. 161/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění prodlužuje lhůtu pro podání Přehledů OSVČ pro ZP do 2. srpnaZdroj 
  • Více zde. 
 • Daňové přiznání; termíny. Zdroj 
  • 3. května – papírově 
  • 1. června – elektronicky 
  • 1. července –  pro poplatníky s povinným auditem či při podání přiznání daňovým poradcem 
  • Vracení přeplatků; začala běžet 30ti denní lhůta od podání přiznání na vrácení od 2. dubna. Finanční správa zrealizuje vrácení peněz nejpozději do 3. května 2021. 
 • Kompenzační bonus; FÚ přijímá žádosti do: 
  • 3. května 2021 za první bonusové období (1. 2. – 28. 2. 2021) 
  • 1. června 2021 za druhé bonusové období (1. 3. – 31. 3. 2021) 
  • 1. července 2021 za třetí bonusové období (1. 4. 2021 – 30. 4. 2021) 
  • Podrobně k žádosti zde. 
 • Výzva 3.3. z programu COVID – KULTURA; žádat lze od 21. dubna. Zdroj 
 • COVID – Veletrhy/kongresy; žádat lze do 31. května. Zdroj 
 • COVID – Nepokryté náklady; žádat lze od 19. dubna. Zdroj 
  • Podrobně k žádosti. Zdroj 
  • K žádosti je nutné přiložit Zprávu auditora, pokud ztráta činí více než 5 mil. Kč – Ozvěte se námZdroj 
 • COVID – Ubytování II HUZ; žádosti začínají se schvalovat. Zdroj 
 • COVID – Lázně II; vyhlášení nové výzvy. Zdroj 
 • SMART záruka od ČMRZB pomůže s digitalizací. Zdroj 
 • Odklad splátek úvěrů, Covid Invest a Covid Plus – tisková konference 12. dubna. Zdroj 
  • K investičním programům více zde. 
 • Ošetřovné pro zaměstnance při rotační výuce. Zdroj 
  • NÁVRH na zvýšení. Zdroj 
 • Mimořádný příspěvek při nařízení karantény nebo izolaceZdroj a více zde. 
 • Samotestování ve firmách 
  • Průběh testování ve firmách. Zdroj 
  • Jak zaúčtovat vrácené peníze za samotestování od zdravotní pojišťovny? Zdroj 
  • Samotestování a GDPR. Zdroj 
 • Inspekce práce pomůže krajským hygienám při kontrolách dodržování covidových opatření ve firmách. Zdroj a více zde. 
 • Insolvenční řízení; Nový interaktivní formulář „Přihláška pohledávky“. Zdroj 
 • OSVČ přihlášená k paušální dani přeruší živnost. Zdroj 
 • Obrat u DPH: Co se do něj počítáZdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 4. DUBNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Záloha na silniční daň je splatná k 15. dubnu. Lze žádat o prominutí úroků z prodlení. Zdroj
  • Lze žádat i o prominutí úroků z prodlení:
   • Silniční daň za zdaňovací období 2020 
   • DPH za zdaňovací období září 2020 až březen 2021  
  • Více zde
 • Přehledy OSVČ za 2020
  • ČSSZ lhůty prodloužila do 30. června (a 2. srpna pokud je DPFO podáno daňovým poradcem). Zdroj 
  • Přehled pro ZP do 2. srpnaZdroj (schválení Senátem zde.
 • Paušální daň – záloha je splatná vždy k 20. dni v měsíci (5 469 Kč). Zdroj
  • Více zde
 • Jak zdanit Covid – Nájemné. Zdroj 
 • Online daňový úřad Mojedane.cz; recenze. Zdroj 
 • Detailní přehled aktuálních podpůrných programů. Zdroj 
 • Nařízení vlády č. 154/2021 Sb., o Kompenzačním bonusu, stanovilo další bonusové období od 1. do 30. dubna 2021. Zdroj
  • žádosti na duben zde
  • Otázky a odpovědi (MFČR) zde
  • Konkrétní příklady zde.  
 • Program Covid – Samotestování; žádat lze celý duben. Zdroj
  • Více zde
 • Program Covid – 2021; žádat lze od 12. dubna. Zdroj
  • Více zde
 • Program Covid – Nepokryté náklady; žádat lze od 19. dubna. Zdroj 
 • Program Covid – Ubytování II (HUZ); výzva prodloužena do 29. dubna. Zdroj 
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má zavést tzv. kurzarbeit, bude 13. dubna znovu projednávat Sněmovna. Jeho zavedení lze očekávat od června. Zdroj 
 • Sdělení MPSV z 22.3.2021 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci dle zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 částka 35 611 Kč. Zdroj 
 • Dlouhodobé ošetřovné. Zdroj 
 • Úřad práce má online formu poradenství – Open  P-TECH. Zdroj 
 • Pracovní pohotovost podrobně. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 28. BŘEZNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 •  1.4.2020 – Daň silniční 2020 poslední den pro podání daňového přiznání včetně úhrady daně. Zdroj 
 • Žádost o odklad platby daně nebo její rozložení; žádat lze zde.
  • Více zde
 • Nejčastější chyby v daňových přiznáních. Zdroj
  • Více zde
  • Přehledná tabulka zde
 • Daňové přiznání za rok 2020: Přehled slev na dani a nezdanitelných částek. Zdroj 
 • Přehledy OSVČ; o návrhu na prodloužení termínu pro podávání do 2. srpna jedná vláda.
  • Posun díky Sněmovnímu tisku 1180 – Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Zdroj 
 • Uplatňování DPH při testování. Zdroj 
 • Mimořádný karanténní příspěvek (tzv. izolačka); zpracování pro zaměstnavatele. Zdroj
  • Konkrétní příklad zde
  • Více zde
 • Ošetřovné pro OSVČ za únor je spuštěno; žádat lze zde.
  • Stát žádá po OSVČ potvrzení hlavní činnosti k žádosti o ošetřovné. Zdroj 
 • Kompenzační bonus 2021 pro dohodáře; otázky a odpovědi. Zdroj 
 • Program COVID – Ubytování II – Hromadná ubytovací zařízení; žádost prodloužena do 29. dubna. Zdroj 
 • Programu COVID – Veletrhy/kongresy; žádat lze od 6. dubna. Zdroj 
 • Program AgriCovid II; zpřesnění zásad žádosti zde
 • 30.3. 2020 CzechInvest představí nejkreativnější české startupy, letos online ze Zlína. Zdroj 
 • Predikce trhu práce zkoumá projekt Kompas (MPSV). Zdroj 
 • Rozhovory a komentáře:
  • Alena Schillerová v OVM 21.3.2021. Přepis rozhovoru zde

SOUHRN AKTUALIT K 21. BŘEZNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Aktuální přehled podpory ze strany MFČR zde
 • Aktuální soupis všech vládních podpor napříč resorty zde
 • Nový kompenzační bonus; vyplácení žádostí od 16. března za období únor a březen. Zdroj
  • Žádat lze zde
  • Otázky a odpovědi zde a zde
  • Kompenzační bonus 2021 a spolupracující osoby; více zde
 • Zákon č. 136/2021 Sb., o některých úpravách v oblasti v dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči. Zdroj 
 • Povinnost zajistit testování zaměstnancům ve firmám s 10 a více zaměstnanci. Zdroj
  • MPO: Průvodce samotestování ve firmách. Zdroj 
  • od 26. března nesmí vstoupit na pracoviště netestovaný zaměstnanec 
  • Detailní rozbor Hospodářské komory. Zdroj 
  • Více zde a zde
 • Daňové přiznání – přehled termínů zde
 • Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka); postupy. Zdroj
 • Ošetřovné pro OSVČ za únor spuštěno. Zdroj
  • Více zde
 • Paušální daň pro OSVČ – zálohy. Zdroj 
 • Podpory COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady; výzvy zveřejní resort ještě v březnu, žádosti lze podávat od dubna. Zdroj
  • Základní srovnání programů zde
  • Více zde
 • Program AgriCovid II; žádosti spuštěny. Zdroj  

SOUHRN AKTUALIT K 14. BŘEZNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • 15. března je termín čtvrtletní zálohy na daň z příjmu. Zdroj 
 • Fin. zpravodaj číslo 17/2021 vyhlašuje generální pardon. Zdroj
  • Fin. zpravodaj číslo 16/2021 vyhlašuje generální pardon; odklad pro oznamování osvobozených příjmů u fyzických osobZdroj  
  • FO i PO odkládá termín pro podání přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc
   • při termínu 1.4.2021 (viz § 136 daňového řádu), lze bez sankce (pokuta za opožděné tvrzení daně) podat přiznání až do 3.5.2021 
   • při termínu 3.5.2021 (elektronicky podávané přiznání), lze podat beztrestně daňové přiznání až do 1.6.2021.  
   • K „prodloužení“ termínu 1.7.2021 (pro poplatníky s povinným auditem či daňovým poradcem podávajícím přiznání po 1.4.2021) prozatím nedošlo 
  • MFČR ke generálnímu pardonu více zde. 
  • Více zde
 • Kompenzační bonusy se nyní překrývají
  • Nový kompenzační bonus; žádosti na únor 2021 spuštěny zde.
   • Podmínky pro dohodáře zde
   • Obecně zde
  • Kompenzační bonus podzim 2020; 6. bonusové období (do 15.2.2021) lze žádat zde
 • NÁVRH na COVID – 2021 s podporou 500 Kč za den a zaměstnance, nyní k projednání v Poslanecké sněmovně. Zdroj
  • Reakce Hospodářské Komory na vládou schválený program Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady. Zdroj 
  • Více zde
 • NÁVRH na COVID – Nepokryté náklady; 60 % nepokrytých fixních náklad, nyní k projednání v Posl. sněmovně. Zdroj 
 • Podporu COVID – Sport III Lyžařská lze žádat od 18. března. Zdroj 
 • Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka). Zdroj
  • MPSV k izolačce. Zdroj 
  • Izolačka náleží když byla karanténa či izolace nařízena od 1.3.2021. Izolačku za březen vyplatí zaměstnanec spolu s náhradou mzdy za březen a odvod pojistného na sociální pojištění si zaměstnavatel o izolačku sníží. Zdroj Ing. Běhounek 
  • Více zde
  • Rozdíl mezi karanténou a izolací zde
 • OSVČ; podání Přehledu o příjmech a výdajích – návod k vyplnění a podání přes ePortál ČSSZ. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 8. BŘEZNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Zdroj
  • Kalkulačka od MPSV k dispozici zde
  • Ukázkové výpočty zde
  • K příspěvku více zde
 • Zákon č. 609/2020 Sb., Konsolidovaná verze daňového balíčku 2021 doplněná o odůvodnění přijatých pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně a Senátu. Zdroj 
 • Fin. zpravodaj číslo 13/2021 promijí pokutu za pozdní podání DPH a KH za únor a část března, pokud bude podáno do 15. 4. 2021. Zdroj
  • Podrobné instrukce Finanční správy zde.
  • Úrok z prodlení při pozdním podání DPH byl nejprve prominut ve Fin. zpravodaji 38/2020
 • Nový kompenzační bonus – nejčastější otázky. Zdroj
  • Kompletní informace z MFČR zde
  • Informace z MPO zde
  • Příjem žádostí spuštěn, žádat lze zde
  • Více zdezde a zde.
 • NÁVRH na nový kompenzační program nahrazující COVID podpory. Zdroj 
 • Mojedane.cz – Jak na online finanční úřad. Zdroj
  • Přihlášení pomocí bankovní identity. Zdroj
   • Více k bankovním identitám zde
  • Prodloužené lhůty pro podání DPFO a DPPO při podání elektronicky. Zdroj 
 • Otázka zdanění některých finanční covidových podpor – podrobné instrukce Finanční správy zde.
  • Více zde
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví č.j.:MZDR47828/2020-16/MIN/KA o povinném testování zaměstnanců. Podrobné znění z 1.3. zde.
  • Změna opatření účinná od 9.3. zde
  • Podrobně MPO zde
  • Průvodce testováním zde
  • Seznam testů pro laiky, pro které vydalo MZČR výjimku zde
 • Rodinné firmy mají snazší přístup k úvěrům ČMRZB. Zdroj 
 • Ošetřovné pro zaměstnance – aktuálně zde
 • OSVČ a podpora v nezaměstnanosti detailně zde
 • Náhrada škody a žaloby o odškodnění; aktuální stav zde

SOUHRN AKTUALIT K 1. BŘEZNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Zákon č. 95/2021, o kompenzačním bonusu pro rok 2021Znění zákona
  • Detailně Ing. Běhounek. Zde a také druhý zdroj 
  • Detailně Ministerstvo financí. Zdroj 
  • Nový kompenzační bonus – otázky a odpovědi. Zdroj 
  • Velký manuál zde a více zde
  • Zákon č. 82/2021 mění znění zákona o původním kompenzačním bonusu zákon č. 461/2020 – kompenzační bonus podzim 2020 (pro období od 5.10.2020 do 15.2.2021).
   • Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus podzim 2020Zdroj
    • 24. 3. 2021 za V. bonusové období (25. 12. 2020 – 23. 1. 2021) 
    • 16. 4. 2021 za VI. bonusové období (24. 1. 2021 – 15. 2. 2021) 
    • Za první, druhé, třetí a čtvrté bonusové období lhůty již uplynuly. 
   • Nově mohou žádat také lidé v úpadku, dobrovolníci a další. Zdroj a více na stránkách MPO 
   • Stanovisko Hospodářské komory zde
 • Program Antivirus prodloužen do konce dubna. Zdroj
  • Více Ing. Běhounek zde a zde
 • Ošetřovné pro zaměstnance – Krizové. Zdroj 
 • Program Covid – Gastro prodloužen. Zdroj 
 • Program Covid – Záruka CK spuštěna 1. března. Zdroj a více zde
 • OSVČ v úpadku budou mít snížené pojistné za 2020. Zdroj 
 • Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ – podrobně. Zdroj 
 • Daňové změny 2021 – podrobně zde.
  • Identifikované osoby musí DPH a hlášení nově podávat elektronicky zde
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020; termín do pondělí 1. března 2021. Zdroj 
 • Antigenní samotestování zaměstnanců a OSVČ. Zdroj
  • Seznam antigenní testů, pro které vydalo MZČR výjimku pro použití laiky zde
  • Průvodce MPO samotestování ve firmách. Zdroj 
 • NÁVRH na pandemický zákon Senát vrátil k projednání do Sněmovny. Zdroj
  • Odškodnění na základě krizového zákona byla zamítnuta. Zdroj 
 • NÁVRH na na mimořádný příspěvek v karanténě či izolaci prozatím nebyl schválen kvůli „přílepku“ o evidenci volných pracovních míst. Zdroj
 • Shrnutí novinek k 1.3. Ing. Běhounkem zde

SOUHRN AKTUALIT K 21. ÚNORU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Paušální daň – platba za leden a únor je splatná 22. února. Zdroj, více zde a zde
 • NÁVRH na nový kompenzačního bonusu na 1000,-/den je v legislativním procesu. V případě uzákonění by šlo o podporu žádat zpětně od 1. února. Zdrojvíce zdezde a zde
  • Souhrn bonusových období a žádost. Zdroj 
  • Otázky a odpovědi zde
  • Kritika programu zde
 • Ošetřovné pro OSVČ za leden je spuštěno. Zdroj a více zde
 • Antivirus – nejčastější chyby. Zdroj 
 • Stravenkový paušál – názory. Zdroj 
 • NÁVRH na pandemický zákon; náhrada škody. Zdroj
  • Hospodářská komora ke vzniku kompenzačního zákona. Zdroj 
 • Pracovně-právní záležitosti:
  • Kratší a zkrácená pracovní doba. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 14. ÚNORU  (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Daň z příjmů (DPFO a DPPO 2020); lhůty pro podání. Zdroj
  • DPFO za závislé činnosti, 15. února je termín pro podání žádosti o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020. Více zde
 • Online finanční úřad (Moje daně) bude spuštěn 28. února. Zdroj 
 • Fin. zpravodaj 10/2021 promíjí správní poplatekza přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování, pro žádosti podáné od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.  Zdroj
  • Více zde
 • Zákon č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zdroj
  • Přechodně (pro rok 2020 a 2021) zvyšuje limit pro odpočet darů od základu daně u DPFO v § 15 odst. 1 a od základu daně u DPPO v § 20 odst. 8 z 15% resp. 10 % základu daně na 30 %. Zdroj 
  • Elektr. podání pro Finanční správu (EPO formuláře) nezohledňují právní úpravu. Zdroj 
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má zavést tzv. kurzarbeit, systémové opatření částečné zaměstnanosti, je aktuálně ve Sněmovně ve 2. schváleno. Zdroj 
 • NÁVRH na plošný kompenzační program schválila Vláda, nyní jej projedná Parlament. Zdroj
  • Hospodářská komora program kritizuje zde
  • Detailně zde a zde
 • NÁVRH na COVID – Veletrhy/Kongresy bude spuštěn v únoru, po ratifikaci z EU. Zdroj 
 • NÁVRH na mimořádný příspěvek v karanténě či izolaci schválila Posl. sněmovna, návrh nyní bude projednávat Senát. Zdroj
  • Více zde
 • Kompenzační bonus za období od 1. června do 30. září 2020 nově náleží pro osoby činné v obl. ekonomiky. Zdroj
  • Více zde
  • NÁVRH na zvýšení bonusu schválila Vláda, nyní jej projedná Parlament. Zdroj a více zde
  • Více zde
 • Ošetřovné pro OSVČ za období 21.-22. 12. 2020, 4.-28. 1. 2021 a 30.-31. 1. 2021. Zdroj
 • COVID – Ubytování II – IUZ; žádosti spuštěny. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 7. ÚNORU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Lhůty DPFO 2020, DPPO 2020 a Přehledy OSVČZdroj
  • Přehledy OSVČ;  Zákonem č. 540/2020 Sb., o daních z příjmů, byly novelizovány lhůty a proces pro podávání přehledů:
   • pro ZP starý proces podání, ale s novými lhůtami
    • zálohy na ZP pro OSVČ je2 393 Kč. Zdroj 
   • pro ČSSZ nový proces podání a s novými lhůtami 
  • Vzory potvrzení ze závislé činnosti pro rok 2021. Zdroj 
  • Vzory roční Zúčtování daně a Prohlášení poplatníka. Zdroj 
  • Vzory daňových tiskopisů pro zaměstnavatele. Zdroj 
 • Zákon č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zdroj
  • Více zde
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí lze podat bez sankcí až do 1. dubna. Zdroj 
 • COVID – Nájemné III je spuštěno od 5. února. Zdroj 
 • COVID – KULTURA pro OSVČ III je spuštěna od 15. února. Zdroj 
 • AGRICOVID II je spuštěn od 15. března. Zdroj 
 • Zákon č. 40/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii. Zdroj 
 • Lex Covid JUSTICE II; končí platnost pozastavení mobiliárních exekucí i exekucí prodejem nemovitostí (včetně soudního výkonu rozhodnutí) do 31. 1. 2021. Zdroj a více zde
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má zavést tzv. kurzarbeit, systémové opatření částečné zaměstnanosti, je aktuálně ve Sněmovně ve 2. čtení, spuštění od března není reálné. Zdroj 
 • NÁVRH na kompenzační program poslední záchrany, tzv. covid 2021. Zdroj 
 • Paušální daň; úhrada první zálohy. Zdroj 
 • Pracovně-právní záležitosti:
  • Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu. Zdroj 
  • Ošetřovné pro zaměstnance; aktuálně zde a  kalkulačka a další informace zde

SOUHRN AKTUALIT K 31. LEDNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Kompenzační bonus pro OSVČ prodloužen.
  • VI.bonusové období od 24. ledna 2021 do 15. února 2021 (až 23 dní, tj. 11 500 Kč). Zdroj a více zde
  • Provozovatelé taxislužeb mohou žádat o podporu Zdroj 
 • Covid – Nájemné III je spuštěno, žádat lze od 5. února. Zdroj
 • Covid Ubytování II spuštěno, žádat lze od 1. února. Zdroj 
 • DPFO 2020 nejčastější otázky zde.
  • zaměstnanci (DPFO ze závislé činnosti). Zdroj 
  • DPFO obecně. Zdroj 
 • Stravenkový paušál – vysvětlení zde
 • Daň silniční – platba za 2020 je do 1.4.2020 umožní pardon zveřejněný ve Fin. Zpravodaji 3/2021.
  • pardon pouze pro doplatek daně a nikoli záloh, které měly být v loňském roce hrazeny. 
  • Osoby zasažené pandemií, splňují li podmínky specifikované ve Fin. Zpravodaji 22/2020 či 25/2020 a 38/2020
   • prominuty všechny zálohy z 2020 na daň silniční i zálohu za 1. čtvrtletí 2021 splatnou do 15.4.2021. Lze doplatit bez postihu daň za rok 2020 až do 16.8.2021
 • Výzva ČMRZB – Skupina ČMZRB začíná nakupovat akcie malých a středních firem. Detaily výzvy. 
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má zavést tzv. kurzarbeit, systémové opatření částečné zaměstnanost byl schválen Sněmovnou a bude postoupen Senátu. Zdroj 
 • NÁVRH na zvýšení přídavku na dítě odmítla schválit Sněmovna zrychleně, vyjednávání bude pokračovat. Zdroj 
 • NÁVRH na novelu insolvenčního zákona projednává Poslanecká sněmovna, dle HK návrh zkomplikuje situaci věřitelům. Zdroj 
 • Správné placení daní FÚ – Zveřejněno ve Fin. Zpravodaji 7/2021. Zdroj
 • Pracovní právo a personalistika
  • DPP a DPČ 2021. Zdroj 
  • Sdílené pracovní místo. Zdroj 
 • Kategorizaci účetních jednotek detailně. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 24. LEDNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Kompenzační bonus; kdo také může žádat. Zdroj
  • Žádost pro taxikáře zde a více zde
  • NÁVRH na novelu umožní žádat i v úpadku, schválila ji vláda. Zdroj a více zde
  • MPO znovu spustí informační systém 23.1. Zdroj 
  • Poslední možnost žádat za 2. bonusového období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020. Zdroj 
 • OSVČ:
  • Minimální výše záloh na zdravotní pojištění je 2 393 Kč. VZP 
  • Přehled o příjmech a výdajích za 2020:
   • Podáváte si daňové přiznání sami? Podejte přehled nejpozději 3. 5. 2021
   • Nemáte povinnost podat daňové přiznání? Podejte přehled nejpozději 8. 4. 2021
   • Podává daňové přiznání daňový poradce? Naskenovanou kopii plné moci, kterou jej zmocňujete ke zpracování daňového přiznání, pošlete zdravotní pojišťovně elektronicky nejpozději do 30. 4. 2021 (obecného podání ve VZP Pointu). Poradce musí podat přehled nejpozději do 2. 8. 2021  
  • podání Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a Žádosti o roční zúčtování záloh. Zdroj  
  • NÁVRH na zvýšení sociálního pojištění je nyní připomínkován, tedy legislativním procesem nemusí projít. Zdroj 
 • COVID – Sport se připravuje i jako záruční úvěr od ČMRZB. Zdroj 
 • COVID – Lázně; podpora je prodloužena. Zdroj 
 • NÁVRH na COVID – Záruka pro cestovní kanceláře schválila Vláda. Nyní jej projedná Parlament. Zdroj 
 • NÁVRH na COVID – Podpora CK připravuje MMR. Zdroj 
 • NÁVRH zákona na povinný poměr českých potravin. Zdroj
  • Stanovisko Hospodářské komory zde
 • Oblast práce a zaměstnávání:
  • Daňové slevy v ročním zúčtování daňových záloh u zaměstnanců za rok 2020 a u mezd za 2021. Zdroj 
  • Možný příjem při registraci na UP. Zdroj 
  • Jak se počítají exekuční srážky ze mzdy v 2021. Zdroj 
 • Rozhovory a komentáře:
  • Alena Schillerová 17.1.2021. Zdroj  
  • Diskuze k NÁVRHU novely insolvenčního zákona. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 17. LEDNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • COVID – Gastro – Uzavřené provozovny; podpora za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021 se začínají přijímat. Zdroj a více zde
 • Covid – Nájemné III. Zdroj 
 • COVID – SPORT III Lyžařská střediska schválila Vláda. Zdroj
 • Agri Covid – Potravinářství lze žádat do 31.1.2021. Zdroj 
 • Covid kalkulačka počítá výši státní podpory. Zdroj 
 • Daňové formuláře 2021 ke stažení. Zdroj
  • Lhůty Daně z nemovitostí a termíny pro DPFO 2021. 
  • Daň z nemovitých věcí 2021 – detaily zde a více zde. 
  • Silniční daň – detaily zde. 
 • Účetní uzávěrka krok za krokem. Zdroj 
 • Paušální daň; registrace skončila. Zdroj 
 • Úvěrové moratorium MF nechystá. Zdroj  
 • Ošetřovné pro zaměstnance. Zdroj 
 • Mimořádná okamžitá pomoc (MOP Covid 19) lze žádat na Úřadu práce. Zdroj 
 • Úřad práce: projekt Outplacement pomáhá zaměstnancům i zaměstnavatelům ustát koronavirovou krizi. Zdroj 
 • Nemocenské pojištění – výše rozhodného příjmu pro účast 2021 je 3500 Kč. Zdroj a znění zákona zde. 
 • OSVČ – výše minimální zálohy na zdravotní pojištění se zvýšila na 2 393 KčZdroj
  • Lednovou platbu OSVČ odvádí 1. ledna – 8. února 2021. 
  • Obecně: 
   • Záloha na zdravotní pojištění je splatná od 1. dne měsíce za který se platí do 8. dne následujícího měsíce. 
   • Záloha na sociální pojištění je splatná od 1. do posledního dne měsíce, za který se platí. 
 • Sdílené pracovní místo detailně. 
 • Studenti při pracovní povinnosti:
  • Daň z příjmu ze závislé činnosti je odpuštěna. Zdroj 
  • Povinné odvody na pojistné. Zdroj 
 • Rozhovory a komentáře:
  • Alena Schillerová 11.1.2021. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 11. LEDNU (starší ekonomické zpravodajství) 

 • Novinky z oblasti Ministerstva financí pro rok 2021.
  • Zákon č. 609/2020 Sb., tzv. DAŇOVÝ BALÍČEK 2021 vydán ve Sbírce zákonu 31. ledna 2020. Znění zákona zde
  • Paušální daň; registrace do pondělí 11. ledna. Zdroj
   • Úřední hodiny FÚ se proto prodlouží. Zdroj a více zde. 
   • Výpočet výhodnosti. Zdroj 
   • Detailně zde. 
   • Registrace na FÚ. Zdroj 
   • Nejčastější dotazy. Zdroj 
   • Paušální daň a úvěry? Komentář zde. 
   • Nemocenské pojištění u paušální daně. Zdroj 
   • Druhy příjmů při paušální dani. Zdroj 
   • Jak začít platit paušální daň. Zdroj 
  • Daňové povinnosti v 2021 (Finanční zpravodaj č. 37/2020) 
  • Zákon č. 283/2020 Sb.; kterým se mění daňový řád, umožní podání daňového přiznání do konce května, podá-li se elektronicky. Zákonné znění.
  • Vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). 
  • Elektr. podání identifikovaných osob v oblasti DPH. ZdrojVíce zde. 
  • Daňové změny v oblasti zaměstnávání. Zdroj 
 • Finanční zpravodaj č. 3/2021; prominuta pokuta za opožděné podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, a prominuta pokuta za přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021Zdroj
 • Finanční zpravodaj č. 4/2021; jednotný kurz za zdaňovací období 2020. Zdroj 
 • Ošetřovné pro zaměstnance; aktuální přehled. Zdroj 
 • COVID – Gastro – Uzavřené provozovny za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021, podávat žádosti lze od 15. lednaZdroj
 • COVID – Nájemné II; jak správně vyplnit žádost. Zdroj 
 •  Žádosti o odškodnění na zákl. krizové zákona za COVID. Zdroj 
 • Novinky v oblasti pracovního práva 2021
  • Zvýšení podpor v nezaměstnanosti. Zdroj 
  • Maximální podpora v nezaměstnanosti. Zdroj 
  • Sdílené pracovní místo. Zdroj 
  • Minimální mzda se zvyšuje. Zdroj 
 • Novinek v oblasti práva (Min. spravedlnosti) v 2021
  • Proces insolvenčního řízení zjednoduší nové formuláře. Zdroj 
  • Zvýšení nezabavitelného minima. Zdroj 
 • Rozcestník změn pro podnikatele v 2021 a stručný přehled zde. 
 • Rozhovory a komentáře: 
  • Alena Schillerová 5.1.2021. Zdroj 
 

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru