Výzva za slušné podnikání

Snímek z úvodní stránky inzertního webu ze skupiny 123jobs Media s.r.o.

26.3.2021

K praktikám inzertních webů, které popisujeme níže, se kriticky vyjadřuje zpravodajský portál Zprávy ČR s textem „Firma slibuje vystavení inzerátu zdarma, poté pošle fakturu na několik tisíc„. V závěru dominuje podrobný a jednoznačný právní rozbor z advokátní kanceláře AK Fochlerová.


29.11.2020

Často zdůrazňujeme, jak moc si ceníme našeho portfolia klientů, které je složeno z poctivých podnikatelů, fyzických i právnických osob. Jsme pyšní, že se na naši kancelář obrací solidní a svědomití lidé jednající v souladu s obchodním, ale i občanským zákoníkem, kteří jsou zodpovědní vůči všem stranám, ke svým závazkům i svému dobrému jménu. Jsme vděční za důvěru, kterou v nás máte a snažíme se stále počínat v duchu koherentních hodnot, na jejichž vrcholu stojí poctivost a lidskost. Děláme vše proto, abychom Vás nezklamali, a usilujeme o zachování dobrého smýšlení o nás i o práci, kterou odvádíme.  

V dnešní podivné době je nutno brát řádky výše s velkou vážností, proto se cítíme být povinni zapojit do boje proti nekalým podnikatelským aktivitám v českém obchodním prostředí a proti lidem, kteří podnikají na hraně zákona a daleko za hranou morálky. Nebaví nás, že při uskutečnění nákupu služby online (zveřejnění inzerátu) musíte podrobně číst obchodní podmínky současně s ceníkem (každý na jiné stránce), neboť jen tak si můžete všimnout, že nabízená inzerce zdarma vlastně není zdarma. Popuzují nás podnikatelé, kteří své uživatele přesvědčí o zdánlivé pravdě, jen aby svůj produkt dokázali prodat. Zákazník pak odchází z jejich stránek, aniž by věděl, že za týden obdrží fakturu za konzumaci služby.

Myslíme si, že by se nemohlo stát, že by Vás nalákal ke vstupu do samoobsluhy leták ROHLÍK ZDARMA, i přesto, že v zadním rohu prodejny bude umístěn ceník, který by však bylo nezbytné číst v kontextu obchodních podmínek umístněnými v opačném rohu. Ty by malým písmem uváděli, že rohlík stojí 3 Kč. Při odchodu by Vám prodavačka s úsměvem zamávala, ale o týden později poslala fakturu. Tedy Vy jste odcházeli bez tušení, že za rohlík zaplatíte. Obtěžuje nás, že takové praktiky se na internetu dít mohou, i když v reálném světě by už ČOI ťukala na dveře. Není náhoda, že každý seriózní inzertní portál žádá uhrazení inzerce před zveřejněním inzerátu, někde dokonce i několikrát musíte odsouhlasit cenu za inzerci a službu uhradit předem. A to právě z důvodu, aby náhodou jejich portál nemohl být posuzován jako netransparentní, jakkoli zavádějící či nejasný. To si přece každý solidní podnikatel přeje, aby byl považován za seriózního a důvěryhodného. Aby se klienti vraceli a obchodní partneři jej doporučovali dál.

Kritickou optiku přináší článek ze stránek Bulletin-Advokacie.cz shrnující klamavé obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES. „Klamavé obchodní praktiky se snaží prostřednictvím nepravdy nebo zkreslené pravdy, (…), přivodit soutěžiteli prospěch, kterého by bez této reklamy zřejmě nedosáhl (…).“ 20. bod popisuje tzv. nepravdivé vytváření dojmu bezplatných nabídek, přičemž daný bod tak klade na podnikatele požadavek vysoké transparentnosti týkající se pravdivosti a úplnosti ceny

Jsme znechucení, že v dnešní podivné době, je při žádosti o živnostenské oprávnění nutné, aby pracovnice Živnostenského odboru upozorňovala každého budoucího podnikatele, že nabídka registrace v 123Seznam Media s.r.o. je nepovinná, a že dopis, který dorazí ihned po zapsání Vašeho IČ v RŽP můžete ignorovat. Mrzí nás, že tato praktika se děje mnoho let a neumíme si s ní poradit lépe než instruovat zaměstnance Živnostenského odboru, aby šířili osvětu a tím minimalizovali množství poškozených podnikatelů.

Na základě desítek svědectví od právnických osob, které jsme za poslední týdny shromáždili, soudíme, že aktivity i dalšího „podnikatele“ jsou totožně pokřivené. Trápí nás, že prozatím zde není nikdo, kdo dokáže šířit osvětu, kromě týmu sebevědomých, kteří stojí za webem DůvěryhodnáFirma.cz, jejichž pohled na inzertní portály společností 123Jobs Media s.r.o. a Personalistka.cz s.r.o. , které provozuje „pan podnikatel“ na webu 123jobs.cz, na webu Žirafa.cz, dále na webu Nejlepší-Brigády.cz a na webu s tématikou personalistiky, se shoduje s naším názorem. Zkušenosti a recenze na tyto weby byly také popsané v diskuzi, ze které vyplývalo, že poškozených jsou stovky, bohužel tato diskuze byla smazána stejně, jako jsou mazány všechny negativní stopy vedoucí k „panu podnikateli“.

I přes neustálé kontaktování právníkem zastupujícího „pana podnikatele“, který nás „zdvořile, ovšem velice důrazně“ opakovaně vyzývá k odstranění „závadného obsahu“ tak neučiníme, neboť za tímto textem si stojíme, protože za poslední týdny nás kontaktovali desítky právnických osob, které shodně uvádějí, že kdyby věděli, že inzerce NENÍ ZDARMA, inzerát by nezveřejnili. Shodují se, že přesto, že studovali ceník, si nevšimli, že obchodní podmínky platné pro jejich podnikatelskou formu nezpoplatněnou inzerci uvedenou v ceníku vylučují. Není ani výjimkou teze, že inzerát nezveřejnili, a přesto fakturu obdrželi. Nejsmutnější je však varianta, kdy inzerát zveřejnili jako OSVČ, tedy dle ceníku i obch. podmínek zdarma, a fakturu stejně obdrželi, neboť asistentky „pana podnikatele“ přece jen našly spojitost s právnickou osobou, tak fakturu vystavily také. Trápí nás, že je v dnešní podivné době legální obchodovat na základě podmínek, které jsou napsány nejednoznačně, ale dost jasně na to, aby faktura byla neoddiskutovatelná.

Nelíbí se nám, že křivému podnikání stačí právník rozesílající předžalobní výzvy a jiné přísné pozdravy. I proto, jakým způsobem s námi tento člověk komunikoval, považujeme za nutné zveřejnit osvětový text, neboť negativní recenze je stále projevem svobody slova a my, jako svébytní profesionálové ve svém oboru, se nebojíme vyjádřit nesouhlas nejenom náš, ale i desítek dalších podnikatelů, kteří se na nás obrátili. Věříme, že máme právo zveřejnit nelichotivé svědectví, nebojíme se čelit emailům a telefonátům ze strany právního zastoupení, které poslední týdny musíme snášet. Pečlivě monitorujeme příběhy všech spolu-poškozených, což budeme činit až do okamžiku, než se českým zákonodárcům povede najít způsob, jak upozornit všechny potencionální oběti na důsledky, které hrozí při podrobném nenastudování obchodních podmínek současně s ceníkem za služby společností „pana podnikatele“ tedy totéž, co se nyní děje na každém Živnostenském úřadu při varování na nepovinnost registrace živnostníka do 123Seznamu Media s.r.o., nabídka přicházející poštou ihned při založení živnosti. Tak schválně, kolik z Vás tento dopis zasáhl?

Domníváme se, že obchodní model není založen na inzerci, nýbrž na nápadně snadné možnosti zveřejnit nabídku práce, která dává základ fakturaci. Nevíme o nikom ze spolu-poškozených podnikatelů, kteří nás kontaktovali, že by našli zaměstnance na základě inzerátu těchto webů, díky čemuž o jejichž serióznosti pochybujeme. Takovému názoru nahrává absence jakékoli interakce na Facebookových stránkách jednotlivých společností (123jobs.czabecedapráce.czpersonalistka.cz a nejlepšíbrigády.cz). V dnešní době je opravdu nevídané mít několik let fungující facebookové stránky s tisíci sledujícími, které jsou aktualizovány několikrát týdně, aniž by na nich byl jakýkoli signál reakce ze strany uživatelů. Na stránkách nelze najít žádný „like“ či komentář.  Je to snad tím, že by se mohly objevit kritické příspěvky inzerentů k oprávněnosti faktur?

I přesto smutnou pravdou zůstává, že mnoho lidí spíše zaplatí, neboť předžalobní upomínka navyšující dlužnou částku téměř na dvojnásobek, kterou záhy zasílá právní kancelář, rozhoupá už s nejedním poctivým podnikatelským žaludkem, neboť věříme, že právě svědomití obchodníci jsou snadným cílem pro neférové praktiky.

Z argumentace advokátní kanceláře zastupující „pana podnikatele“ vyplývá, že: „(…) nikoli písemná forma smlouvy je v těchto typech závazkových vztahů uzavíraných na dálku v dnešní době naprosto běžná.“ čímž obhajuje elektronické odsouhlasení obchodních podmínek tím, že někdo klikne na tlačítko „zveřejnit inzerát“. Vůbec nehraje roli, kdo inzerát zveřejňuje a čím jménem, stačí použít veřejně dostupné informace, proto fakturu obdržíte Vy: „Před odesláním formuláře s inzercí pak vaše společnost (resp. jeho pracovník) musel vyplnit IČ a současně odsouhlasit OP, ze kterých vyplývá, že inzerce pro P.O. podnikající ve formě s.r.o. a a.s. je zpoplatněna.“

Tuto argumentaci se nám povedlo vyvrátit, když jsme vytvořili inzerát na pozici recepční a administrativní asistent do advokátní kanceláře, a to jejich jménem a s kontaktní emailovou adresou přímo pana právníka. Inzerát byl obratem zveřejněn a nebylo zapotřebí žádného potvrzení ani odsouhlasení autenticity pomocí žádosti „kliknutí na link“, zadání sms kódu případně jakákoli jiná transparentní autorizace, kterou je vybavený každý seriózní web prodávající zboží či služby online. Chybějící zpětná autorizace v důsledku znamená, že není problém za použití veřejně známých informací souhlasit se zveřejněním inzerátu za jakýkoli subjekt, se kterým nemáte nic společného.

Pan právník nás upozorňuje, že „(…) klient disponuje dostatečnými technickými prostředky, díky kterým je schopen prokázat kdy, kdo a jak inzerát zadával.“ K tomuto je potřeba se doptat, pokud skutečně disponuje takovou technologií, proč ji nevyužije, aby zamezil možnost zadávat inzeráty cizím jménem, jako jsme učinili my při zveřejnění inzerátu na asistentku panu právníkovi?

Děkujeme za investovaný čas všech, komu není jedno, jaké obchodní prostředí si v Čechách pěstujeme a s napětím očekáváme další znepokojující svědectví.

za Auditorskou, daňovou a účetní kancelář ve Zlíně a.s.
Mgr. Petra Strnad
hello@aduz.cz

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru