Příjem z prodeje nemovitých věcí

Příjem z prodeje nemovitých věcí

V případě, že jste v roce 2022 prodali nemovitou věc (např. pozemek, dům, bytovou jednotku, garáž apod.) je potřeba řešit, zda tento příjem je zdanitelný či na tento příjem je možné osvobodit od daně z příjmů. Příjem z prodeje nemovitých věcí upravuje Zákon o daních z příjmů.

Podmínky pro osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí

V současné chvíli lze příjmy z prodeje nemovitých věcí osvobodit za předpokladu, že splníte několik ustanovení zákona o daních z příjmů:

  • Poplatník vlastnil před prodejem nemovitou věc více než 5 let (u nemovitých věcí nabytých po 1.1.2021 je lhůta 10 let).
  • Poplatník měl bezprostředně před prodejem nemovité věci bydliště v této nemovité věci alespoň dva roky.
  • Poplatník využil inkasované prostředky z nemovité věci na svou bytovou potřebu (osvobození záleží na tom, do kdy byly/budou tyto prostředky využity na novou bytovou potřebu; oznámení o těchto pohybech musí být podáno na finanční úřad do termínu pro daňového přiznání – za rok 2022 se jedná o termín 1.4.2023).

Pokud nesplníte podmínky k osvobození k dani z příjmů, tak musíte příjem z prodeje nemovitých věcí zdanit. Od tohoto příjmu je pak možné odečíst výdaje spojené s tímto příjmem.

V případě, že poplatník obdrží příjem, který je od daně osvobozen a je větší než 5 mil. Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud nebude včas a řádně oznámeno, tak finanční úřad vyměří významnou pokutu.

Čerpáno ze zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru