Přehledy OSVČ za rok 2021

Přehledy OSVČ 2021

Konec března je tradičně obdobím, kdy se na finančních úřadech odevzdávají daňová přiznání v řádném termínu (detailnÍ informace k termínům pro odevzdání daňového přiznání DPFO 2021 najdete zde). Obecně platí, že Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021 se podává na předepsaném tiskopisu do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání.

ČSSZ: Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění

Na ePortálu je spuštěná nová online službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ. Na tomto odkazu se můžete přihlásit do ePortálu přes datovou schránku nebo bankovní identitu (stejné přihlášení jako do int. bankovnictví) a stáhnout si přehled uhrazených záloh, což slouží jako podklad pro vypracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. K dispozici je video, jak si přehled stáhnout.

Klientům také nabízíme zplnomocnění nás ke stažení informace o uhrazených zálohách ale také k samotnému podání Přehledu. Detaily ke zplnomocnění se dočtete zde, případně stačí nás emailem požádat, ať plnou moc připravíme, nebo nám ji rovnou zašlete s Vašim podpisem a my se postaráme o zbytek.


Základní termín je do 2. 5. 2022, Přehledy musí být odevzdány do jednoho měsíce po odevzdání daňového přiznání.

 • základní termín je 2. května
 • elektr. podání daňového přiznání; termín je 2. června
 • daňový poradce podává přiznání; termín je 1. srpna

Pokud vznikl doplatek pojistného, je potřeba, abyste jej uhradili do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů.

ZP: Informace o zaplacených zálohách na zdravotní pojištění

Klientům nabízíme možnost nás zplnomocnit také ke stažení informace o uhrazených zálohách (které slouží jako podklad k vypracování Přehledu), ale také k samotnému podání Přehledu.

Detailně k Přehledu pro zdravotní pojišťovnu se rozepisuje článek na webu Finance.cz. Pokud jste vstoupili od 1.1.2022 do paušálního režimu, je nutnost ještě za rok 2021 odevzdat Přehled zdravotní pojišťovně dle
termínů uvedených výše.

Konkrétní instrukce dle zdravotní pojišťovny:

 • VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
 • VoZP – Vojenská Zdravotní Pojišťovna ČR 201
 • ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
 • OZP – Oborová zdravotní pojišťovna 207
 • RBP – Revírní bratrská pojišťovna 213
 • ZPMV ČR – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211

 

ZP: Vyúčtování Přehledů OSVČ 2021

S mnoha klienty jsme sepsali plnou moc pro podání Přehledů a také pro získání závěrečného Vyúčtování. Bohužel, ne všechny zdravotní pojišťovny plnou moc respektují. Níže najdete způsoby získání Vyúčtování:

 • VZP – Vyúčtování posílá přímo klientovi (primárně do datové schránky, pokud ji nevlastní, tak poštou).
 • VoZP – Vyúčtování posílá v souladu s plnou mocí do naší datové schránky
 • ČPZP – O vyúčtování si musíme zažádat, automaticky neposílá ani klientovi, ani nám (navzdory plné moci).
 • OZP – Vyúčtování posílá přímo klientovi (primárně do datové schránky, pokud ji nevlastní, tak poštou).
 • RBP – Vyúčtování posílá v souladu s plnou mocí do naší datové schránky.
 • ZPMV ČR – Vyúčtování posílá přímo klientovi (primárně do datové schránky, pokud ji nevlastní, tak poštou).

DPFO 2021, OSVČ

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru