Kontrola z inspektorátu práce

Jak probíhá kontrola z Inspektorátu práce na pracovišti?

V případě podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem mohou fyzické i právnické osoby podat podnět k provedení kontroly přímo v provozovně oblastním inspektorátem práce (OIP), nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce (SÚIP).

Jak takové prověřování probíhá?

Inspektorky přišly kontrolovat výkon práce v naší Auditorské, daňové a účetní kanceláři ve Zlíně. Byli jsme šokování průběhem kontroly, zároveň známe několik těžko uvěřitelných příběhů z kontrol u našich klientů. Proto zveřejníme veškeré detaily našeho řízení a ke zveřejnění budeme motivovat také naše klienty.

35 let po revoluci není možné aplikovat podobné kontrolní postupy, také máme komentáře k vysokému zdanění práce a dalším souvislostem.

Nenahlášená kontrola v provozovně; 22. května 2024 v 10.40

Inspektorky vstoupily do prostor naší účetní kanceláře s příkazem zaměstnancům, že nesmějí uvědomit jednatelku Ing. Jitku Brychtovou o probíhající kontrole. Následně zaměstnancům přikázaly se legitimovat občanským průkazem a pracovní smlouvou.

Kontrola bez vědomí majitele

Shodou náhod dorazila také jednatelka, která obratem úřednice vyzvala k opuštění našich prostor, čemuž bylo vyhověno až po provedení kontroly. Považujeme za nepřijatelné, že při svém odchodu předaly kontrolované zaměstnankyni Poučení, které hned v záhlaví definuje:

„Inspektor je oprávněn (…):

a) vykonávat kontrolu podle zákona o inspekci práce, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, ….“ Celý text Poučení kontrolované osoby dáváme k dispozici.

Práva a povinnosti inspektorů při kontrole upravuje Zákon č. 251/2005 Sb, §7 o inspekci práce.

Z webového článku Jak probíhá kontrola z Inspektorátu práce vyplývá, že jsou běžné kontroly bez ohlášení a kontrola bez přítomnost majitele firmy obvykle nasvědčuje kontrole na základě udání (anonymní udání má zřejmě stejnou váhu jako udání podepsané).

Text Co vše může zajímat kontrolu z Inspektorátu práce říká, že: „Inspektoři mají povinnost kontrolované zaměstnavatele i orgán zástupce zaměstnanců informovat o zahájení kontroly o použití kontrolních mechanizmů i výsledcích kontroly. Inspektor tedy musí před zahájením kontroly seznámit zaměstnavatele s tím, jak bude kontrola probíhat a co je jejím posláním.“ Z naší zkušenosti to není pravda.

Na výzvu jednatelky k okamžitému odchodu inspektorky reagovaly, že mohou přivolat Policii, k čemuž nakonec nedošlo, přesto však inspektorky asertivně vstoupily do prostor kanceláře a zkontrolovaly všechny přítomné zaměstnance (přibližně 10 osob).

Při kontrole inspektorky nesepsaly protokol a stejnopis nezanechaly v provozovně k podpisu kontrolovaných zaměstnanců. V našem případě dorazila Informace o zahájení kontroly do datové schránky v následujícím znění.

Informace o zahájení kontroly; 22. května 2024 v 15.06

Informace o zahájení kontroly z Inspektorátu práce

Datovou zprávu nám doručili téhož dne odpoledne. Můžeme se jen dohadovat, zda-li 2 státní zaměstnanci strávili polovinu pracovní doby na přípravě jedné strany A4 textu shrnující kontrolu na pracovišti, zaměřenou na umožnění výkonu nelegální práce.

Jednatelka Ing. Brychtová na výzvu Informaci reagovala telefonicky a dožadovala se jednání s inspektorkou za účasti vedoucí kontrolního úseku.

Výzva o nařízeném jednání; 23. května 2024 ve 12.11

Následující den nám Úřad inspekce práce zaslal další zprávu do datovky; výzvu k součinnosti. Ta shodou okolností nebyla převzata naším zaměstnancem z důvodu dovolené, ale doručena fikcí.

Výzva k součinnosti s Inspektorátem práce

Jaké dokumenty musí mít zaměstnavatel v provozovně k dispozici?

Dle Poučení může inspektor požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahující se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby, dále jen „podklady“.

V našem případě inspektor požadoval platné pracovní smlouvy

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru