EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

17.1.2021      |      Čerstvé zprávy

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 11. – 17. LEDNA 2021

 • COVID – Gastro – Uzavřené provozovny; podpora za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021 se začínají přijímat. Zdroj a více zde
 • Covid – Nájemné III. Zdroj 
 • COVID – SPORT III Lyžařská střediska schválila Vláda. Zdroj
 • Agri Covid – Potravinářství lze žádat do 31.1.2021. Zdroj 
 • Covid kalkulačka počítá výši státní podpory. Zdroj 
 • Daňové formuláře 2021 ke stažení. Zdroj
  • Lhůty Daně z nemovitostí a termíny pro DPFO 2021. 
  • Daň z nemovitých věcí 2021 – detaily zde více zde. 
  • Silniční daň – detaily zde. 
 • Účetní uzávěrka krok za krokem. Zdroj 
 • Paušální daň; registrace skončila. Zdroj 
 • Úvěrové moratorium MF nechystá. Zdroj  
 • Ošetřovné pro zaměstnance. Zdroj 
 • Mimořádná okamžitá pomoc (MOP Covid 19) lze žádat na Úřadu práce. Zdroj 
 • Úřad práce: projekt Outplacement pomáhá zaměstnancům i zaměstnavatelům ustát koronavirovou krizi. Zdroj 
 • Nemocenské pojištění – výše rozhodného příjmu pro účast 2021 je 3500 Kč. Zdroj znění zákona zde. 
 • OSVČ – výše minimální zálohy na zdravotní pojištění se zvýšila na 2 393 KčZdroj
  • Lednovou platbu OSVČ odvádí 1. ledna – 8. února 2021. 
  • Obecně: 
   • Záloha na zdravotní pojištění je splatná od 1. dne měsíce za který se platí do 8. dne následujícího měsíce. 
   • Záloha na sociální pojištění je splatná od 1. do posledního dne měsíce, za který se platí. 
 • Sdílené pracovní místo detailně. 
 • Studenti při pracovní povinnosti:
  • Daň z příjmu ze závislé činnosti je odpuštěna. Zdroj 
  • Povinné odvody na pojistné. Zdroj 
 • Rozhovory a komentáře:
  • Alena Schillerová 11.1.2021. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 11. LEDNU

 • Novinky z oblasti Ministerstva financí pro rok 2021.
  • Zákon č. 609/2020 Sb., tzv. DAŇOVÝ BALÍČEK 2021 vydán ve Sbírce zákonu 31. ledna 2020. Znění zákona zde
  • Paušální daň; registrace do pondělí 11. ledna. Zdroj
   • Úřední hodiny FÚ se proto prodlouží. Zdroj více zde. 
   • Výpočet výhodnosti. Zdroj 
   • Detailně zde. 
   • Registrace na FÚ. Zdroj 
   • Nejčastější dotazy. Zdroj 
   • Paušální daň a úvěry? Komentář zde. 
   • Nemocenské pojištění u paušální daně. Zdroj 
   • Druhy příjmů při paušální dani. Zdroj 
   • Jak začít platit paušální daň. Zdroj 
  • Daňové povinnosti v 2021 (Finanční zpravodaj č. 37/2020) 
  • Zákon č. 283/2020 Sb.; kterým se mění daňový řád, umožní podání daňového přiznání do konce května, podá-li se elektronicky. Zákonné znění.
  • Vyhláška č. 488/2020 Sb.kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). 
  • Elektr. podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty. Zdroj
  • Daňové změny v oblasti zaměstnávání. Zdroj 
 • Finanční zpravodaj č. 3/2021; prominuta pokuta za opožděné podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, a prominuta pokuta za přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021Zdroj
 • Finanční zpravodaj č. 4/2021jednotný kurz za zdaňovací období 2020. Zdroj 
 • Ošetřovné pro zaměstnance; aktuální přehled. Zdroj 
 • COVID – Gastro – Uzavřené provozovny za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021, podávat žádosti lze od 15. lednaZdroj
 • COVID – Nájemné II; jak správně vyplnit žádost. Zdroj 
 •  Žádosti o odškodnění na zákl. krizové zákona za COVID. Zdroj 
 • Novinky v oblasti pracovního práva 2021
  • Zvýšení podpor v nezaměstnanosti. Zdroj 
  • Maximální podpora v nezaměstnanosti. Zdroj 
  • Sdílené pracovní místo. Zdroj 
  • Minimální mzda se zvyšuje. Zdroj 
 • Novinek v oblasti práva (Min. spravedlnosti) v 2021
  • Proces insolvenčního řízení zjednoduší nové formulářeZdroj 
  • Zvýšení nezabavitelného minima. Zdroj 
 • Rozcestník změn pro podnikatele v 2021 a stručný přehled zde. 
 • Rozhovory a komentáře: 
  • Alena Schillerová 5.1.2021. Zdroj 
Ekonomické zpravodajství v roce 2020

SOUHRN AKTUALIT K 29. PROSINCI  

 • Daňový balíček 2021 schválen. Účinnost zřejmě od února 2021. Přehled změn zde a zde.
  • Nabývání účinnosti daňových změň. Zdroj více zde. 
  • Zrušení superhrubé mzdy. Zdroj
   • Přehledně daně a mzdy 2021; jaká bude vaše výplata? Zdroj více zde. 
  • Stravenkový paušál přehledně. Zdroj více zde. 
 • Novinky z oblasti Ministerstva financí 2021. 
 • Finanční zpravodaj 38/2020 rozšířuje daňový generální pardon zveřejněný ve FZ 22 a 25 (informovali jsme k 25. říjnu) . Zdroj
  •  Při oznámení správci daně je např. prominut úrok z prodlení za opožděnou úhradu DPH, pokud bude uhrazena do 16.8.2021. Zdroj 
 • Kompenzační bonus pro OSVČ prodloužen. Zdroj
  • V.bonusové období 25. prosince – do 23. ledna 2021Zdroj 
  • Ošetřovné pro OSVČ – lže žádat obojí. Zdroj více zde. 
 • Antivirus bude prodloužen za stávajících podmínek. Zdroj
  • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má zavést tzv. kurzarbeit, systémové opatření částečné zaměstnanosti, je aktuálně ve Sněmovně ve 2. čtení.  
 • NÁVRH na COVID – Gastro a COVID – Uzavřené provozovny se připravuje. Zdroj 
 • COVID – Bus. Zdroj 
 • MPSV vyhlásilo průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020
  • Sdělení č. 575/2020 Sb., vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce. Zdroj 
  • Sdělení č. 574/2020 Sb., vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanostiZdroj 
  • Podpora v nezaměstnanosti 2021. Zdroj 
 • Oblast práce a sociálních věcí 2021.
  • Zvýšení min. mzdy, důchodů a pojištění. Zdroj 
  • Rodičovský příspěvek podrobně. Zdroj 
  • Kalendář svátků 2021. Zdroj 
  • OSVČ – dobrovolné nemocenské se od 2021 zvýší. Zdroj 
  • NÁVRH na zvýšení příspěvku na dítě schválila Vláda, nyní jej projedná Poslanecká sněmovna. Zdroj 
 • ČSSZ spustila ePortál. Zdroj 
 • Rozhovory a komentáře:
  • Alena Schillerová 21.12.2020.Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 19. PROSINCI 

 • Daňové povinnosti 2021 vč. daňového kalendáře 2021.
  • Informace Finanční správy k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021. Zdroj  
  • Posunutí termínu podání daňového přiznání elektronicky. Zdroj 
   • § 136 odstavec 2 se od roku 2021 změní: Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na:
    a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky
    b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud: 
     1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo 
     2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce. 
  • Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů. Zdroj 
 • Zákon č. 540/2020 Sb., o paušální dani. Zdroj
  • Paušální daň přehledně. Zdroj 
  • Více detailů zde 
  • Kalkulačka výhodnosti paušální daně. Zdroj 
  • Rozhovor s A. Schillerovou 14.12.2020 zde. 
 • Kompenzační bonus pro OSVČ a sro – IV. bonusové období od 14. – 24. prosince 2020. Zdroj více zde.
 • NÁVRH na trvalé osvobození od spotřební daně pivovarům za zlikvidované nebo vrácené pivo schválil Senát, novelu zákona o spotřebních daních s s účinností od 1. ledna 2021.
  • Společně s touto novelu byl přijat i pozměňovací návrh Senátu, který OSVČ umožňuje souběh kompenzačního bonusu s příspěvkem Antivirus, ošetřovným pro OSVČ a s Covid-Nájemným. Opatření bylo přijato se zpětnou účinností, lze žádat zpětně. Zdroj 
 • NÁVRH na zrušení superhrubé mzdy – daňová kalkulačka, návrh znovu projedná Posl. sněmovna.
 • Novinky z oblasti práce a sociálních věcí 2021. 
  • OSVČ – dobrovolná účast v nemocenském pojištění se zvýší minimální platba od ledna 2021. Zdroj 
  • Dohoda o pracovní činnosti. Zdroj 
  • Diety a stravné u zahraniční služební cesty. Zdroj 
 • Ošetřovné pro zaměstnance při zavření škol od 21.12.2020. Zdroj
 • NÁVRH na COVID – Gastro, výzva MPO bude zveřejněna po ukončení nouzového stavu. Zdroj 
 • Finanční zpravodaj č. 35/2020 zveřejnil prominutí DPH na covidové testovací a očkovací látky. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 13. PROSINCI 

 • Daňový balíček 2021 schválil Senát s úpravami a nyní jen znovu projedná Poslanecká sněmovna. V platnosti od ledna. Zdroj
  • Zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení výpočtu daně sazbou 15 % ze mzdy hrubé. 
  • Zvýšená sazba 23 % nahradí stávající solidární přirážku. Vztahovat se bude na příjmy nad 4násobek průměrné hrubé mzdy. 
  • Navýšení slevy na poplatníka na 27 840 Kč. 
  • Stravenkový paušál jako alternativa ke stravenkám. 
  • Zrušení odpisů u nehmotného majetku, zvýšení hranice pro povinné odpisování ze 40 na 80 tisíc Kč a zavedení mimořádných zrychlených odpisů u hmotného majetku pořízeného v letech 2020 a 2021. 
  • Ing. Běhounek k daňovému balíčku. 
  • Více zde zde 
  • Rozhovor A. Schillerové Zdroj zde. 
 • Paušální daň pro OSVČ, interaktivní přihláška do paušálního režimu. 
 • Daňové změny pro rok 2021; kompletní přehled 
 • Minimální a zaručená mzda pro rok 2021. Zdroj 
 • Kompenzační bonus pro OSVČ – prodloužení bonusového období. Zdroj
  • NÁVRH na zpětný souběh podpor bonusu s podporou Antivirus a Ošetřovným pro OSVČ. Návrhem se bude znovu zabývat Poslanecká sněmovna. Zdroj 
  • Zamítnutí žádosti o kompenzační bonus. Zdroj 
 • Zvýšení minimální platby na nemocenské poj. pro OSVČ od ledna 2021. Zdroj 
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, který má zavést tzv. kurzarbeit, se pokusí prosadit do konce roku. Zdroj 
 • Starobní důchod v roce 2021. Zde a zde.
  • Změny výplatních termínů důchodů. Zdroj 
 • Konkurenční doložka v Zákoníku práce. Zdroj 
 • Insolvenční řízení a nárok na oddlužení. Zdroj 
 • Budoucnost EET od 1. ledna 2023. Komentář, více zde. 

SOUHRN AKTUALIT K 6. PROSINCI 

 • 15.12.2020: splatnost zálohy na daň z příjmů a daň silniční.
  • Aktualizované přiznání k silniční dani. Zdroj 
  • Silniční daň 2020 přehledně. Zdroj 
 • Paušální daň
 • NÁVRH na daňový balíček 2021 v podobě, jak ho Poslanecká sněmovna postoupila Senátu. Zdroj
  • Veto prezidenta. Zdroj zde. 
  • Poslanecká sněmovna se sejde po Vánocích. Zdroj 
 • NÁVRH na snížení DPH u dámských hygienických pomůcek. Zdroj 
 • Kompenzační bonus; otázky a odpovědi.
  • Bonus a insolvence. Zdroj 
  • Žádat souběžně s otevřeným provozem. Zdroj 
  • Detailní přehled. Zdroj 
 • Antivirus; porušování podmínek.
  • Kombinace s kompenzačním bonusem. Zdroj 
 • Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o vyměřovacím základu za 2019, redukční hranici pro 2021 a základní výměry důchodu pro 2021.
  • Příjem zakládající účast na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění zaměstnanců bude vyšší. Zdroj 
 • Starobní důchod zvýší valorizace v lednu 2021. Zdroj
  • Podmínky získání důchodu. Zdroj 
 • Vyplácení mimořádného příspěvku 5000,- důchodcům. Zdroj
 • Ošetřovné pro zaměstnance v souvislosti s návratem do škol. Zdroj
 • COVID – Cestovní ruch
 • OSVČ; změny zdravotní pojištění. Zdroj 
  • Dobrovolná účast v nemocenském pojištění se zvýší minimální platba od ledna 2021. Zdroj 
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, který má zavést tzv. kurzarbeit má velké zpoždění. Zdroj 
 • EET po dobu odkladu evidence (do konce roku 2022). Zdroj
 • Rozhovory a komentáře:
  • Alena Schillerová 2.12.2020. Zdroj 
  • Alena Schillerová 30.11.2020. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 27. LISTOPADU  

 • Splatnost 2. splátky daně z nemovitých věcí je splatná do pondělí 30.11.2020 (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 • Nařízení vlády č. 487/2020 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy. Zdroj
 • Zálohy pro OSVČ na ZP a ČSSZ; část živnostníků nezačala platit i přes ukončení moratoria. Zdroj 
 • Zákon č. 469/2020 , o jednorázovém bonusu pro důchodce vyšel ve Sbírce Zákonů. Zdroj  
 • NÁVRH na paušální daň schválil Senát. Zdroj
 • NÁVRH na daňový balíček 2021 nyní bude projednávat Senát. Zdroj
  • Zrušení superhrubé mzdyZdroj 
  • Komentáře k daňovému balíčku 2021 – Alena Schillerová. Zdroj 
  • NÁVRH na zjednodušení vkládání účetní závěrky do rejstříku. Zdroj 
 • Kompenzační bonus pro OSVČ a sro – III. bonusové období od 22. listopadu – 13. prosince 2020. Zdroj
  • Žádosti zde. 
  • Více zde.
   1. bonusové období od 5. 10. do 4. 11. 
   2. bonusové období od 5. 11. do 21. 11.  
 • NÁVRH na osvobození od spotřební daně pivovarům za zlikvidované nebo vrácené pivo. Zdroj
 • Daňové změny v oblasti zaměstnávání pro 2021. Zdroj 
 • Čerpání dovolené v letošním roce a její převod do 2021. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 22. LISTOPADU  

SOUHRN AKTUALIT K 19. LISTOPADU  

 • Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Zdroj
 • Antivirus plus, varianty čerpání bonusu. Zdroj  
 • NÁVRH na zvýšení minimální mzdy 2021 na 15 200 Kč. Zdroj
 • Ošetřovné pro zaměstnance – návrat dětí do škol. Zdroj
  • Výpověď v době ošetřovného. Zdroj 
 • NÁVRH na změnu sazby mýtného pro nákladní automobily nad 3,5 tuny se od 1. ledna 2021. Zdroj  

SOUHRN AKTUALIT K 15. LISTOPADU 

 • Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Zdroj
 • Zákon č. 460/2020 Sb., tzv. Lex Covid JUSTICE II, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Zdroj 
 • NÁVRH na bonus 5000,- pro seniory podpořil Senát, nyní jej musí podepsat prezident. Zdroj
 • NÁVRH na náhradní výživné podpořila Posl. Sněmovna, nyní jen projedná Senát. Zdroj 
 • COVID – Cestovní ruch; podmínky podpory. Zdroj  
 • NÁVRH na opětovné odpuštění odvodů pro OSVČ byl ministryní zamítnut. Zdroj
 • Ošetřovné pro zaměstnance; jak dlouho je musí zaměstnavatel archivovat. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 11. LISTOPADU

 • Kompenzační bonus schválen, nyní míří k podpisu prezidentovi. Zdroj
  • Otázky a odpovědi. Zdroj 
  • Finanční správa začne vyplácet bonus hned, jak zákon nabyde účinnosti (bude zveřejněn ve Sbírce zákonů). Zdroj  
  • Žádat můžete zde. 
  • Kombinování podpůrných programů. Zdroj 
  • Nelze kombinovat s programem Antivirus. Zdroj 
  • Ukázkové případy. Zdroj  
  • Chyby v žádosti. Zdroj 
 • Ošetřovné pro zaměstnance je spuštěno. Zdroj
 • Ošetřovné pro OSVČ II spuštěno. Zdroj
 • Mimořádná okamžitá pomoc Covid. Zdroj  
 • Antivirus A, B, plus 
  • Prodloužení programu technicky. Zdroj 
  • Aktualizovaný manuál zde.  
 • COVID – Cestovní ruch; žádosti spuštěny. Zdroj  
 • COVID – Sport II; žádosti spuštěny příští týden. Zdroj 
 • Výsledky jednání vlády 9. listopadu 2020Zdroj  
 • NÁVRH na Lex Covid JUSTICE II míří k podpisu prezidenta, poté bude zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů. Více zde 
 • Usnadnění žádosti příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči. Zdroj  
 • NÁVRH na zvýšení minimální mzdy v 2021 Hospodářská Komora nedoporučuje. Zdroj  
 • Rozhovory
  • Alena Schillerová ke zrušení supehrubé mzdy. Zdroj 
  • Alena Schillerová pro Blesk. Zdroj  
 • Bankovní identita; projekt usnadňující komunikaci s úřady v přípravách. Zdroj 

SOUHRN AKTUALIT K 8. LISTOPADU 

SOUHRN AKTUALIT K 4. LISTOPADU 

 • Přehled podpůrných programů.
 • Kompenzační bonus pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na DPČ a DPP schválen Posl. sněmovnou. Zdroj
  • Formulář žádosti za bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020 
  • Nejčastější dotazy. Zde
  • Finanční správa; příjem žádostí. Zdroj
  • Více zde.
 • Ošetřovné pro zaměstnance (tzv. krizové); kalkulačka zde.
  • Správně vyplněné podklady. Zdroj
 • NÁVRH na AGRICOVID – podpůrný program v potravinářství, program bude schvalovat EU. Zdroj
 • COVID – Podpora cestovního ruchu; příjem žádostí začne v listopadu. Zdroj
 • Antivirus lze kombinovat s výpomocí ve zdravotnictví. Zdroj
  • Kombinace Antivirus a práce zaměstnanců. Zdroj
 • Zákon č. 451/2020 Sb., prodlužuje úvěrový program COVID III . Zdroj
 • Zákon č. 449/2020 Sb., o odkladu EET. Zdroj
  • Finanční správa; detaily k odkladu EET. Zdroj
  • Více zde.
  • Přehled platných povinností při zrušení EET. Zdroj
 • COVID – Nájemné; proplácení žádostí. Zdroj
 • Sdělení č. 436/2020 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění mění pravidla pro zálohovu a srážkovou daň. Zdroj
  • Sdělení č. 436/2020 Sb. Zdroj
 • Valorizace důchodů; zvýšení v 2021. Zdroj
 • NÁVRH na zvýšení superhrubé mzdy – kritická studie VŠE. Zdroj
 • NÁVRH na paušální daň schválila Posl. sněmovna. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT K 1. LISTOPADU 

 • Výsledky jednání vlády 30. října; Nouzový stav prodloužen do 20. listopadu. Zdroj
 • Antivirus A, B, Plus – Zdroj
 • Velký liberační balíček; aktualizovaný přehled podpory a úlev. Zdroj
 • Zákon 438/2020 Sb., o ošetřovném pro zaměstnance (tzv. krizovém) . Zdroj
 • Sdělení č. 435/2020 Sb., o pravidelná valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, z něhož se stanoví nemocenské dávky vyplácené státem, se budou odvozovat z vyšších příjmů. Zdroj
 • Sdělení č. 436/2020 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Zdroj
 • NÁVRH na Kompenzační bonus (podzimní) Senát vrátil zpět Poslanecké sněmovně k přepracování. Zdroj
  • COVID – Nájemné lze kombinovat s Kompenzačním bonusem. Zdroj
 • Oštřovné pro OSVČ; MPO výzvu vyhlásí začátkem listopadu. Zdroj
  • Ošteřovné nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem. Zdroj
 • Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2021 vzrostou. Zdroj
 • NÁVRH na Lex Covid JUSTICE II Senát vrátil zpět Posl. Sněmovně s pozmněňovacími návrhy. Zdroj
 • NÁVRH na jednorázový příspěvek pro důchodce schválila Posl. sněmovna, návrh nyní projedná Senát. Zdroj
 • NÁVRH na prodloužení COVID III úvěrového programu podpořil Senát. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT K 28. ŘÍJNU 

 • Výsledky jednání vlády 26. října 2020. Zdroj
 • Rozhodnutí Ministerstva financí ( 28921/2020/3901-2o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň, tzv. Velký liberační balíček, odkládá úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně do 31.12.2020. Zdrojzdroj
  • Náš infomail Zdroj
  • Finanční správa – detaily. Zdroj
  • Žádost o odklad daně FÚ. Zdroj
  • Více zde.
 • ANTIVIRUS A, B, PLUS. Zdroj
  • Antivirus B prodloužen. Zdroj
  • Úřad práce – detaily k programům. Zdroj
  • Hospodářská komora shrnuje. Zdroj
  • Chyby z žádosti. Zdroj
  • Více zde.
 • COVID – Nájemné II. Zdroj
 • COVID III – úvěrový program. Zdroj
 • Ošetřovné pro zaměstnance. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení superhrubé mzdy. Zdroj
 • NÁVRH na kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. schválila Sněmovna, návrh nyní projedná Senát. Zdroj
  • Nejčastější otázky. 
  • Nelze kombinovat s další podporou pro OSVČ. Zdroj
 • NÁVRH na prodloužení úvěrového moratoria bude banky řešen individuálně. Zdroj
 • NÁVRH na stravenkový paušál projedná Posl. Sněmovna. Zdroj
  • Stravenkový paušál přehledně. Zdroj
  • Více zde.
 • Zrušená daň z nabytí nemovitých věcí a vrácení přeplatku. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT K 25. ŘÍJNU 

 • NÁVRH na rozšíření generálního pardonu tzv. VELKÉHO LIBERAČNÍHO BALÍČKU, posune se splatnost DPH více subjektům, detailně ve Finančním zpravodaji v pondělí 26. října 2020. Zdroj
  • DPH za 3. čtvrtletí a měsíc záři 2020, jehož splatnost je v pondělí 26. října 2020, bude těmto subjektům na základě podaného oznámení finanční správě fakticky prodloužena do 31. prosince 2020 (tím, že dojde k prominutí úroků za pozdě zaplacenou daň 
  • Velký liberační balíček. Zdroj
   • Finanční správa k Velkému liberačnímu balíčku. Zdroj
   • Finanční zpravodaj číslo 22/2020; Velký liberační balíček. Zdroj
 • NÁVRH na kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. schválila Sněmovna, návrh nyní projedná Senát a podepíše prezident. Zdroj
  • Žádosti Finanční správa zatím nepřijímá. Zdroj
  • Více zde.
 • NÁVRH na odklad EET o 2 roky schválila Sněmovna, novelu zákona o evidenci tržeb nyní projedná Senát. Zdroj
 • Přehled dalších zákonů, které schválila Poslancká sněmovna 21. a 23.10.2020 v režimu legislativní nouze. NÁVRHY nyní budou postoupeny do Senátu k dalšímu projednávání. Zdroj
  • Ošetřovné pro zaměstnance (tzv. „krizové)“. Zdroj
   • Nárok na ošetřovné během prázdnin. Zdroj
   • Více zde.
  • Úlevy v prokazování nároků na některé dávky byl poslanci schválen v předložené podobě. Zdroj
  • Prodloužení ochrany pořadatelů kulturních akcí dle zákona 247/2020 Sb. i na akce zrušené až do 30.9.2021. Zdroj
  • Novela zákona č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů ČMRZB; úvěr – COVID III. Zdroj
  • Novela zákona č. 191/2020 Sb., Lex COVID – justice (mimořádné moratorium, odklád povinnosit podat na sebe insolvenční návrh). Zdroj
  • Novela zákona o investičních pobídkách. 
 • Přehled pomoci pro firmy a OSVČ – tabulky s kompletním přehledem k 21.10.2020. Zdroj
 • COVID – Kultura; příjem žádostí. Zdroj
 • COVID – Bus; příjem žádostí. Zdroj
 • COVID – MOP (Mimořádná okamžitá pomoc). Zdroj
 • Hospodářská komora: požadavek na prodloužení splátkového moratoria bank. Zdroj
 • NÁVRH na paušální daň pro OSVČ schválila Sněmovna, návrh nyní projedná Senát. Zdroj
  • Výpočet výhodnosti paušální daně zde.
  • Více zde.

SOUHRN AKTUALIT K 21. ŘÍJNU  

 • Velký liberační balíček; odložení úhrad DPH, daní z příjmů a silniční daně. Zdroj
  • Žádost o posunutí splatnosti zde.
 • COVID – Nájemné II; žádosti spuštěny. Zdroj
  • Žádost zde.
 • COVID – Bus 
 • NÁVRH na kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. schválila vláda, návrh nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Sněmovna. Zdroj
 • NÁVRH na paušální daň pro OSVČ nyní projednává Poslanecká sněmovna. K dispozici výpočet výhodnosti paušální daně na míru. Zdroj
 • Pro ubytovatele (hotelového typu); postup k výpočtu poplatku z pobytu. Zdroj
 • Ošetřovné pro zaměstnance (tzv. „krizové)“. Zdroj
 • NÁVRH na Lex COVID – Justice II (mimořádné moratorium, odklád povinnosit podat na sebe insolvenční návrh) schválila vláda, následuje projednání v Posl. sněmovně. Zdroj
 • NÁVRH na COVID – Cestovní ruch schválila vláda, následuje projednání v Posl. sněmovně. Zdroj
 • Mimořádná okamžitá pomoc – audio rozhovor začíná v 15:16:55. Zdroj
 • Pro zaměstnavatele; lékařské periodické prohlídky dočasně zrušeny. Zdroj
 • Chybějící strategie státu k zaměstnávání osob nad 50 let. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT K 18. ŘÍJNU  

 • Hospodářská Komora: stručný a kompletní přehled covidových podpor a úlev. Zdroj
 • NÁVRH na odklad EET o 2 roky schválila vláda, nyní jej projedná Poslanecká sněmovna. Zdroj
 • NÁVRH na kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. schválila vláda, nyní jej projedná Poslanecká sněmovna. Zdroj
 • NÁVRH na ošetřovné pro OSVČ II schválila vláda, , nyní jej projedná Poslanecká sněmovna. Zdroj
 • Ošetřovné pro zaměstnance (tzv. „krizové)“. Zdroj
 • Ministerstvo financí: Velký liberační balíček zveřejněný ve Finančním zpravodaji 22/2020. Zdroj
 • COVID – Nájemné II – výzva zveřejněna, žádosti o 21.10.2020. Zdroj
 • COVID – Mimořádná okamžitá pomoc. Zdroj
 • NÁVRH na podpůrný program COVID – Agri. Zdroj
 • COVID – Kultura II spustí žádosti. Zdroj
 • Přerušení živnosti. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT K 15. ŘÍJNU 

 • Ministerstvo financí: Velký liberační balíček zveřejněný ve Finančním zpravodaji 22/2020 
  • Více zde.
  • Finanční zpravodaj 22/2020. Zdroj
  • Finanční správa; více zde.
  • Rozhovor s Schillerovou. Zdroj
  • Žádost o odkladu platby daně. Zdroj
  • Více zde.
 • Silniční daň: platba říjnové zálohy je odpuštěna vybraným subjektům. Zdroj
  • Subjekty vyplývající z Usnesení vlády č. 407/2020 o přijetí krizového opatření ze 12.10.2020. Zdroj 
 • Covid – Nájemné prodloužena. Zdroj
 • Antivirus A prodloužen do konce roku. Zdroj
 • Přehled podpůrných programů, které schválila vláda 14.10.2020. Zdroj
 • Ošetřovné pro zaměstnance. Zdroj
 • NÁVRH na prodloužení úvěrového moratoria. Zdroj
 • Testy na koronavirus můžete uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Zdroj
 • Zákoník práce; propustka k lékaři přehledně. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 5. – 11. ŘÍJNA 

 • Usnesení vlády č. 398/2020 Sb. o omezení rozsahu úředníchorgánů veřejné moci a správních orgánů (krizové opatření). Zdroj
 • Usnesení vlády č. 399/2020 Sb. o omezení prodejen, stravovacích služeb atd. (krizové opatření). Zdroj
 • Silniční daň – říjnová záloha je splatná 15.10.2020. Zdroj
 • Finanční správa: Při finančních problémech lze žádat o odklad platby daně. Zdroj
 • Zákon č. 177/2020 o úvěrovém moratoriu nabízející půlroční odklad splácení úvěrů (od 17.04.2020) končí platnost. Zdroj
 • NÁVRH o o krizovém ošetřovném pro zaměstnance podpořila Vláda, návrh projedná Parlament ve zrychleném řízení legislativní nouze. Zdroj
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má od listopadu zavést tzv. kurzarbeit nabírá zpoždění. Zdroj
 • NÁVRH zákona na paušální daň pro OSVČ bude po 3. projednána ve Sněmovně, následně ji projedná Senát. Zdroj
 • NÁVRH na novelizaci zákona o účetnictví schválila vláda. Zdroj
 • Daň z nabytí nemovitých věcí; žádost o vrácení přeplatku. Zdroj
 • Zálohy pro OSVČ v příštím roce vzrostou. Zdroj
 • Zápočtový list při skončení zaměstnání; jak a kdy má být nově vydán? Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 28. ZÁŘÍ – 4. ŘÍJNA 

 • Odklad dubnové a červencové zálohy na silniční daň je nutno uhradit spolu s říjnovou zálohou. Zdroj
  • Odklad je koncipován skrze odpuštění úroků. Kdo by nedoplatil zálohy do 15. října, budou se mu úroky počítat od původního termínu. 
 • Zákon č. 386/2020, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a novelizaci daní z příjmů. Zdroj
  • Žádost o vrácení přeplatku na dani. Zde
  • Daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Zdroj
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má od listopadu zavést tzv. kurzarbeit Posl. sněmovna neprojedná zrychleně. Zdroj
 • Přehled covidových podpor. Zdroj
  • COVID Nájemné – skončil příjem žádostí. Zdroj
 • EET od ledna 2021 se nově bude týkat také podnikatelů ze 3. a 4. vlny. Zdroj
 • Dobrovolné testování na covid je daňově uznatelným nákladem. Zdroj
 • Nemocenská; přehledně. Zdroj
 • Pracovní poměr na dobu určitou; přehledně. Zdroj
 • NÁVRH na paušální daň pro OSVČ podpořila Posl. sněmovna, nyní jen projedná Senát. Zdroj
 • Nařízení vlády č. 388/2020 Sb., o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zdroj
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE
  • Alena Schillerová ke státnímu rozpočtu. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 21. – 27. ZÁŘÍ 

 • Zákon č. 386/2020, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a novelizaci daní z příjmů. Zdroj
 • Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o vyměřovacím základu za 2019, redukční hranici pro 2021 a základní výměry důchodu pro 2021. Zdroj
  • Průměrná mzda a min. výše záloh pro OSVČ pro 2021, z toho vychází. Zdroj
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má od listopadu zavést tzv. kurzarbeit schválila vláda, nyní ji projedná Parlament. Zdroj
 • NÁVRH novely krizového zákona zpřísňuje možnost odškodnění. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení superhrubé mzdy kritizuje prezident. Zdroj
 • NÁVRH na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání OZP schválila Vláda. Zdroj
 • COVID – Nájemné; příspěvek lze žádat do konce září. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 14. – 20. ZÁŘÍ 

 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí byl schválen Parlamentem, nyní se čeká podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení superhrubé mzdy. Zdroj
  • Více zde.
  • Alena Schillerová – ke zrušení superhrubé mzdy a zavedení kurzabeit. Zdroj
 • NÁVRH na stravenkový paušál přehledně. Zdroj
  • Více zde.
  • Alena Schillerová – Stravenkový paušál. Zdroj
 • COVID – Kultura – příjem žádostí. Zdroj
 • Zákoník práce:  
  • Souhlas zaměstnavatele k vedlejšímu pracovnímu poměru/podnikání. Zdroj
  • Nárok na náhradní volno. Zdroj
 • FÚ: lhůta na vrácení DPH za 2019 z jiných států EU se blíží. Zdroj
 • NÁVRH zákona o panevropském osobním penzijním produktu je v připomínkovém řízení. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 7. – 13. ZÁŘÍ

 • COVID – Ubytování: výzva zveřejněna. Zdroj
 • Čtvrtletní záloha z Daňového přiznání 2019 je splatná k 15. 9. 2020.  
 • OSVČ – od září/října opět platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Zdroj
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má od listopadu zavést tzv. kurzarbeit kritizuje Svaz průmyslu a obchodu. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení superhrubé mzdy – Schillerová čelí kritice. Zdroj
 • Novela Zákoníku práce (od 1. 1. 2021) přehledně: změn ohledně dovolené. Zdroj 
 • Povinnost zveřejnění finančních výkazů za 2019. Zdroj
 • NÁVRH na paušální daň – hypotéky a úvěry. Zdroj
 • NÁVRH na stravenkový paušál se projednává v rámci daňového balíčku MFCR. Zdroj
 • Sdělení Finanční správy pro plátce daně při poskytnutí odměn zaměstnancům v soc. službách a zdravotnictví v souvislosti s COVID-19. Zdroj
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE 
  • Alena Schillerová – Lidé si polepší z daní. Zdroj
  • O rouškovném. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 31. SRPNA – 6. ZÁŘÍ 

 • Zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení nabývá na účinnosti od 1. 9. – přehled změn pro zaměstnavatele (elektronické formuláře). Zdroj
 • OSVČ – termín podání Přehledů za 2019. Zdroj
 • NÁVRH na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má od listopadu zavést tzv. kurzarbeit (Hospodářská Komora). Zdroj
 • NÁVRH na jednorázový příspěvek pro důchodce schválila vláda, nyní ji projedná Parlament. Zdroj
 • COVID Ubytování schválila EU. Zdroj
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE
  • Krácení dovolené zaměstnance z důvodu péče o dítě starší 10 let. Zdroj
  • Zrušení superhrubé mzdy. Zdroj
  • Paušální daň pro OSVČ. Zdroj
  • Rusnok: Důchodová reforma není možná. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 24. – 30. SRPNA 

 • Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daň. předpisů EU a v oblasti zamezení dvojímu zdanění nabývá účinnosti 1. 9. 2020. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení superhrubé mzdy odsouhlasila vládní koalice, návrhem se dále bude zabývat Poslanecká sněmovna. Zdroj
 • NÁVRH na prodloužení ANTIVIRUS projedná vláda. Zdroj
 • NÁVRH na mimořádný příspěvek pro seniory připraví MPSV. Zdroj
 • NÁVRH na program COVID – Ubytování byl notifikován EU 
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE
  • Alena Schillerová – o rouškovném (25. 8.). Zdroj
  • Antivirus uměle udržuje zaměstnanost. Zdroj
  • Kompenzační bonus – sporné vyplácení. Zdroj
  • Daňové změny pro rok 2021. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 10. – 23. SRPNA 

 • OSVČ – Přehledy pro ZP mají lhůtu až do 18. 9. Zdroj
  • Více zde.
  • Zálohy na pojistné pro OSVČ znovu začnou platit. Zdroj
   • OSVČ bylo odpuštěno hrazení záloh na zdravotní a sociální (důchodové) pojištění na půl roku, tedy za měsíce březen, duben, květen, červen, červenec a srpen. Od září však musí svou povinnost hrazení záloh opět plnit. 
   • Záloha na sociální pojištění: záloha na září 2020 je splatná od 1. do posledního dne měsíce, za který se platí. 
   • Záloha na zdravotní pojištění: záloha na září je splatná od 1. září do 8. října.
  • Co když OSVČ zálohy platit nepřestali? Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se vrátilo k projednání do Sněmovny. Zdroj
 • COVID – Kultura, žádost spuštěna zde.
 • Program EXPANZE – bezúročný úvěr ČMRZB je nyní snáze dostupný. Zdroj
 • Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daň. předpisů EU a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Zdroj
 • Vyhláška č. 340/2020 Sb., kterou se mění vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zdroj
 • Novela Zákoníku práce (od 1. 1. 2021) přehledně. Zdroj
  • Příklady čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Zdroj
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE 
  • Superhrubá mzda
   • Alena Schillerová – o zrušení superhrubé mzdy (19. 8.). Zdroj
   • Alena Schillerová – o zrušení superhrubé mzdy (14. 8.). Zdroj
   • Více zde.
   • Více zde.
   • Odbory k superhrubé mzdě. Zdroj
  • Kompenzační bonus pro OSVČ s dohodami s nemocenským pojištěním. Zdroj
  • Paušální daň. Zdroj
  • Finanční správa a debata o vrácení nesporné části nadměrného odpočtu. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 3. – 9. SRPNA  

 • Zákon č. 331/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními… (kompenzační bonus pro dohodáře) vyšel ve Sbírce zákonů. Zdroj
 • OSVČ – Odpuštění záloh na soc. a zdravotní pojištění platí poslední měsíc. Zdroj
  • Platby zálohy zdravotní pojišťovně. Více zde.
 • ANTIVIRUS C – v čem nechybovat při odpouštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Zdroj
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE 
  • Alena Schillerová. Zdroj
  • Hospodářská komora k novele Zákoníku práce. Zdroj
  • Nezaměstnanost v červenci. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 27. ČERVENCE – 2. SRPNA 

 • Přehledy OSVČ pro ZP 
 • Pro zaměstnavatele: Souběh prominutí pojistného se snížením penále na sociálním pojištění. Zdroj
 • Kompenzační bonus pro dohodáře. Zdroj
 • Program COSME – ČMZRB v součinnosti s komerčními bankami zaručÍ provozní a investiční úvěry
 • Projekt MPSV – OUTPLACEMENT – vzdělávání zaměstnanců a rekvalifikace pro propuštěné 
 • NÁVRH na zákon o kurzarbeit. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení superhrubé mzdy. Zdroj
 • Program ANTIVIRUS – kontroly příspěvku na náhrady mezd. Zdroj
  • Souběhu využití Operačního Programu Zaměstnanost a programu Antivirus. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 20. – 26. ČERVENCE

 • NÁVRH na kompenzační bonus pro dohodáře schválil Senát, nyní se čeká na podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů. Zdroj
 • COVID – Nájemné; metodika k žádosti. Zdroj
 • NÁVRH programu COVID – Ubytování schválila vláda. Zdroj
 • NÁVRH programu COVID – Kultura schválila Vláda. Zdroj
 • ANTIVIRUS 
  • Kontrola oprávněnosti podpory. Zdroj
  • Souběhu využití Operačního Programu Zaměstnanost a programu Antivirus. Zdroj
 • OSVČ – Termín přehledů pro zdravotní pojišťovnu vyprší 3. srpna; přehled nejčastějších chyb. Zdroj
 • KOMENTÁŘE A ROZHOVORY 
  • Paušální daň. Zdroj
  • V červenci končí některá „covid prominutí“ v oblasti DPH. Zdroj
  • Jak probíhá daňová kontrola z finančního úřadu? Zdroj
  • Sdílené pracovní místo – od ledna 2021 novela Zákoníku práce (paragraf 317a). Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 13. – 19. ČERVENCE

 • COVID – Ubytování schválila vláda, MMR vyhlásí výzvu v srpnu. Zdroj
 • COVID – Nájemné, detaily programu. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude projednávat Senát. Zdroj
 • OŠETŘOVNÉ pro OSVČ za červen je spuštěno. Zdroj
 • Zákon č. 300/2020; ANTIVIRUS C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Zdroj
  • Více zde.
  •  Zaměstnavatel, který opomněl uplatnit možnost snížení pojistného za červen. Zdroj
 • Úvěr COVID III –  Rozhovor s Alenou Schillerovou. Zdroj
 • Daňové přiznání a přehledy OSVČ. Zdroj
 • Zvýšení nezabavitelného minima. Zdroj
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE 
  • Karel Havlíček o COVID Antivirus a jeho podobě od září. Zdroj
  • Jak probíhá daňová kontrola z FÚ? Zdroj
  • Možnost prodloužení stávající 15ti denní lhůty na obhajobu proti rozhodnutí Finanční správy. Zdroj
  • Portál občana a elektronické služby veřejné správy lidé nevyužívají. Zdroj

Ekonomické aktuality za týden 6. – 12. července

 • NÁVRH na paušální daň podpořila Poslanecká sněmovna, spuštění od 1. 1. 2021. Předlohu návrhu nyní přezkoumá rozpočtový výbor. Zdroj
 • NÁVRH na kompenzační bonus pro dohodáře a OSVČ schválila Poslanecká sněmovna, nyní ji projedná Senát. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % prošel ve 3. čtení Sněmovnou, nyní návrh projedná Senát. 
 • ANTIVIRUS C – nejčastější dotazy. Zdroj
 • Zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení elektronické formuláře a další související změny pro zaměstnavatele. Zdroj
 • Projekt MPSV – OUTPLACEMENT pro uchazeče o práci. Zdroj
 • COVID Nájemné. Zdroj
 • Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2020 (částka 123 Sb.). Zdroj
 • Výpočet penze: doklady k uschování. Zdroj
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE 
  • Alena Schillerová zdezde

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 29. ČERVNA – 5. ČERVENCE

 • Protikrizový daňový balíček: 10% sazba DPH od 1. července. Zdroj
 • Daň. přiznání z příjmů – prodloužená lhůta, ale Hospodářská Komora radí o ni požádat. Zdroj
  • Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovny nejsou prodlouženy (lhůta do 3.8., splatnost doplatku pojistného do 11. 8.). Zdroj
  • Přehled OSVČ pro ČSSZ: lze podat Přehled za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu je zároveň uhrazen i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu. Zdroj
 • COVID nájemné. Zdroj
 • OŠETŘOVNÉ pro zaměstnance od 1.7. Zdroj
 • Náhrada škody a žaloby o odškodnění – předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. Zdroj
 • Novela Zákoníku práce mění pravidla doručování písemností. Zdroj
 • Kompenzační bonus pro dohodáře. Zdroj
 • MPSV: příprava důchodové reformy. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 22. – 28. ČERVNA  

 • Zákon č. 300/2020; ANTIVIRUS C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Zdroj
  • V rámci zpracování mezd za červen 2020 budeme pro naše klienty zpracovávat žádost o podporu z programu ANTIVIRUS C a za tímto účelem Vás individuálně oslovíme s krátkým dotazníkem. 
  • Více zde.
  • Více zde.
 • Zákon č. 299/2020; protikrizový daňový balíček. Zdroj
  • Možnost UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY I ZPĚTNĚ (tzv. loss carryback) 
  • ZMĚNA SAZBY DPH u ubytovacích a některých dalších služeb 
 • OSVČ – podání přehledu o příjmech a výdajích lze podat do 18. 9. Zdroj
 • COVID Nájemné – spuštěno. Zdroj
 • Kompenzační bonus pro malé s.r.o. – komentář k posuzování. Zdroj
 • Zákon č. 285/2020, kterým se měnní Zákoník práce. Zdroj
 • Zákon č. 283/2020, kterým se mění daňový řád. Zdroj
 • OŠETŘOVNÉ pro zaměstnance – změny. Zdroj
 • NÁVRH na podporu kulturně-kreativního průmyslu. Zdroj
 • NÁVRH na kompenzační bonus pro dohodáře a OSVČ s dohodou schválila vláda, návrh nyní projedná na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovna 10. 7. Zdroj
 • NÁVRH na paušální daň schválila vláda. Zdroj
 • Komentáře 
  • A Schillerová: rozhovor o dani z nabytí nemovitosti. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 15. – 21. ČERVNA 

 • COVID nájemné – MPO zveřejnilo výzvu, příjem žádostí začne 26. června. Zdroj
 • ANTIVIRUS C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců podepsal prezident, nyní čeká na vyhlášneí ve Sbírce zákonů (formalita). Zdroj
 • LIBERAČNÍ BALÍČEK III – termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí se posouvají. Zdroj
 • NÁVRH na protikrizový balíček ministerstva financí čeká na podpis prezidenta, v účinnost vejde den po vyhlášení ve Sbírce zákonů (předpokládá se od 1. 7. 2020.). Zdroj
  • Možnost UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY I ZPĚTNĚ (tzv. loss carryback). Daňovou ztrátu, která bude vyměřena na základě daňového přiznání za rok 2020 (nejdříve tedy 1.4.2021), bude možné dodatečně uplatnit v základu daní z příjmů za roky 2019 či 2018. Aktuálně však bude možné již v průběhu roku 2020 uplatnit odhadnutou ztrátu roku 2020 v základu daně roku 2019. Zdroj
  • ZMĚNA V SAZBÁCH DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech se sazba DPH snižuje na 10 % z nynějších 15 %.  
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválila Sněmovna. Zdroj
 • KOMENTÁŘE 
  • Finanční správy k zákonu č. 255/2020 o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli. Zdroj
 • NÁVRH na daňové změny s navrhovanou účinností od roku 2021 – Vláda schválila. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 8. – 14. ČERVNA

 • Liberační balíček III je v platnosti. Zdroj
  • Za pozdní podání (až do 18. 8.) daňového přiznání k dani z příjmů FO i PO je prominuta pokuta. 
  • Za pozdní podání (až do 31. 12.) daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je prominuta pokuta. 
  • Více zde.
  • Více zde.
 • Ošetřovné pro OSVČ za květen je spuštěno. Zdroj
 • Ošetřovné pro zaměstnance – instrukce ČSSZ pro zaměstnavatele ke správnému podání. Zdroj
 • ANTIVIRUS A je prodloužen až do konce srpna. Zdroj
 • NÁVRH na online finanční úřad byl schválen Senátem. Účinnost předložené novely daňového řádu je navržena na 1. ledna 2021. Zdroj
 • NÁVRH na novelu Zákoníku práce byl schválen Senátem (změna výpočtu dovolené, snížení administrativy při vydávání potvrzení o zaměstnání). Zdroj
 • Komentáře: 
  • Rozhovor s Tatjanou Richterovou (Finanční správa) o vracení Kompenzačního bonusu. Zdroj
  • Žaloby o náhradu škod během pandemie. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 1. – 7. ČERVNA

 • Zákon č. 262/2020, o kompenzační bonus pro malé s.r.o. Zdroj
  • Otázky a odpovědi Finanční správy. Zdroj
  • Více zdezde.
  • Více zde.
  • Ke kontrolám více zde.
  • Koronavirus a OSVČ. Zdroj
 • Zákon č. 263/2020, o některých úpravách EET (ODKLAD EET do konce roku). Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nyní bude projednávat Senát. Zdroj
 • Zákon č. 265/2020, o zrušení nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů. Zdroj
 • Stoupající nezaměstnanost. Zdroj
 • Projekt MPSV – OUTPLACEMENT. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 25. – 31. KVĚTNA 

 • ŽÁDOST o kompenzační bonus pro malé s.r.o. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitosti schválila Sněmovna, nyní jej bude projednávat Parlament. Zdroj
 • Zákon č. 255/2020 o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli (lze odložit platby sociálního pojištění). Zdroj
 • Přehled témat, které projednávala Poslanecká snemovna. Zdroj
 • NÁVRH na ukončení cenového moratoria na nájemné z bytů. Zdroj
 • Online finanční úřad snad bude fungovat od 1.1.2021. Zdroj
 • NÁVRH na odklad EET do konce roku schválil Parlament, nyní se čeká na podpis prezidenta. Zdroj
 • NÁVRH režimu C programu ANTIVIRUS, odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců schválila Poslanecká sněmovna. Návrh zákona nyní projedná Senát ve stavu legislativní nouze a po podpisu prezidenta republiky bude zákon účinný dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zdroj
 • Komentáře k náhradě škody. Zdroj
 • Úvěry COVID. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 11. – 19. KVĚTNA

 • NÁVRH na kompenzační bonus pro malé s.r.o. Senát vrátil Sněmovně. Zdroj
 • NÁVRH programu COVID NÁJEMNÉ schválila Vláda, nyní jej projedná Senát. Zdroj
 • COVID III
 • NÁVRH na odklad platby sociálního pojištění pro firmy bude projednávat Senát. Zdroj
 • PĚTADVACÍTKA pro OSVČ – lze žádat už i bonus za červen. Zdroj
 • NÁVRH na další prodloužení OŠETŘOVNÉHO pro zaměstnance bude projednávat Senát. Zdroj
  • Více zde.
  • ČSSZ prověřuje zpožděné výplaty ošetřovného, nemocenského a PPM. Zdroj
  • Více zde.
  • Více zde.
 • NÁVRH na vyplacení dlužné mzdy ÚP pro zaměstnance firem v platební neschopnosti schválil Senát, nyní se čeká na podpis prezidenta a vydání zákona ve Sbírce Zákonů. Zdroj
  • Zákon č. 191/2020, tzv. Lex covid justice zde.
  • Komentář k tzv. Lex covid justice zde. 
 • NÁVRH na dočasné navýšení podpory v nezaměstnanosti. Zdroj
 • Výpovědi kvůli koronaviru zde.
 • Projekt Zachraň práci Hospodářské komory. Zdroj

Tempo převratných změn zpomaluje, proto i my budeme zveřejněnovat přehled ekonomických dopadů pandemie nově pouze jednou týdně. O zásadních novinkách budeme nadále informovat 📯 infomailem s frekvencí dle potřeby. 

12. 5. 2020

 • Komentáře
  • Zákon č. 177/2020 Sb. o moratoriu. Zdroj 
  • Právo na náhradu škod dle Krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zdroj 
  • Pojistné na sociální zabezpečení – komentář Hospodářské komory. Zdroj
  • Neoprávněné čerpání Pětadvacítky. Zdroj 

11. 5. 2020

 • OŠETŘOVNÉ pro OSVČ za duben – formulář zde.
 • NÁVRH zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení na (odklad platby sociálního pojištění pro firmy) projedná sněmovna ve středu 13.5. Zdroj 

9. 5. 2020

 • PĚTADVACÍTKA pro OSVČ – formulář, podrobnosti, otázky&odpovědi. Zdroj
 • NÁVRH na odklad platby sociálního pojištění pro firmy bude projednávat parlament. Zdroj
 • Dávka mimořádné okamžité pomoci – zjednodušení žádosti. Zdroj
 • OŠETŘOVNÉ o zaměstnance – stačí 1 formulář. Zdroj

6. 5. 2020

 • Zákon č. 234/2020 prodlužuje PĚTADVACÍTKU druhým bonusovým obdobím (od 1. května do 8. června 2020). Zdroj
  • Jak vyplnit žádost zde.
 • NÁVRH na pozastavení EET do konce roku, prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ i malé SRO projedná Senát a následně vyjde ve sbírce zákonů. Zdroj
  • NÁVRH na podporu malé sro. Více zde.
  • NÁVRH na odklad EET do konce roku. Více zde.
  • PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAŠLEME V INFOMAILU V PONDĚLÍ 11. 5. 2020
 • Zákon č. 228/2020 o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů ČMRZB vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů pandemie. Zdroj
 • COVID III

4. 5. 2020

 • OŠETŘOVNÉ pro zaměstnance – zvyšuje se na 80%. Zdroj
 • OŠETŘOVNÉ pro OSVČ se prodlužuje. Zdroj
 • NÁVRH na pozastavení EET do konce roku, novela míří do Poslanecké sněmovky k projednání ve stavu legislativní nouze. Zdroj
 • NÁVRH na kompenzaci pro malé s.r.o., novela míří do Poslanecké sněmovky k projednání ve stavu legislativní nouze. Zdroj
 • NÁVRH na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů. Zdroj
  • Komentář k tzv. Lex covid justice zde.
  • Zákon č. 191/2020, tzv. Lex covid justice zde.
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vláda schválila. Zdroj
 • Na daňové přiznání platí odklad ale pokuta při nezaplacení včas prominuta není a počítá se zpětně. Zdroj
 • Komentář k hromadnému čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Zdroj

1. 5. 2020

29. 4. 2020

 • NÁVRH na zvýšení ošetřovného na 80 % podpořil senát. Zdroj
 • Podání daň. přiznání k dani z příjmu: nejde o odklad ale o plošné prominutí pokuty, když si vše poplatník splní do 1. 7. 2020. Zdroj 
 • Vyhlášení insolvence a náhrada dlužné mzdy pro zaměstnance od státu. Zdroj
  • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zdroj 
  • Zákon č. 191/2020 Sb., o změně insolvenčního zákona a dalších opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. Zdroj

28. 4. 2020

 • NÁVRH novely, která přinese online finanční úřad schválila vláda s účinností od 1.1.2021. Zdroj
 • ANTIVIRUS prodloužen do konce května. Zdroj
  • Jak správně zaúčtovat příspěvek z programu Antivirus? Zdroj.
 • NÁVRH na dotaci 500 Kč děnně i pro majitele malých s.r.o. projednává vláda. Zdroj

27. 4. 2020

 • Zákon č. 191/2020 Sb. o změně insolvenčního zákona, HLAVA II, zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu. Komentář zde.
 • NÁHRADA ŠKODY, rozhovor s Tomášem Sokolem. Zdroj
 • Zákon č. 210/2020 ke zmírnění dopadů epidemie na NÁJEMCE PROSTOR K PODNIKÁNÍ. Zdroj
 • Zákon č. 209/2020 ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce BYTOVÝCH PROSTOR. Zdroj
 • Komentář vč. příkladů zde.

26. 4. 2020

 • NÁVRH na dotaci 500 Kč denně pro sro. Zdroj

24. 4. 2020

 • Zákon č. 186/2020 o změně zákona o SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Zdroj
 • Zákon č. 191/2020 o změně některých opatřeních: HLAVA III, ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K INSOLVENČNÍMU PRÁVU. Zdroj
 • NÁVRH zákona, který umožní rychlé úvěrování provozních nákladů firem komerčními bankami schválila sněmovna. Zdroj
 • NÁVRH na pokračování Pětadvacítky. Zdroj
  • Otázky a odpovědi (i k druhému období) zde.
 • NÁVRH zákona na odklad nájemného prezident podepsal. Zdroj
  • Více zde.
  • Více zde.
  • Nařízení vlády č. 202/2020 Sb. stanovující cenové moratorium nájemného z bytů. Zdroj
 • Soud zrušil opatření ministerstva zdravotnictví týkající maloobchodu – možnost žádat náhradu škody soud neprojednal. Zdroj
 • COVID III bude vyhlášen na přelomu dubna a května. Zdroj

22. 4. 2020

 • Pětadvacítka: souběh podnikání a zaměstnání. Zdroj
 • NÁVRH LEX COVID čeká na podpis prezidenta. Přehled opatření, které přinese zde.
 • NÁVRH zákona na odklad nájemného čeká na podpis prezidenta. Zdroj
 • PŘIPRAVUJE SE úvěrový program pro firmy. Zdroj

21. 4. 2020

 • Zákon č. 177/2020 o úvěrovém moratoriu vyšel ve sbírce zákonů a nabízí půlroční odklad splácení úvěrů. Zdroj
  • Zpráva Ministerstva financí. Zdroj
 • NÁVRH na zvýšení ošetřovného 80% DVZ (musí schválit senát a podepsat prezident). Zdroj
 • Covid Praha vyčerpán za 10 minut. Zdroj

20. 4. 2020

18. 4. 2020

 • COVID programy – rozhovor s generálním ředitelem ČMRZB (audio od času 18:10:40). Zdroj

17. 4. 2020

16. 4. 2020

 • ANTIVIRUS
  • Nejčastější odpovědi na dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu. Zdroj
  • Projekt Hospodářské komory ČR Zachraň práci. Zdroj
 • NÁVRH na úvěrové moratorium senát podpořil. Novelu zákona ještě musí podepsat prezident. Zdroj
 • COVID Praha – vyhlášena výzva 20.4.2020. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude projednán 17. dubna. Zdroj
 • NÁVRH zákona ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících podnikání se projednává v senátu. Zdroj
  • Aktuální znění návrhu zákona. Zdroj
  • Více zde.
 • NÁVRH na zvýšení ošetřovného pro zaměstnance. Zdroj

14. 4. 2020

 • Zákon o kompenzačním bonusu;  zákon č. 159/2020 Sb. Zdroj
 • Harmonogram uvolnění podnikatelských aktivit. Zdroj
  • Více zde.
  • Tisková konference z jednání vlády 14. 4. 2020. Zdroj
  • Více zde.
 • Silniční daň – splatná dnes. Dubnovou a červencovou zálohu na daň silniční lze však beztrestně uhradit do 15.10.2020. Zdroj
 • Úprava znění zákona o příspěvku na dítě a na bydlení; zákon č. 160/2020 Sb. Zdroj
 • COVID III a COVID Praha – vyhlášení zřejmě v týdnu od 20. 4. 2020. Zdroj
  • COVID Praha více zde.
 • Platná daňová opatření (shrnutí)

9. 4. 2020

8. 4. 2020

7. 4. 2020

 • PĚTADVACÍTKA (zatím nevyšlo ve sbírce zákonů, návrh musí přijmout ještě Senát a podepsat prezident).
 • MORATORIUM pro jednotlivci i firmy zavádí vládní návrh zákona o některých opatřeních při splácení úvěrů (zatím nevyšlo ve sbírce zákonů, návrh musí přijmout ještě Senát a podepsat prezident).

6. 4. 2020

 • ANTIVIRUS
  • video – návod na vyplnění žádosti. Zdroj
  • audio – rozhovor s ministryní Maláčovou, jak vyplnit žádost (od času 7:50:40) . Zdroj
  • audio – rozhovor s ministryní Maláčovou o nejčastějších chybách v žádostech (od času 18:15:40). Zdroj
 • PĚTADVACÍTKA (zatím neschváleno)
  • audio – rozhovor s ministryní Schillerovou (od času 8:06:45). Zdroj
 • Úlevy na daních – o které se žádá a které jsou automatické (shrnutí). Zdroj
 • Makroekonomická predikce ČR pro 2020. Zdroj

5. 4. 2020

3. 4. 2020

2. 4. 2020

 • pro zaměstnance
  • ANTIVIRUS – Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus
  • OŠETŘOVNÉ – ČSSZ shrnuje pro rodiče a zaměstnavatele postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc. Zdroj

1. 4. 2020

31. 3. 2020

 • Schváleno vládou 31. března ale zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením – přehled zde.
  • kurzarbeit
   • Přesné podmínky a postup zveřejní MPSV práce v průběhu tohoto týdne na svých webových stránkách. Podávání žádostí bude elektronicky, náhrady mezd by měly podnikatelům na účet dorazit v řádu dní. Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd zpětně po skončení kalendářního měsíce. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku dubna (od 6. dubna 2020). Příspěvek budou vyplácet úřady práce.
   • Více zde.
  • jak podat žádost a kdy žádat.
  • OSVČ postižené opatřeními dostanou jednorázově 25.000 Kč. Zdroj
  • Lex covid: ochrana podnikatelů před insolvencí, zmírnění podmínek oddlužení, možnost zastavit některé exekuce a prominout zmeškané lhůty. Zdroj
  • Daň z nabytí nemovitosti – komentář k návrhu zrušení. Zdroj

30. 3. 2020

 • COVID II – příjem žádostí od 2. dubna.
 • KB COVID II připravuje. Zdroj
 • Návrhy úlev v daňové oblasti:
  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Zdroj
  • Plošné posunutí úhrady záloh na silniční daň splatných v dubnu a v červenci. Zdroj a zdroj
 • Schváleno vládou (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením):
  • Odklad nájemného u uzavřených provozů. Zdroj

29. 3. 2020

 • Návrh: plošné zastavení splácení hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na 6 měsíců a retrospektivně zrušit daň z nabytí nemovitosti. Zdroj
 • OSVČ – přehled termínů. Zdroj

28. 3. 2020

27. 3. 2020

 • Zákony schválené tento týden (podrobně níže) ve stavu legislativní nouze vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 133 až 137/2020 Sb. 
 • Úvěr COVID II – záznam z brífinku po mimořádném jednání vlády 26. 3. 2020 (online shlédnutí zde od času 2:11:20)
 • Daňová opatření (shrnutí)
 • Ošetřovné
  • Shrnutí.
  • Tiskopis – Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let při uzavření školy/školky/jiného zařízení pro děti.
  • Tiskopis pro ČSSZ – Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.
  • pro OSVČ – bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se bude na živnostenském úřadu na základě čestného prohlášení. Formulář zveřejněný zatím není. Zdroj
 • OSVČ
 • Náhrada škod – rozhovor s docentem F. Melzrem (od času 17:05:25)

26. 3. 2020

 • Brífink po mimořádném jednání vlády 26. 3. 2020 ve 12.20 na ČT24 online shlédnutí aktuálních ekonomických opatření ke koronavirové krizi zde (od času 1:59:00).
 • Firmy
  • MPO – Opatření na pomoc firmám.
  • Úvěr COVID II –  žádosti se spustí v pondělí 30. 3. 2020.
 • OSVČ

25. 3. 2020

23. 3. 2020

21. 3. 2020

20. 3. 2020

19. 3. 2020

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru