Souhrn aktualit za 1. kvartál roku 2022

Nepřehlédněte Ekonomické zpravodajství za 1. kvartál 2022 (leden, únor a březen 2022)

Ekonomické zpravodajství 1Q 2022

NOVINKY PRO 2022

 • Finanční zpravodaj č. 39/2021; Termíny daňových povinností (daňový kalendář) v roce 2022 (zdroj MFČR).
 • Finanční zpravodaj č. 40/2021 (znění). Přehled druhů daní a postup placení daní v roce 2022.
 • Přehled změn pro podnikatele a živnostníky v roce 2022 (zdroj MPO).

Ekonomické zpravodajství za 1. kvartál 2022

 • Novinky v oblastí daní, účetnictví a podniko-provozního vedení za měsíce leden, únor a březen roku 2022.

Ekonomické zpravodajství

BŘEZEN 2022

DANĚ AKTUÁLNĚ

 • 15. března 2022 – Zálohy k daní z příjmů fyzických a právnických osob (kvartální plátce). Klienty začneme obesílat s pokyny k platbě v týdnu od 7. března).
 • 21. března 2022 – Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2021.
 • 1. dubna 2022 je splatná daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za rok 2021
  • Při podání daňového přiznání elektronicky nejpozději 1.4.2022, tak se musí do 1.4.2022 také doplatit daň (s toleranční lhůtou 3 kalendářních dnů pro nepočítání úroku z prodlení – ten by se počítal od 5.4.).
  • Při podání přiznání elektronicky 2.4. a později, tak je daň splatná až 2.5.2022.
  • Detailně k termínům daňových přiznání Ing. Běhounek zde.
  • DPFO 2021 – nejčastější chyby (zdroj Finanční správa).
 • 31. března 2022 – termín pro odvod srážkové daně sražené v průběhu února
  • 1. dubna 2022; Vyúčtování srážkové daně za rok 2021.
 • 15. dubna 2022prominutí zálohy na daň silniční, bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6:
  • Poplatníkům daně silniční jsou prominuty zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2022 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022 (zdroj Finanční správa).
  • Prominutí záloh nelze zaměňovat s prominutím daně; lze však předpokládat, že připravovaná novela zákona o dani silniční zruší povinnost platit daň z vozidel do 12 tun zpětně za celý rok 2022 (zdroj Ing. Běhounek):
    • Bude-li novela zákona schválena pro všechny podnikatele tato daň skončila podáním daňového přiznání za rok 2021 a úhradou daně za tento rok.
    • U vozidel nad 12 tun nejspíš ke zrušení silniční daně nedojde ale platba zřejmě bude 1x ročně po skončnení roku.

  LEGISLATIVNÍ NOVINKY

  • NÁVRH na novelizaci zákona o dani z příjmu v souvislosti s dary Ukrajině poskytnutými v letošním roce (zdroj MFČR). Návrh bude projednán v Poslanecké sněmovně.
   • NÁVRH na snížení dani při pomoci Ukrajině – Sněmovní tisk 173 nyní projednává Sněmovna.
   • Novinky shrnuté v článku na Měšec.cz. 
   • KMPG k návrhu novelizace podrobně zde.
   • V případě přijetí návrhu se dar stane položkou odčitatelnou od základu daně z příjmů fyzických či právnických osob (Ing. Běhounek podrobně zde).
   • Poslanecká sněmovna a v projednávání může pokračovat nejdříve počátkem dubna – zákon může být definitivně přijat nejdříve v polovině dubna, spíše však později (zdroj Ing. Běhounek).
  • Daňové úlevy v oblasti DPH v souvislosti se situací na Ukrajině (zdroj Finanční správa).
  • NÁVRH na zrušení EET, o němž rozhodla Vláda, bude nyní projednán v Poslanecké sněmovně (zdroj MFČR).
  • NÁVRH na zrušení silniční daně schválila Vláda, nyní jej projedná Sněmovna (zdroj Idnes).
  • Finanční zpravodaj č. 6; Generální pardon k DPH, který se vztahuje jen na plátce či identifikované osoby, u kterých převažující část příjmů pochází z podnikání v oblasti dopravy (zdroj Finanční správa).
    • Zákon č. 65/2022 Sb. upravující podmínky udělování dočasné ochrany cizinců a zvláštní pravidla pro poskytování zdravotních služeb (znění zákona).
    • Zákon č. 66/2022 Sb. upravující např. oblast zaměstnanosti (znění zákona).
     • Těm, kdo získali v souvislosti s konfliktem na Ukrajině speciální vízum a dočasnou ochranu, dává v oblasti zaměstnanosti stejná práva jako mají cizinci s trvalým pobytem a mohou být zaměstnáni bez příslušného povolení.
     • Zákon upravuje příspěvek pro solidární domácnost. Výše příspěvku činí 3 tis. Kč měsíčně na jednu osobu, maximálně lze příspěvek poskytnout na 4 osoby.

   COVIDOVÉ A DOTAČNÍ PROGRAMY

   • K 28.2.2022 skončil program Antivirus, mimořádné ošetřovné a také izolačka; kompenzační bonus 2022 náleží naposledy za období leden 2022 (zdroj Ing. Běhounek zde).
    • Konec krizového ošetřovného (zdroj ČSSZ).
   • Covid – Adventní trhy; program běží do konce března (zdroj MPO).
   • Covid Neprokryté náklady – 31. března 2022 – spuštěn program (zdroj MPO).
   • Ochranná známka; dotace pro registraci spuštěny (zdroj ÚPV).

   OSVČ

   • Přehledy OSVČ 2021; jak získat podklady z ČSSZ (zdroj ČSSZ).

   DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZÁLEŽITOSTI

   • Daňová kontrola a důkazní břemeno (zdroj KMPG).
   • Daňové aspekty teambuildingu (zdroj).
   • Toleranční lhůty Finanční správy:
    • pro podání daňového přiznání platí toleranční lhůta 5 pracovních dnů
    • pro platbu daně platí toleranční lhůta 3 kalendářních dnů – úrok z prodlení se totiž počítá od 4. kalendářního dne. Proto by se úrok z prodlení k doplatku daně splatné 1.4. počítal počínaje 5.4.

   ÚNOR 2022

   DANĚ AKTUÁLNĚ

   • Oznámení o osvobozených příjmech; termín vychází z termínu podání přiznání k dani z příjmů (Finanční správa).
   • Roční zaúčtování za zdaňovací období 2021 (portál.POHODA).

   COVIDOVÉ A DOTAČNÍ PROGRAMY

   • Kompenzační bonus; nárok mají i společníci s.r.o. – co musí splnit? (Podnikatel.cz).
   • Covidové programy pro podnikatele schválila Vláda (MPO).

   ZAMĚSTNANCI

   OSVČ

   • Při karanténě a poklesu tržeb, ale bez nemocenského (dobrovolné pojištění). Má živnostník nárok na kompenzační bonus? (Podnikatel.cz)
   • OSVČ a Přehled za rok 2021 v devíti bodech (Finance.cz).
   • Zdanění ošetřovného, covid dotací, kompenzačního bonusu (BusinessINFO.cz).
   • Paušální daň; kdy se musí podat daňové přiznání? (Finanční správa).

   DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZÁLEŽITOSTI

   • Redukce daňových výjimek – kromě slevy na poplatníka a dítěte (iROZHLAS).
   • Mimořádné odpisy půjde použít i v roce 2022 (Podnikatel.cz).
   • Účetní závěrku za Vás do rejstříku vloží finanční úřad, musíte ale podat žádost (Podnikatel.cz).
   • Identifikovaná osoba; Kdy se musí neplátce DPH registrovat? (Finance.cz).
   • Příjmy z převodu obchodních podílů s. r. o. (portál. POHODA).
   • Krátící koeficient v DPH (Podnikatel.cz).
   • Sazby sociálního zabezpečení v roce 2022 (Finanční správa).
   • Daňové slevy v roce 2022 (Měšec.cz).
   • Ukončení daňové informační schránky (Finanční správa).
    • Původní daňové informační schránky (DIS) jsou zrušeny. Všechny své údaje nově naleznou v Daňové informační schránce plus (DIS+). Podrobnou příručku najdete zde.
    • Přihlášení zde (skrz datovou schránku či bankovní identitu)
    • Můžeme být oprávněnou osobou pro klienty, detaily k připravované službě brzy zveřejníme (video, jak zíksáme přístup k DS klientům zde).

   oSTATNÍ

   • Dodání a pořízení nového automobilu v rámci EU (portal.POHODA).
   • Některá pravidla používání datovek se změnila (měšec.cz).
   • Konec povinného testování ve firmách a OSVČ. Opatření končí od pátku 18. února (Podnikatel.cz).

   Leden 2022

   DANĚ AKTUÁLNĚ

   • Paušální daň; registrace do 10. ledna (zdroj Finanční správa).
   • Silniční daň za zdaňovací období roku 2021 je splatná k 31. 1. 2022.
    • pro klienty připravujeme  předběžné daňové přiznání pro rok 2022 spolu s vyčíslením kvartálním záloh a doplatkem za rok uplynulý, který vychází z daňového přiznání silniční dani za rok 2021).
    • Podání přiznání a platba daně za rok 2021 ((Finanční správa) .
    • Přihlášení se letos k paušální dani. Musí se řešit daň silniční? (Podnikatel.cz).
    • Silniční daň podrobně na portálu Pohoda.
   • Daň z nemovitých věcí; Návod online, rychle a srozumitelně (web E15).
    • Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2022 (Finanční správa).
    • Co potřebujete k daňovému přiznání (měšec.cz a více zde měšec.cz).
    • Kdy podat přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí na rok 2022 (Finanční správa).
    • Do konce ledna snazší placení daně z nemovitých věcí (Podnikatel.cz).
   • Poslední dny na podání dvou daňových přiznání! (Podnikatel.cz)

   NOVINKY PRO 2022

   • Finanční zpravodaj č. 39/2021; Termíny daňových povinností (daňový kalendář) v roce 2022 (zdroj MFČR).
   • Finanční zpravodaj č. 40/2021 (znění).
    • Přehled druhů daní.
    • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022.
   • Přehled změn pro podnikatele a živnostníky v roce 2022 (zdroj MPO).

   Covidové a dotační programy

   • Antivirus; Režim B je pozastaven od 1. ledna 2022  (mpsv.cz)
   • Kompenzační bonus; již vyplácen, jak podat žádost a co k ní doložit? (Podnikatel.cz).
   • Zamítnutí žádosti o kompenzační bonus z důvodu nereagování na email? (Podnikatel.cz).

   Zaměstnanci

   OSVČ

   • Paušální daň; Jak prokazovat příjmy? (Měšec.cz).
   • Zálohy OSVČ na rok 2022 podrobně (zdroj portál Pohoda.cz).

   Daňové a účetní záležitosti


   Najdete nás

   Potoky 5431, Zlín 760 01
   Česká republika

   OBRAŤTE SE NA  NÁS

   Zastihnete nás

   Po – Čt 7 - 17.00
   Pá 7 - 15.00

   Chcete být v obraze?

   Přihlaste se k odběru