Daňové přiznání v prodloužené lhůtě

daňové přiznání v prodloužené lhůtě

Zákonný podklad ke lhůtám pro podání daňového přiznání najdete v § 71 a § 72 daňového řádu – forma podání a v § 136; termíny pro podání přiznání. Co obnáší prodloužená lhůta pro podání přiznání a jak ji získat se dočtete níže.

Lhůta pro podání daňového přiznání

 • Základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021 uplynula 1.4.2022 (ve stejném termínu je i splatnost případné daně).
 • Další lhůta uplynula 4 měsíce po skončení zdaňovacího období; 2.5.2022 (pouze elektronické podání); daň byla splatná do 2.5.2022.
  • Čtyřměsíční lhůta v případě elektronického podání se „aktivuje“ pouze, když se přiznání nepodá v základní tříměsíční lhůtě. Zákon vychází z myšlenky, že poplatník chtěl zachovat základní lhůtu, např. kvůli přeplatku na dani.

Obě lhůty již uplynuly, proto se podrobně podíváme na podání daňového přiznání v prodloužené lhůtě. To je možné pouze s daňovým poradcem a s tím může naše kancelář pomoci. O základních lhůtách jsme psali zde.

Daňový poradce může podat přiznání v prodloužené lhůtě, tj. do 1.7.2022

 • Šestiměsíční lhůtu, tj do 1.7.2022 lze využít v situaci buď povinného auditu nebo podání přiznání daňovým poradcem.
  • Pokud má poplatník povinný audit, lhůta pro podání je 1.7.2022 a kdy bylo podáno, není podstatné. Podání 2.2.2022 nebo 22.6.2022 nehraje roli, lhůta je stále 1.7.2022 a odvíjí se od ní samozřejmě i vyměření daně např. pro přeplatek.
 • Při podání přiznání poradcem, platí prodloužená lhůta pro podání přiznáníl do 1.7.2022, ale zároveň:
  • Přiznání podávané daňovým poradcem v základní 3 měsíční lhůtě, má splatnost daně také 1.4.2022. Opět, myšlenka je taková, že poplatník (resp. daňový poradce) chtěl patrně zachovat základní lhůtu).
  • Pokud přiznání podává na základě plné moci poradce a chceme, aby lhůta byla 1.7.2022, musí být podání učiněno až po uplynutí základní lhůty, tedy od 2.4.2022 dál. Pak už je jedno, kdy přesně je podáno, zda v dubnu, květnu nebo v červnu, lhůta končí 1.7.2022.
  • Poplatník, který podává přiznání prostřednictvím poradce, ho musí zplnomocnit k podání přiznání. Plná moc musí být správci daně doručena nejpozději spolu s daňovým přiznání, tj. až do 1.7.202.

Jak prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání po 1. červenci

Daňový subjekt může požádat správce daně před uplynutím lhůty o dodatečné prodloužení až o 3 měsíce a v případě příjmů daněných v zahraničí lze povolit prodloužení lhůty až o deset měsíců. Zajímavý tip na získání více čase pro zpracování daňové přiznání po uplynutí lhůty přinesly Daňovky KPMG.

daňový poradce, DPFO 2021, DPPO 2021

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru