EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 3. – 9. SRPNA  

 • Zákon č. 331/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními… (kompenzační bonus pro dohodáře) vyšel ve Sbírce zákonů. Zdroj
 • OSVČ – Odpuštění záloh na soc. a zdravotní pojištění platí poslední měsíc. Zdroj
  • Platby zálohy zdravotní pojišťovně. Více zde.
 • ANTIVIRUS C – v čem nechybovat při odpouštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Zdroj
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE 
  • Alena Schillerová. Zdroj
  • Hospodářská komora k novele Zákoníku práce. Zdroj
  • Nezaměstnanost v červenci. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 27. ČERVENCE – 2. SRPNA 

 • Přehledy OSVČ pro ZP 
 • Pro zaměstnavatele: Souběh prominutí pojistného se snížením penále na sociálním pojištění. Zdroj
 • Kompenzační bonus pro dohodáře. Zdroj
 • Program COSME – ČMZRB v součinnosti s komerčními bankami zaručÍ provozní a investiční úvěry
 • Projekt MPSV – OUTPLACEMENT – vzdělávání zaměstnanců a rekvalifikace pro propuštěné 
 • NÁVRH na zákon o kurzarbeit. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení superhrubé mzdy. Zdroj
 • Program ANTIVIRUS – kontroly příspěvku na náhrady mezd. Zdroj
  • Souběhu využití Operačního Programu Zaměstnanost a programu Antivirus. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 20. – 26. ČERVENCE

 • NÁVRH na kompenzační bonus pro dohodáře schválil Senát, nyní se čeká na podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů. Zdroj
 • COVID – Nájemné; metodika k žádosti. Zdroj
 • NÁVRH programu COVID – Ubytování schválila vláda. Zdroj
 • NÁVRH programu COVID – Kultura schválila Vláda. Zdroj
 • ANTIVIRUS 
  • Kontrola oprávněnosti podpory. Zdroj
  • Souběhu využití Operačního Programu Zaměstnanost a programu Antivirus. Zdroj
 • OSVČ – Termín přehledů pro zdravotní pojišťovnu vyprší 3. srpna; přehled nejčastějších chyb. Zdroj
 • KOMENTÁŘE A ROZHOVORY 
  • Paušální daň. Zdroj
  • V červenci končí některá „covid prominutí“ v oblasti DPH. Zdroj
  • Jak probíhá daňová kontrola z finančního úřadu? Zdroj
  • Sdílené pracovní místo – od ledna 2021 novela Zákoníku práce (paragraf 317a). Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 13. – 19. ČERVENCE

 • COVID – Ubytování schválila vláda, MMR vyhlásí výzvu v srpnu. Zdroj
 • COVID – Nájemné, detaily programu. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude projednávat Senát. Zdroj
 • OŠETŘOVNÉ pro OSVČ za červen je spuštěno. Zdroj
 • Zákon č. 300/2020; ANTIVIRUS C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Zdroj
  • Více zde.
  •  Zaměstnavatel, který opomněl uplatnit možnost snížení pojistného za červen. Zdroj
 • Úvěr COVID III –  Rozhovor s Alenou Schillerovou. Zdroj
 • Daňové přiznání a přehledy OSVČ. Zdroj
 • Zvýšení nezabavitelného minima. Zdroj
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE 
  • Karel Havlíček o COVID Antivirus a jeho podobě od září. Zdroj
  • Jak probíhá daňová kontrola z FÚ? Zdroj
  • Možnost prodloužení stávající 15ti denní lhůty na obhajobu proti rozhodnutí Finanční správy. Zdroj
  • Portál občana a elektronické služby veřejné správy lidé nevyužívají. Zdroj

Ekonomické aktuality za týden 6. – 12. července

 • NÁVRH na paušální daň podpořila Poslanecká sněmovna, spuštění od 1. 1. 2021. Předlohu návrhu nyní přezkoumá rozpočtový výbor. Zdroj
 • NÁVRH na kompenzační bonus pro dohodáře a OSVČ schválila Poslanecká sněmovna, nyní ji projedná Senát. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % prošel ve 3. čtení Sněmovnou, nyní návrh projedná Senát. 
 • ANTIVIRUS C – nejčastější dotazy. Zdroj
 • Zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení – Pelektronické formuláře a další související změny pro zaměstnavatele. Zdroj
 • Projekt MPSV – OUTPLACEMENT pro uchazeče o práci. Zdroj
 • COVID Nájemné. Zdroj
 • Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2020 (částka 123 Sb.). Zdroj
 • Výpočet penze: doklady k uschování. Zdroj
 • ROZHOVORY A KOMENTÁŘE 
  • Alena Schillerová zdezde

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 29. ČERVNA – 5. ČERVENCE

 • Protikrizový daňový balíček: 10% sazba DPH od 1. července. Zdroj
 • Daň. přiznání z příjmů – prodloužená lhůta, ale Hospodářská Komora radí o ni požádat. Zdroj
  • Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovny nejsou prodlouženy (lhůta do 3.8., splatnost doplatku pojistného do 11. 8.). Zdroj
  • Přehled OSVČ pro ČSSZ: lze podat Přehled za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu je zároveň uhrazen i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu. Zdroj
 • COVID nájemné. Zdroj
 • OŠETŘOVNÉ pro zaměstnance od 1.7. Zdroj
 • Náhrada škody a žaloby o odškodnění – předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. Zdroj
 • Novela Zákoníku práce mění pravidla doručování písemností. Zdroj
 • Kompenzační bonus pro dohodáře. Zdroj
 • MPSV: příprava důchodové reformy. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 22. – 28. ČERVNA  

 • Zákon č. 300/2020; ANTIVIRUS C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Zdroj
  • V rámci zpracování mezd za červen 2020 budeme pro naše klienty zpracovávat žádost o podporu z programu ANTIVIRUS C a za tímto účelem Vás individuálně oslovíme s krátkým dotazníkem. 
  • Více zde.
  • Více zde.
 • Zákon č. 299/2020; protikrizový daňový balíček. Zdroj
  • Možnost UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY I ZPĚTNĚ (tzv. loss carryback) 
  • ZMĚNA SAZBY DPH u ubytovacích a některých dalších služeb 
 • OSVČ – podání přehledu o příjmech a výdajích lze podat do 18. 9. Zdroj
 • COVID Nájemné – spuštěno. Zdroj
 • Kompenzační bonus pro malé s.r.o. – komentář k posuzování. Zdroj
 • Zákon č. 285/2020, kterým se měnní Zákoník práce. Zdroj
 • Zákon č. 283/2020, kterým se mění daňový řád. Zdroj
 • OŠETŘOVNÉ pro zaměstnance – změny. Zdroj
 • NÁVRH na podporu kulturně-kreativního průmyslu. Zdroj
 • NÁVRH na kompenzační bonus pro dohodáře a OSVČ s dohodou schválila vláda, návrh nyní projedná na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovna 10. 7. Zdroj
 • NÁVRH na paušální daň schválila vláda. Zdroj
 • Komentáře 
  • A Schillerová: rozhovor o dani z nabytí nemovitosti. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 15. – 21. ČERVNA 

 • COVID nájemné – MPO zveřejnilo výzvu, příjem žádostí začne 26. června. Zdroj
 • ANTIVIRUS C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců podepsal prezident, nyní čeká na vyhlášneí ve Sbírce zákonů (formalita). Zdroj
 • LIBERAČNÍ BALÍČEK III – termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí se posouvají. Zdroj
 • NÁVRH na protikrizový balíček ministerstva financí čeká na podpis prezidenta, v účinnost vejde den po vyhlášení ve Sbírce zákonů (předpokládá se od 1. 7. 2020.). Zdroj
  • Možnost UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY I ZPĚTNĚ (tzv. loss carryback). Daňovou ztrátu, která bude vyměřena na základě daňového přiznání za rok 2020 (nejdříve tedy 1.4.2021), bude možné dodatečně uplatnit v základu daní z příjmů za roky 2019 či 2018. Aktuálně však bude možné již v průběhu roku 2020 uplatnit odhadnutou ztrátu roku 2020 v základu daně roku 2019. Zdroj
  • ZMĚNA V SAZBÁCH DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech se sazba DPH snižuje na 10 % z nynějších 15 %.  
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválila Sněmovna. Zdroj
 • KOMENTÁŘE 
  • Finanční správy k zákonu č. 255/2020 o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli. Zdroj
 • NÁVRH na daňové změny s navrhovanou účinností od roku 2021 – Vláda schválila. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 8. – 14. ČERVNA

 • Liberační balíček III je v platnosti. Zdroj
  • Za pozdní podání (až do 18. 8.) daňového přiznání k dani z příjmů FO i PO je prominuta pokuta. 
  • Za pozdní podání (až do 31. 12.) daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je prominuta pokuta. 
  • Více zde.
  • Více zde.
 • Ošetřovné pro OSVČ za květen je spuštěno. Zdroj
 • Ošetřovné pro zaměstnance – instrukce ČSSZ pro zaměstnavatele ke správnému podání. Zdroj
 • ANTIVIRUS A je prodloužen až do konce srpna. Zdroj
 • NÁVRH na online finanční úřad byl schválen Senátem. Účinnost předložené novely daňového řádu je navržena na 1. ledna 2021. Zdroj
 • NÁVRH na novelu Zákoníku práce byl schválen Senátem (změna výpočtu dovolené, snížení administrativy při vydávání potvrzení o zaměstnání). Zdroj
 • Komentáře: 
  • Rozhovor s Tatjanou Richterovou (Finanční správa) o vracení Kompenzačního bonusu. Zdroj
  • Žaloby o náhradu škod během pandemie. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 1. – 7. ČERVNA

 • Zákon č. 262/2020, o kompenzační bonus pro malé s.r.o. Zdroj
  • Otázky a odpovědi Finanční správy. Zdroj
  • Více zdezde.
  • Více zde.
  • Ke kontrolám více zde.
  • Koronavirus a OSVČ. Zdroj
 • Zákon č. 263/2020, o některých úpravách EET (ODKLAD EET do konce roku). Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nyní bude projednávat Senát. Zdroj
 • Zákon č. 265/2020, o zrušení nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů. Zdroj
 • Stoupající nezaměstnanost. Zdroj
 • Projekt MPSV – OUTPLACEMENT. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 25. – 31. KVĚTNA 

 • ŽÁDOST o kompenzační bonus pro malé s.r.o. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitosti schválila Sněmovna, nyní jej bude projednávat Parlament. Zdroj
 • Zákon č. 255/2020 o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli (lze odložit platby sociálního pojištění). Zdroj
 • Přehled témat, které projednávala Poslanecká snemovna. Zdroj
 • NÁVRH na ukončení cenového moratoria na nájemné z bytů. Zdroj
 • Online finanční úřad snad bude fungovat od 1.1.2021. Zdroj
 • NÁVRH na odklad EET do konce roku schválil Parlament, nyní se čeká na podpis prezidenta. Zdroj
 • NÁVRH režimu C programu ANTIVIRUS, odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců schválila Poslanecká sněmovna. Návrh zákona nyní projedná Senát ve stavu legislativní nouze a po podpisu prezidenta republiky bude zákon účinný dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zdroj
 • Komentáře k náhradě škody. Zdroj
 • Úvěry COVID. Zdroj

SOUHRN AKTUALIT ZA TÝDEN 11. – 19. KVĚTNA

 • NÁVRH na kompenzační bonus pro malé s.r.o. Senát vrátil Sněmovně. Zdroj
 • NÁVRH programu COVID NÁJEMNÉ schválila Vláda, nyní jej projedná Senát. Zdroj
 • COVID III
 • NÁVRH na odklad platby sociálního pojištění pro firmy bude projednávat Senát. Zdroj
 • PĚTADVACÍTKA pro OSVČ – lze žádat už i bonus za červen. Zdroj
 • NÁVRH na další prodloužení OŠETŘOVNÉHO pro zaměstnance bude projednávat Senát. Zdroj
  • Více zde.
  • ČSSZ prověřuje zpožděné výplaty ošetřovného, nemocenského a PPM. Zdroj
  • Více zde.
  • Více zde.
 • NÁVRH na vyplacení dlužné mzdy ÚP pro zaměstnance firem v platební neschopnosti schválil Senát, nyní se čeká na podpis prezidenta a vydání zákona ve Sbírce Zákonů. Zdroj
  • Zákon č. 191/2020, tzv. Lex covid justice zde.
  • Komentář k tzv. Lex covid justice zde. 
 • NÁVRH na dočasné navýšení podpory v nezaměstnanosti. Zdroj
 • Výpovědi kvůli koronaviru zde.
 • Projekt Zachraň práci Hospodářské komory. Zdroj

Tempo převratných změn zpomaluje, proto i my budeme zveřejněnovat přehled ekonomických dopadů pandemie nově pouze jednou týdně. O zásadních novinkách budeme nadále informovat 📯 infomailem s frekvencí dle potřeby. 

12. 5. 2020

 • Komentáře
  • Zákon č. 177/2020 Sb. o moratoriu. Zdroj 
  • Právo na náhradu škod dle Krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zdroj 
  • Pojistné na sociální zabezpečení – komentář Hospodářské komory. Zdroj
  • Neoprávněné čerpání Pětadvacítky. Zdroj 

11. 5. 2020

 • OŠETŘOVNÉ pro OSVČ za duben – formulář zde.
 • NÁVRH zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení na (odklad platby sociálního pojištění pro firmy) projedná sněmovna ve středu 13.5. Zdroj 

9. 5. 2020

 • PĚTADVACÍTKA pro OSVČ – formulář, podrobnosti, otázky&odpovědi. Zdroj
 • NÁVRH na odklad platby sociálního pojištění pro firmy bude projednávat parlament. Zdroj
 • Dávka mimořádné okamžité pomoci – zjednodušení žádosti. Zdroj
 • OŠETŘOVNÉ o zaměstnance – stačí 1 formulář. Zdroj

6. 5. 2020

 • Zákon č. 234/2020 prodlužuje PĚTADVACÍTKU druhým bonusovým obdobím (od 1. května do 8. června 2020). Zdroj
  • Jak vyplnit žádost zde.
 • NÁVRH na pozastavení EET do konce roku, prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ i malé SRO projedná Senát a následně vyjde ve sbírce zákonů. Zdroj
  • NÁVRH na podporu malé sro. Více zde.
  • NÁVRH na odklad EET do konce roku. Více zde.
  • PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAŠLEME V INFOMAILU V PONDĚLÍ 11. 5. 2020
 • Zákon č. 228/2020 o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů ČMRZB vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů pandemie. Zdroj
 • COVID III

4. 5. 2020

 • OŠETŘOVNÉ pro zaměstnance – zvyšuje se na 80%. Zdroj
 • OŠETŘOVNÉ pro OSVČ se prodlužuje. Zdroj
 • NÁVRH na pozastavení EET do konce roku, novela míří do Poslanecké sněmovky k projednání ve stavu legislativní nouze. Zdroj
 • NÁVRH na kompenzaci pro malé s.r.o., novela míří do Poslanecké sněmovky k projednání ve stavu legislativní nouze. Zdroj
 • NÁVRH na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů. Zdroj
  • Komentář k tzv. Lex covid justice zde.
  • Zákon č. 191/2020, tzv. Lex covid justice zde.
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vláda schválila. Zdroj
 • Na daňové přiznání platí odklad ale pokuta při nezaplacení včas prominuta není a počítá se zpětně. Zdroj
 • Komentář k hromadnému čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Zdroj

1. 5. 2020

29. 4. 2020

 • NÁVRH na zvýšení ošetřovného na 80 % podpořil senát. Zdroj
 • Podání daň. přiznání k dani z příjmu: nejde o odklad ale o plošné prominutí pokuty, když si vše poplatník splní do 1. 7. 2020. Zdroj 
 • Vyhlášení insolvence a náhrada dlužné mzdy pro zaměstnance od státu. Zdroj
  • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zdroj 
  • Zákon č. 191/2020 Sb., o změně insolvenčního zákona a dalších opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. Zdroj

28. 4. 2020

 • NÁVRH novely, která přinese online finanční úřad schválila vláda s účinností od 1.1.2021. Zdroj
 • ANTIVIRUS prodloužen do konce května. Zdroj
  • Jak správně zaúčtovat příspěvek z programu Antivirus? Zdroj.
 • NÁVRH na dotaci 500 Kč děnně i pro majitele malých s.r.o. projednává vláda. Zdroj

27. 4. 2020

 • Zákon č. 191/2020 Sb. o změně insolvenčního zákona, HLAVA II, zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu. Komentář zde.
 • NÁHRADA ŠKODY, rozhovor s Tomášem Sokolem. Zdroj
 • Zákon č. 210/2020 ke zmírnění dopadů epidemie na NÁJEMCE PROSTOR K PODNIKÁNÍ. Zdroj
 • Zákon č. 209/2020 ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce BYTOVÝCH PROSTOR. Zdroj
 • Komentář vč. příkladů zde.

26. 4. 2020

 • NÁVRH na dotaci 500 Kč denně pro sro. Zdroj

24. 4. 2020

 • Zákon č. 186/2020 o změně zákona o SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Zdroj
 • Zákon č. 191/2020 o změně některých opatřeních: HLAVA III, ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K INSOLVENČNÍMU PRÁVU. Zdroj
 • NÁVRH zákona, který umožní rychlé úvěrování provozních nákladů firem komerčními bankami schválila sněmovna. Zdroj
 • NÁVRH na pokračování Pětadvacítky. Zdroj
  • Otázky a odpovědi (i k druhému období) zde.
 • NÁVRH zákona na odklad nájemného prezident podepsal. Zdroj
  • Více zde.
  • Více zde.
  • Nařízení vlády č. 202/2020 Sb. stanovující cenové moratorium nájemného z bytů. Zdroj
 • Soud zrušil opatření ministerstva zdravotnictví týkající maloobchodu – možnost žádat náhradu škody soud neprojednal. Zdroj
 • COVID III bude vyhlášen na přelomu dubna a května. Zdroj

22. 4. 2020

 • Pětadvacítka: souběh podnikání a zaměstnání. Zdroj
 • NÁVRH LEX COVID čeká na podpis prezidenta. Přehled opatření, které přinese zde.
 • NÁVRH zákona na odklad nájemného čeká na podpis prezidenta. Zdroj
 • PŘIPRAVUJE SE úvěrový program pro firmy. Zdroj

21. 4. 2020

 • Zákon č. 177/2020 o úvěrovém moratoriu vyšel ve sbírce zákonů a nabízí půlroční odklad splácení úvěrů. Zdroj
  • Zpráva Ministerstva financí. Zdroj
 • NÁVRH na zvýšení ošetřovného 80% DVZ (musí schválit senát a podepsat prezident). Zdroj
 • Covid Praha vyčerpán za 10 minut. Zdroj

20. 4. 2020

18. 4. 2020

 • COVID programy – rozhovor s generálním ředitelem ČMRZB (audio od času 18:10:40). Zdroj

17. 4. 2020

16. 4. 2020

 • ANTIVIRUS
  • Nejčastější odpovědi na dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu. Zdroj
  • Projekt Hospodářské komory ČR Zachraň práci. Zdroj
 • NÁVRH na úvěrové moratorium senát podpořil. Novelu zákona ještě musí podepsat prezident. Zdroj
 • COVID Praha – vyhlášena výzva 20.4.2020. Zdroj
 • NÁVRH na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude projednán 17. dubna. Zdroj
 • NÁVRH zákona ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících podnikání se projednává v senátu. Zdroj
  • Aktuální znění návrhu zákona. Zdroj
  • Více zde.
 • NÁVRH na zvýšení ošetřovného pro zaměstnance. Zdroj

14. 4. 2020

 • Zákon o kompenzačním bonusu;  zákon č. 159/2020 Sb. Zdroj
 • Harmonogram uvolnění podnikatelských aktivit. Zdroj
  • Více zde.
  • Tisková konference z jednání vlády 14. 4. 2020. Zdroj
  • Více zde.
 • Silniční daň – splatná dnes. Dubnovou a červencovou zálohu na daň silniční lze však beztrestně uhradit do 15.10.2020. Zdroj
 • Úprava znění zákona o příspěvku na dítě a na bydlení; zákon č. 160/2020 Sb. Zdroj
 • COVID III a COVID Praha – vyhlášení zřejmě v týdnu od 20. 4. 2020. Zdroj
  • COVID Praha více zde.
 • Platná daňová opatření (shrnutí)

9. 4. 2020

8. 4. 2020

7. 4. 2020

 • PĚTADVACÍTKA (zatím nevyšlo ve sbírce zákonů, návrh musí přijmout ještě Senát a podepsat prezident).
 • MORATORIUM pro jednotlivci i firmy zavádí vládní návrh zákona o některých opatřeních při splácení úvěrů (zatím nevyšlo ve sbírce zákonů, návrh musí přijmout ještě Senát a podepsat prezident).

6. 4. 2020

 • ANTIVIRUS
  • video – návod na vyplnění žádosti. Zdroj
  • audio – rozhovor s ministryní Maláčovou, jak vyplnit žádost (od času 7:50:40) . Zdroj
  • audio – rozhovor s ministryní Maláčovou o nejčastějších chybách v žádostech (od času 18:15:40). Zdroj
 • PĚTADVACÍTKA (zatím neschváleno)
  • audio – rozhovor s ministryní Schillerovou (od času 8:06:45). Zdroj
 • Úlevy na daních – o které se žádá a které jsou automatické (shrnutí). Zdroj
 • Makroekonomická predikce ČR pro 2020. Zdroj

5. 4. 2020

3. 4. 2020

2. 4. 2020

 • pro zaměstnance
  • ANTIVIRUS – Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus
  • OŠETŘOVNÉ – ČSSZ shrnuje pro rodiče a zaměstnavatele postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc. Zdroj

1. 4. 2020

31. 3. 2020

 • Schváleno vládou 31. března ale zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením – přehled zde.
  • kurzarbeit
   • Přesné podmínky a postup zveřejní MPSV práce v průběhu tohoto týdne na svých webových stránkách. Podávání žádostí bude elektronicky, náhrady mezd by měly podnikatelům na účet dorazit v řádu dní. Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd zpětně po skončení kalendářního měsíce. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku dubna (od 6. dubna 2020). Příspěvek budou vyplácet úřady práce.
   • Více zde.
  • jak podat žádost a kdy žádat.
  • OSVČ postižené opatřeními dostanou jednorázově 25.000 Kč. Zdroj
  • Lex covid: ochrana podnikatelů před insolvencí, zmírnění podmínek oddlužení, možnost zastavit některé exekuce a prominout zmeškané lhůty. Zdroj
  • Daň z nabytí nemovitosti – komentář k návrhu zrušení. Zdroj

30. 3. 2020

 • COVID II – příjem žádostí od 2. dubna.
 • KB COVID II připravuje. Zdroj
 • Návrhy úlev v daňové oblasti:
  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Zdroj
  • Plošné posunutí úhrady záloh na silniční daň splatných v dubnu a v červenci. Zdroj a zdroj
 • Schváleno vládou (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením):
  • Odklad nájemného u uzavřených provozů. Zdroj

29. 3. 2020

 • Návrh: plošné zastavení splácení hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na 6 měsíců a retrospektivně zrušit daň z nabytí nemovitosti. Zdroj
 • OSVČ – přehled termínů. Zdroj

28. 3. 2020

27. 3. 2020

 • Zákony schválené tento týden (podrobně níže) ve stavu legislativní nouze vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 133 až 137/2020 Sb. 
 • Úvěr COVID II – záznam z brífinku po mimořádném jednání vlády 26. 3. 2020 (online shlédnutí zde od času 2:11:20)
 • Daňová opatření (shrnutí)
 • Ošetřovné
  • Shrnutí.
  • Tiskopis – Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let při uzavření školy/školky/jiného zařízení pro děti.
  • Tiskopis pro ČSSZ – Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.
  • pro OSVČ – bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se bude na živnostenském úřadu na základě čestného prohlášení. Formulář zveřejněný zatím není. Zdroj
 • OSVČ
 • Náhrada škod – rozhovor s docentem F. Melzrem (od času 17:05:25)

26. 3. 2020

 • Brífink po mimořádném jednání vlády 26. 3. 2020 ve 12.20 na ČT24 online shlédnutí aktuálních ekonomických opatření ke koronavirové krizi zde (od času 1:59:00).
 • Firmy
  • MPO – Opatření na pomoc firmám.
  • Úvěr COVID II –  žádosti se spustí v pondělí 30. 3. 2020.
 • OSVČ

25. 3. 2020

23. 3. 2020

21. 3. 2020

20. 3. 2020

19. 3. 2020

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00