Zrušení karenční doby

Hrnek s čajem položený na nočním stolku u postele, navozuje pocit nemoci.

Zákon č. 32/2019 Sb., kterým se novelizuje zákoník práce 262/2006 Sb., dnem 1.7.2019 ruší 3denní karenční dobu. Z toho vyplývají změny v § 192 (náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti.)

Tato změna navýší odvody zaměstnavatelů a proto, a jako jistá kompenzace za zrušení karenční doby, se snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % (Zákon č. 589/1992 Sb., § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e). Odvod nemocenského zaměstnavatelů se tedy sníží na 2,1 % (z původních 2,3%). Dochází tím ke snížení superhrubé mzdy na 133,8 % (z původních 134 %). Od července 2019 budou zaměstnavatelé hradit celkové pojistné 24,8 % (původně 25 %).

Celkový odvod zaměstnance zůstává 6,5 %. Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % se týká také osob samostatně výdělečně činných a zahraničních zaměstnanců.

Shrnutí sazeb pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019
 • u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu (původně 25 %), z toho:
  • 2,1 % na nemocenské pojištění (původně 2,3 %)
  • 21,5 % na důchodové pojištění
  • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu
 • u OSVČ:
  • 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v zákoně č. 589/1992 Sb., § 5b odst. 1 a 2, z toho:
   • 28 % na důchodové pojištění
   • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, je-li OSVČ účasten na důchodového pojištění
  • 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v zákoně č. 589/1992 Sb., § 5b odst. 3 u OSVČ účastné na nemocenském pojištění (původně 2,3 %). Od ledna 2019 platí osoby samostatně výdělečně činné, které se přihlásily k nemocenskému pojištění, minimální pojistné 138 Kč. Od července jim minimální pojistné klesne na 126 Kč.
 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu
 • u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu (původně 2,3 %)

Protože náhrada mzdy nově náleží od prvého dne pracovní neschopnosti (dle harmonogramu směn), jsou nyní podstatná přechodná ustanovení, na jejichž základě bude zachován postup při poskytování náhrady mzdy u pracovních neschopností vzniklých před účinností novely zákona. Bude záležet, zda nemoc vznikla do 30. června (s karenční dobou; pokud pracovní neschopnost vznikne např. 30.6.2019, tak se karenční doba ještě uplatní a za pondělí 1.7. a úterý 2.7.2019 náhrada mzdy náležet nebude) nebo až od 1. července 2019 (bez karenční doby; pokud by pracovní neschopnost vznikla až v pondělí 1.7.2019, tak bude náhrada mzdy náležet od prvého dne pracovní neschopnosti).

Máte dotazy? Rádi je zodpovíme.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru