Novela zákona o DPH – zaokrouhlení a výpočet daně

Stovky rozsypaných mincí.

Dotazy k nejasnému zaokrouhlování DPH  

Aktuálně 20.11.2019 

Naše původní informace níže je platná.

Nicméně Finanční správa vydala 14.10.2019 vyjádření, ze kterého vyplývá, že oba postupy (jak odvod DPH ze zaokrouhlení, tak jeho ponechání mimo DPH) jsou v pořádku. 
Detailně se k problematice vyjadřuje také daňový poradce Ing. Běhounek zde

Klientům, kteří používají program Ekonom doporučujeme u vystavených faktur věnovat pozornost parametrům fakturace pro správný výpočet DPH. Jde o nastavení způsobu zaokrouhlení dokladu – zda na koruny, nebo na haléře


Původní zpráva 27.09.2019

Začátkem roku 2019 vešla v platnost novela zákona o DPH (účinnost 1. 4. 2019), která obsahuje také změnu v oblasti výpočtu daně a zaokrouhlování a bylo ujednáno, že po dobu 6-ti měsíců od účinnosti je možné postupovat ještě podle dřívější právní úpravy (do 30. 9. 2019).

Od 1. 10. 2019 je ale již nutné postupovat podle nových pravidel:

 1. Výpočet částky DPH lze 2 způsoby:
  • Výpočet z částky bez DPH vynásobený příslušnou sazbou DPH, tento výpočet je beze změny.
  • Druhým způsobem je výpočet z částky včetně DPH (částky celkem, částka zaplacená). K tomuto výpočtu se dříve využíval koeficient dle zákona zaokrouhlený na 4 desetinná místa (například pro základní sazbu DPH 0,1736). Nyní jsou koeficienty nové:
   • 1,21 pro základní sazbu
   • 1,15 resp. 1,10 pro snížené sazby daně

Změna byla přijata, aby již nedocházelo k rozdílům při výpočtu DPH.

Změnu si uvedeme na příkladu:
Dřívější výpočet: 121 000,- kč * 0,1736 = 21 005,60 Kč – částka DPH
Nový výpočet: 121 000,- kč – (121 000/1,21) = 21 000,- kč – částka DPH

 1. Zaokrouhlení částky DPH
  Novinkou je také skutečnost, že vypočtenou DPH již není možné zaokrouhlovat na celé koruny, jak tomu bylo dříve. Tedy DPH je nutné ponechat vyčísleno na haléře podle výpočtu.

Příklad:
160 * 0,21 = 33,60 Kč (DPH).
Dříve bylo možné částku zaokrouhlit na 34,- Kč, nyní již tento postup není možný.

 1. Zaokrouhlení celého daňového dokladu
  S předchozím bodem souvisí také zaokrouhlení celkového daňového dokladu; částka k úhradě. Protože nově nebude možné částku DPH již zaokrouhlit, bude daňový doklad například na částku k úhradě 160+33,60 = 193,60 Kč.
  Pokud byste přece jen doklad chtěli zaokrouhlit, musíte i z tohoto zaokrouhlení vyčíslit DPH, pokud k úhradě dojde jinak než v hotovosti (například bankou, kartou).
  V případě úhrady daňového dokladu v hotovosti, můžete zaokrouhlení celkové částky uvézt mimo DPH (DPH nevypočítat).

Pokud používáte software na vystavování dokladů, kontaktujte prosím podporu softwaru pro kontrolu nastavení programu. Jistě změny již dříve zapracovali do aktualizací během roku 2019.

Pokud doklady vystavujete mimo software, prosím zohledněte tyto změny při vystavování faktur i pokladních dokladů od 1. 10. 2019.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru