Zrušení karenční doby

Zákon č. 32/2019 Sb., kterým se novelizuje zákoník práce 262/2006 Sb., dnem 1.7.2019 ruší 3denní karenční dobu. Z toho vyplývají změny v § 192 (náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti.)

Tato změna navýší odvody zaměstnavatelů a proto, a jako jistá kompenzace za zrušení karenční doby, se snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % (Zákon č. 589/1992 Sb., § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e). Odvod nemocenského zaměstnavatelů se tedy sníží na 2,1 % (z původních 2,3%). Dochází tím ke snížení superhrubé mzdy na 133,8 % (z původních 134 %). Od července 2019 budou zaměstnavatelé hradit celkové pojistné 24,8 % (původně 25 %).

Celkový odvod zaměstnance zůstává 6,5 %. Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % se týká také osob samostatně výdělečně činných a zahraničních zaměstnanců.

Shrnutí sazeb pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019
 • u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu (původně 25 %), z toho:
  • 2,1 % na nemocenské pojištění (původně 2,3 %)
  • 21,5 % na důchodové pojištění
  • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu
 • u OSVČ:
  • 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v zákoně č. 589/1992 Sb., § 5b odst. 1 a 2, z toho:
   • 28 % na důchodové pojištění
   • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, je-li OSVČ účasten na důchodového pojištění
  • 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v zákoně č. 589/1992 Sb., § 5b odst. 3 u OSVČ účastné na nemocenském pojištění (původně 2,3 %). Od ledna 2019 platí osoby samostatně výdělečně činné, které se přihlásily k nemocenskému pojištění, minimální pojistné 138 Kč. Od července jim minimální pojistné klesne na 126 Kč.
 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu
 • u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu (původně 2,3 %)

Protože náhrada mzdy nově náleží od prvého dne pracovní neschopnosti (dle harmonogramu směn), jsou nyní podstatná přechodná ustanovení, na jejichž základě bude zachován postup při poskytování náhrady mzdy u pracovních neschopností vzniklých před účinností novely zákona. Bude záležet, zda nemoc vznikla do 30. června (s karenční dobou; pokud pracovní neschopnost vznikne např. 30.6.2019, tak se karenční doba ještě uplatní a za pondělí 1.7. a úterý 2.7.2019 náhrada mzdy náležet nebude) nebo až od 1. července 2019 (bez karenční doby; pokud by pracovní neschopnost vznikla až v pondělí 1.7.2019, tak bude náhrada mzdy náležet od prvého dne pracovní neschopnosti).

Máte dotazy? Rádi je zodpovíme.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00