Přehledy o příjmech a výdajích pro OSVČ za rok 2020

Přehledy pro ČSSZ  

Konec března je tradičně obdobím, kdy se na finančních úřadech odevzdávají daňová přiznání v řádném termínu. Letos však byly vyhlášeny generální pardony ministryní financí, kterými prodlužuje termín pro podávání přiznání. Přehlednou tabulku najdete zde

Nejzazší termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je 3. května, pokud je přiznání podáváno fyzicky. Při elektronickém podání je to 1. června a při podávání v zastoupení daňovým poradcem dokonce až 1. července. 

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2020 musí být podán na předepsaném tiskopisu do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání. Navzdory generálnímu pardonu prodlužujícímu lhůty pro podání DPFO, platí termíny Přehledů následovné: 

  • 30. 6. 2021, pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky po  1. 4. 2021 
  • 2. 8. 2021, pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021 

Aktualizované lhůty vydala ČSSZ v tiskové zprávě 29.3.2021, která také upozorňuje na nutnou úhradu případného nedoplatku v nejzazším termínu do 30.6.2021 (tedy neplatí obvyklá 8-denní lhůta). O termínech podání Přehledů se také dočtete na webu Podnikatel.cz (1.4.2021)

Návod, jak přehledy vyplnit, naleznete zde, nebo se obraťte na nás. 

V roce 2020 bylo sníženo pojistné na sociální pojištění pro zmírnění dopadů koronavirové pandemie. Dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 136/2020 Sb. se pojistné stanovené z vyměřovacího základu za rok 2020 snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána v období března až srpna 2020 SVČ, o částku 2 544 Kč, vykonávala-li OSVČ hlavní SVČ, nebo o částku 1 018 Kč, vykonávala-li OSVČ vedlejší SVČ. Detailně popsáno ve Zpracování Přehledu za rok 2020. 

Nejčastější chyby při vyplňování přehledu na OSSZ čtěte zde.

Přehledy pro ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY  

Ve sbírce zákonů vyšel Zákon č. 161/2021 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (…). Ten uvádí: 

 Lhůta pro podání přehledu podle § 24 odst. 2 stanovená osobám samostatně výdělečně činným v § 24 odst. 2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2020 nepoužije. Přehled podle § 24 odst. 2 za rok 2020 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2. srpna 2021

 

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru