Daňový kalendář 2021

Diář zobrazující pole pro jednotlivé dny, umožňuje doplnit údaje z daňovým temrínům.

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2021

LEDEN 2021 +
pondělí 11.1.2021
 • spotřební daň
  • splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20. 1.2021
 • daň z příjmů
  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty
  • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 25. 1.2021
 • spotřební daň
  • splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za prosinec 2020
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně
  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020
 • daň z přidané hodnoty
  • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec
   • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
   • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí
ÚNOR 2021 +
pondělí 1.2.2021
 •  biopaliva
  • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší
 • daň z nemovitých věcí
  • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021
 • daň silniční
  • daňové přiznání a splatnost daně za rok 2020
 • daň z příjmů
  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020
 • Oznámení informací o přeshraničních uspořádáních (DAC6)
  • dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)
  • dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)
  • dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020)
úterý 9.2.2021
 • spotřební daň
  • splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.2.2021
 • daň z příjmů
  • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020
  • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pondělí 22.2.2021
 • daň z příjmů
  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • splatnost paušální zálohy za leden a únor
BŘEZEN 2021 +
pondělí 1.3.2021
 • daň z příjmů
  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
  • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
 • Oznámení informací o přeshraničních uspořádáních (DAC6)
  • dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)
pátek 12.3.2021
 • spotřební daň
  • splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.3.2021
 • daň z příjmů
  • čtvrtletní záloha na daň
pondělí 22.3.2021
 • daň z příjmů
  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
  • splatnost paušální zálohy
čtvrtek 25.3.2021
 • spotřební daň
  • daňové přiznání za únor 2021
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty
  • daňové přiznání a splatnost daně za únor¨
  • souhrnné hlášení za únor
  • kontrolní hlášení za únor
 • energetické daně
  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021
pondělí 29.3.2021
 • spotřební daň
  • splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 31.3.2021
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021
DUBEN 2021 +
čtvrtek 1.4.2021
 • daň z příjmů
  • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
  • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2020, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
pátek 9.4.2021
 • spotřební daň
  • splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.4.2021
 • daň silniční
  • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
úterý 20.4.2021
 • daň z příjmů
  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - splatnost paušální zálohy
 • daň z přidané hodnoty
  • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 26.4.2021
 • spotřební daň
  • splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za březen 2021
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty
  • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen
  • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
  • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
 • daň z hazardních her
  • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
 • energetické daně
  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
pátek 30. 4.2021
 • biopaliva
  • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
 • daň z příjmů
  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
 • Oznámení informací o přeshraničních uspořádáních (DAC6)
  • dle §14n odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě změny informace o typizovaném oznamovaném přeshraničním uspořádání, ke které došlo do dne 31. prosince 2020)
KVĚTEN 2021 +
pondělí 3.5.2021
 • daň z příjmů
  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
pondělí 10.5.2021
 • spotřební daň
  • splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20.5.2021
 • daň z příjmů
  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • splatnost paušální zálohy
úterý 25.5.2021
 • spotřební daň
  • splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za duben 2021
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty
  • daňové přiznání a splatnost daně za duben
  • souhrnné hlášení za duben
  • kontrolní hlášení za duben
 • energetické daně
  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
pondělí 31.5.2021
 • daň z nemovitých věcí
  • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 • daň z příjmů
  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru