auditorská, daňová a účetní kancelář ve Zlíně a.s.

Ing. Jitka Brychtová založila naši kancelář v roce 1993 po krátké jednoleté zkušenosti na Finančním úřadě ve Zlíně. Následujícího roku začala poskytovat také daňové poradenství, když se stala členem Komory daňových poradců České republiky s evidenčním číslem 496. Od roku 1995, po zápisu do Komory auditorů ČR s číslem osvědčení 1471, nabyla oprávnění k auditu účetních závěrek .

Během let fungování firmy se tým rozrostl o mnoho kvalifikovaných spolupracovníků, změnila se forma společnosti i její sídlo. Nic se však nezměnilo na odpovědném a přátelském přístupu ke klientům, který auditorská a daňová kancelář ve Zlíně a.s. garantuje. Nyní patříme v rámci regionu k největším účetním kancelářím, která nejenom, že disponuje kulatými razítky ale také velkým týmem, díku čemuž jsme vzájemně zastupitelní, a proto spolehliví. Naše odbornost je postavena na vysokoškolském vzdělání a nepřetržitém zdokonalování se v oboru na školeních a seminářích.

V současnosti naše kancelář nabízí komplexní služby v oblastech vedení účetnictví, auditů a daňového poradenství. Specializujeme se na malé až střední společnosti a podnikající fyzické osoby. Stručný přehled činností včetně ceníku naleznete na stránce služby.

Přes vysokou technizaci dnešní doby zdůrazňujeme lidské hodnoty. Od nás zpracování dokladů online nečekejte, naopak, rádi se s Vámi potkáme, protože osobní kontakt je pro nás důležitý a klientům se chceme přiblížit víc než při zpracovaní účetní rozvahy.

V roce 2017 jsme se podíleli na založení Nadačního fondu Zůstaneme Doma, jehož cíle aktivně podporujeme; osudy druhých nám nejsou lhostejné a solidarita, která lidi spojuje, představuje vizi, se kterou se ztotožňujeme. Posláním nadace je pomoc a podpora lidem zapojených do péče o seniory, kteří odmítnou žít v léčebně pro dlouhodobě nemocné či v jiném sociálním zařízení, a naopak se rozhodnou zůstat v domácím prostředí. Jitka Brychtová, jako členka správní rady, dohlíží na ekonomické fungování fondu a zasazuje se o získávání finančních prostředků nezbytných pro běžný chod nadace například pomocí fundraisingových kampaní.

Vývoj obratu

Vývoj obratu společnosti od roku 2001 do 2019.

My v kanceláři ...

Každá účetní se individuálně a komplexně věnuje konkrétnímu klientovi, přičemž některé se zároveň metodicky specializují na určitou oblast a své znalosti upevňují kontinuálním vzděláváním s důrazem na dané zaměření. Obecnou účetní odbornost si soustavně zvyšují všichni zaměstnanci firmy v rámci pravidelných interních i externích školení a supervize.

Auditorská, daňová a účetní kancelář ve Zlíně se spoléhá na stabilní tým zaměstnanců, v jehož čele již od roku 2008 stojí Ing. Jana Holoušová zaměřená na daňovou problematiku a Bc. Kateřina Kneifelová, jejíž specializací jsou mzdové a personální záležitosti. Bc. Petra Mališková už šestým rokem loajálně spravuje interní účetnictví.

Všechny 3 samostatné účetní v tandemu úzce spolupracují s účetní asistentkou, díky čemuž jsou plně zastupitelné a klientům je k dispozici vždy alespoň 1 oprávněný zaměstnanec pro případ dovolené či nemoci.

V rámci organizaci kanceláře se uplatňují i další účetní, které podléhají dohledu samostatných účetních a běžný chod firmy usnadňuje recepční.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00