O nás

auditorská a daňová kancelář
ve Zlíně a.s.

Ing. Jitka Brychtová založila naši kancelář v roce 1993 po krátké jednoleté zkušenosti na Finančním úřadě ve Zlíně. Následujícího roku začala poskytovat také daňové poradenství, když se stala členem Komory daňových poradců České republiky s evidenčním číslem 496. Od roku 1995, po zápisu do Komory auditorů ČR s číslem osvědčení 1471, nabyla oprávnění k auditu účetních závěrek.

Během let fungování firmy se tým rozrostl o mnoho kvalifikovaných spolupracovníků, změnila se forma společnosti i její sídlo. Nic se však nezměnilo na odpovědném a přátelském přístupu ke klientům, který auditorská a daňová kancelář ve Zlíně a.s. garantuje. Nyní patříme v rámci regionu k největším účetním kancelářím, která nejenom, že disponuje kulatými razítky ale také velkým týmem, díku čemuž jsme vzájemně zastupitelní, a proto spolehliví. Naše odbornost je postavena na vysokoškolském vzdělání a nepřetržitém zdokonalování se v oboru na školeních a seminářích.

V současnosti naše kancelář nabízí komplexní služby v oblastech vedení účetnictví, auditů a daňového poradenství. Specializujeme se na malé až střední společnosti a podnikající fyzické osoby. Stručný přehled činností včetně ceníku naleznete na stránce služby.

Přes vysokou technizaci dnešní doby zdůrazňujeme lidské hodnoty. Od nás zpracování dokladů online nečekejte, naopak, rádi se s Vámi potkáme, protože osobní kontakt je pro nás důležitý a klientům se chceme přiblížit víc než při zpracovaní účetní rozvahy.

V roce 2017 jsme se podíleli na založení Nadačního fondu Zůstaneme Doma, jehož cíle aktivně podporujeme; osudy druhých nám nejsou lhostejné a solidarita, která lidi spojuje, představuje vizi, se kterou se ztotožňujeme. Posláním nadace je pomoc a podpora lidem zapojených do péče o seniory, kteří odmítnou žít v léčebně pro dlouhodobě nemocné či v jiném sociálním zařízení, a naopak se rozhodnou zůstat v domácím prostředí. Jitka Brychtová, jako členka správní rady, dohlíží na ekonomické fungování fondu a zasazuje se o získávání finančních prostředků nezbytných pro běžný chod nadace například pomocí fundraisingových kampaní.

Vývoj obratu

Vývoj kumulovaného obratu společnosti od roku 2001 do roku 2018.

My v kanceláři ...

Struktura kanceláře z pohledu personálního zastoupení

Každá účetní se individuálně a komplexně věnuje konkrétnímu klientovi, přičemž některé se zároveň metodicky specializují na určitou oblast a své znalosti upevňují kontinuálním vzděláváním s důrazem na dané zaměření. Obecnou účetní odbornost si soustavně zvyšují všichni zaměstnanci firmy v rámci pravidelných interních i externích školení a supervize.

Ing. Jana Holoušová po 11 letech praxe v auditorské a daňové kanceláři ve Zlíně a.s. zastává vedoucí pozici. Bc. Kateřina Kneiffelová je součástí týmu také 11 let a její specializací jsou mzdové a personální záležitosti. Ing. Martina Bilavčíková se během šestileté praxe ve firmě profiluje na kontrolní činnost jako asistentka auditora, momentálně na mateřské dovolené. Bc. Petra Mališková se věnuje internímu účetnictví.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00