Historie a současnost firmy

image

Naše auditorská a daňová kancelář byla založena v roce 1993, kdy jsme začali poskytovat účetní služby.

Od roku 1994 poskytujeme také daňové poradenství.

Ke dni 25.2.1994 se ing. Jitka Brychtová stala členem KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY a získala k vykonávání daňového poradenství patřičné osvědčení, zapsané pod evidenčním číslem 000496.

V roce 1995 byla ing. Jitka Brychtová zapsána také do seznamu auditorů KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY s číslem osvědčení 1471.

V současné se snažíme našim klientům zajistit komplexní služby v oblastech vedení účetnictví, auditů a daňového poradenství. Specializujeme se zejména na malé až střední společnosti a podnikající fyzické osoby.

Mezi naše hlavní činnosti patří:

» Vedení účetnictví nebo daňové evidence v malém rozsahu pro klienty, kteří s ohledem na množství účetních dat nechtějí zajistit tuto povinnost prostřednictvím vlastních zaměstnanců, včetně mzdové agendy.

» V případě většího rozsahu účetnictví poskytujeme konzultace a poradenství při zahájení účetnictví, kontrolu účetnictví v průběhu účetního období a spolupráci při sestavení účetní závěrky. Naší snahou je pomoci klientům optimalizovat jejich firemní informační systém a minimalizovat administrativu se současným zajištěním všech povinností vyplývajících z účetních a daňových zákonů.

» Samozřejmostí je zpracování veškerých daňových přiznání a dalších písemností při komunikaci s finančními úřady, zdravotními pojišťovnami a okresní správou sociálního zabezpečení.

» Daňová přiznání k dani z příjmů jsme oprávněni podat v prodlouženém termínu 1. července.

» V rámci daňového poradenství zastupujeme klienty při jednání s finančním úřadem. Jde nám o to, spíše daňovým řízením předcházet, než následně řešit jejich nepříjemné důsledky, avšak v případě zahájení daňového řízení klienty zastupujeme v celém jeho průběhu i s případným následných odvolacím řízením nebo v krajním případě žalobou u správního soudu.

Rádi bychom svým klientům poskytli pomoc při budování jejich komplexního legislativního zázemí, a proto při naší činnosti spolupracujeme s dalšími specialisty, jako jsou zejména advokátní kanceláře, notářské kanceláře, insolvenční správci a znalci v oboru oceňování nemovitostí.

Při řešení finančních záležitostí našich klientů jsme schopni doporučit pojišťovací makléře a zajistit zprostředkování úvěrů a dotací z EU.

1.8.2013 zvýšení minimální mzdy

1.1.2013 změny ve mzdové účtárně 2013

1.1.2013 Povinnost zveřejňování bankovních účtů pro plátce DPH

1.1.2013 odsouhlasená změna sazeb DPH 2013

1.1.2013 cestovní náhrady a stravné na rok 2013

1.1.2013 finanční úřady - změna bankovních účtů

1.1.2012 režim přenesení daňové povinnosti

[Více informací]

    Daňový kalendář

  • 27.10. DPH 09/2014
  • 27.10. DPH 3Q/2014
  • 25.11. DPH 10/2014
  • 1.12. daň z nemovitosti (2. splátka)
  • 15.12. záloha na silniční daň
  • 15.12. záloha na daň z příjmů
  • 29.12. DPH 11/2014