O naší kanceláři

Účetní kancelář jsem založila v roce 1993, o rok později jsem se stala certifikovaným daňovým poradcem, pak i auditorem, a v průběhu 27 let se obklopila kolegy, se kterými nyní v Auditorské, daňové a účetní kanceláři ve Zlíně a.s. garantujeme profesionálně, a přesto lidsky, odvedenou práci v oblasti účetnictví, daňového poradenství, vedení auditů, ale i personální a mzdové agendy.

ing. Jitka Brychtová

Přehled podání daňových přiznání a odvodů

Daňový kalendář

LEDEN 2020
 • čtvrtek 9.1.2020
  • Spotřební daň – splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 
 • pondělí 20.1.2020
  • Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • pondělí 27.1.2020
  • Spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
  • Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019 
  • Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019 
  • Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
  • Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
  • Daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
 • pátek 31.1.2020
  • Biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
  • Daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2019
  • Daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
  • Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019
ÚNOR 2020
 • pondělí 10.2.2020
  • Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 17.2.2020
  • Daň z příjmů – učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019
  • Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 • čtvrtek 20.2.2020
  • Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pondělí 24.2.2020
  • Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • úterý 25.2.2020
  • Spotřební daň – daňové přiznání za leden 2020
  • Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
  • Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
  • Souhrnné hlášení za leden 2020
  • Kontrolní hlášení za leden 2020
  • Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020
březen 2020
 • pondělí 2.3.2020
  • spotřební daň – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020. Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019.
 • středa 11.3.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 
 • pondělí 16.3.2020
  • daň z příjmu – čtvrtletní záloha na daň
 • pátek 20.3.2020
  • daň z příjmu – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 • středa 25.3.2020
  • spotřební daň  – daňové přiznání za únor 2020. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok). 
  • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020. Souhrnné hlášení za únor 2020. Kontrolní hlášení za únor 2020
  • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020.
 • čtvrtek 26.3.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • úterý 31.3.2020
  • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
duben 2020
 • středa 1.4.2020
  • daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019. Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný
   audit a přiznání zpracovává a předkládá sám 
 • čtvrtek 9.4.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
 • středa 15.4.2020
  • daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
 • pondělí 20.4.2020
  • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
  • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • pátek 24.4.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • pondělí 27.4.2020
  • spotřební daň – daňové přiznání za březen 2020. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok) 
  • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020. Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020. Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
  • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
  • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
 • čtvrtek 30.4.2020
  • energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
  • daň z příjmu – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
květen 2020
 • pondělí 11.5.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
 • středa 20.5.2020
  • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • pondělí 25.5.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
  • spotřební daň – daňové přiznání za duben 2020. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
  • daň z přidané hodnoty –daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020. Souhrnné hlášení za duben 2020. Kontrolní hlášení za duben 2020
  • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020
červen 2020
 • pondělí 1.6.2020
  • daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně). Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
  • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
 • úterý 9.6.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 15.6.2020
  • daň z příjmu – čtvrtletní nebo pololetní záloha za daň
 • pondělí 22.6.2020
  • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • středa 24.6.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • čtvrtek 25.6.2020
  • spotřební daň – daňové přiznání za květen 2020. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
  • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020. Souhrnné hlášení za květen 2020. Kontrolní hlášení za květen 2020
  • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
 • úterý 30.6.2020
  • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
  • Oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • Oznámení CRS (GATCA) – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Naše kancelář

Jednačka

Kancelář

Prokrastinace

zamyšlení

Daňové poradenství, zpracování podvojného účetnictví, daňové evidence i auditorské služby. Podívejte se, s čím vším vám můžeme pomoci.

pár kapek v moři

Máme to štěstí, že se nám daří, a proto i my chceme přispět kapičkou. Rozhodli jsme se darovat 1 % ročního příjmu na pomoc těm, kteří ji potřebují. Na transparentním účtu budeme po celý rok shromažďovat finanční zdroje, které bychom ke konci roku transparentně převedli těm, kterým se jich naopak nedostává. Chcete-li kapat s námi, budeme rádi; detaily brzy upřesníme. 

KONTAKT

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

KONTAKT

Přihlášení k odběru infomailů 📯

Připomeneme termíny daňových přiznání a úhradu záloh ale také se podělíme o zajímavé komentáře a vykreslíme myšlenky, které nás zaměstnávají. Chcete být v obraze?

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00