auditorská, daňová a účetní kancelář ve Zlíně

O naší kanceláři

Účetní kancelář jsem založila v roce 1993, o rok později jsem se stala certifikovaným daňovým poradcem, pak i  auditorem a v průběhu 27 let se obklopila kolegy se kterými nyní v auditorské, daňové a účetní kanceláři ve Zlíně a.s. garantujeme profesionálně, a přesto lidsky, odvedenou práci v oblasti účetnictví, daňového poradenství, vedení auditů ale i personální a mzdové agendy.

Jitka Brychtová

Přehled podání daňových přiznání a odvodů

Daňový kalendář

DUBEN 2019
 • úterý 23.4.2019 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • středa 24.4.2019 Spotřební daň Splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • čtvrtek 25.4.2019 Spotřební daň Daňové přiznání za březen 2019
 • čtvrtek 25.4.2019 Spotřební daň Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • čtvrtek 25.4.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019 Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019 Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
 • čtvrtek 25.4.2019 Daň z hazardních her Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
 • čtvrtek 25.4.2019 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
 • úterý 30.4.2019 Energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
 • úterý 30.4.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
KVĚTEN 2019
 • pátek 10.5.2019 Spotřební daň splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 20.5.2019 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pondělí 27.5.2019 Spotřební daň Splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za duben 2019 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
 • pondělí 27.5.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019 Souhrnné hlášení za duben 2019 Kontrolní hlášení za duben 2019
 • pondělí 27.5.2019 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019
 • pátek 31.5.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019
 • pátek 31.5.2019 Daň z nemovitých věcí Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
ČERVEN 2019
 • pondělí 10.6.2019 Spotřební daň Splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 17.6.2019 Daň z příjmů Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • čtvrtek 20.6.2019 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pondělí 24.6.2019 Spotřební daň Splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • úterý 25.6.2019 Spotřební daň Daňové přiznání za květen 2019 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • úterý 25.6.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019 Souhrnné hlášení za květen 2019 Kontrolní hlášení za květen 2019
 • úterý 25.6.2019 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019
>
ČERVENEC 2019
 • pondělí 1.7.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
 • pondělí 1.7.2019 Oznámení FATCA Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • pondělí 1.7.2019 Oznámení CRS (GATCA) Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • pondělí 1.7.2019 Daň z příjmů Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • středa 10.7.2019 Spotřební daň Splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 15.7.2019 Daň silniční Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019
 • sobota 20.7.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • pondělí 22.7.2019 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závisléčinnosti
 • čtvrtek 25.7.2019 Spotřební daň Splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za červen 2019 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • čtvrtek 25.7.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2019 Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019 Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
 • čtvrtek 25.7.2019 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019
 • čtvrtek 25.7.2019 Daň z hazardních her Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019
 • úterý 30.7.2019 Energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
 • středa 31.7.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019
SRPEN 2019
 • pátek 9.8.2019 Spotřební daň Splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • úterý 20.8.2019 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pondělí 26.8.2019 Spotřební daň Splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • pondělí 26.8.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019 Souhrnné hlášení za červenec 2019 Kontrolní hlášení za červenec 2019
 • pondělí 26.8.2019 Spotřební daň Daňové přiznání za červenec 2019 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)
 • pondělí 26.8.2019 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019
ZÁŘÍ 2019
 • pondělí 2.9.2019 Daň z nemovitých věcí Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
 • pondělí 2.9.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019
 • pondělí 9.9.2019 Spotřební daň Splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 16.9.2019 Daň z příjmů Čtvrtletní záloha na daň
 • pátek 20.9.2019 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • úterý 24.9.2019 Spotřební daň Splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • středa 25.9.2019 Daňové přiznání za srpen 2019 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • středa 25.9.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019 Souhrnné hlášení za srpen 2019 Kontrolní hlášení za srpen 2019
 • středa 25.9.2019 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019
 • pondělí 30.9.2019 Daň z přidané hodnoty Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
 • pondělí 30.9.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019
ŘÍJEN 2019
 • čtvrtek 10.10.2019 Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • úterý 15.10.2019 Daň silniční Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019
 • neděle 20.10.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • pondělí 21.10.2019 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pátek 25.10.2019 Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za září 2019 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
 • pátek 25.10.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019 Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019 Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
 • pátek 25.10.2019 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019
 • pátek 25.10.2019 Daň z hazardních her Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019
 • středa 30.10.2019 Energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
 • čtvrtek 31.10.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019
 • čtvrtek 31.10.2019 Daň z přidané hodnoty Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
LISTOPAD 2019
 • pondělí 11.11.2019 Spotřební daň Splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • středa 20.11.2019 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pondělí 25.11.2019 Spotřební daň Splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za říjen 2019 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • pondělí 25.11.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019 Souhrnné hlášení za říjen 2019 Kontrolní hlášení za říjen 2019
 • pondělí 25.11.2019 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019
PROSINEC 2019
 • pondělí 2.12.2019 Daň z nemovitých věcí Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 • pondělí 2.12.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019
 • úterý 10.12.2019 Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 16.12.2019 Daň z příjmů Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • pondělí 16.12.2019 Daň silniční Záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
 • pátek 20.12.2019 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pátek 27.12.2019 Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) Daňové přiznání za listopad 2019 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)
 • pátek 27.12.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019 Souhrnné hlášení za listopad 2019 Kontrolní hlášení za listopad 2019
 • pátek 27.12.2019 Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019
 • úterý 31.12.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019

Naše kancelář

Daňové poradenství, zpracování podvojného účetnictví, daňové evidence i auditorské služby. Podívejte se, s čím vším vám můžeme pomoci.

KONTAKT

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika
KONTAKT

Přihlášení k odběru infomailů

Chcete li dostávat informační maily, být v obraze co se děje v oblasti daňových záležitostí, chcete aby Vám neunikl žádný důležitý termín, tak se neváhejte přihlásit k odběru newsletteru ADUZ, který Vám vše přináší, ...

NADAČNÍ FOND ZŮSTANEME DOMA

Posláním nadačního fondu Zůstaneme doma je pomoc a podpora lidem zapojených do péče o seniory, kteří odmítnou žít v léčebně pro dlouhodobě nemocné či v jiném sociálním zařízení, a naopak se rozhodnou zůstat v domácím prostředí.
Jitka Brychtová, jako členka správní rady, dohlíží na ekonomické fungování fondu a zasazuje se o získávání finančních prostředků nezbytných pro běžný chod nadace například pomocí fundraisingových kampaní.

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00