O naší kanceláři

Účetní kancelář jsem založila v roce 1993, o rok později jsem se stala certifikovaným daňovým poradcem, pak i auditorem, a v průběhu 27 let se obklopila kolegy, se kterými nyní v Auditorské, daňové a účetní kanceláři ve Zlíně a.s. garantujeme profesionálně, a přesto lidsky, odvedenou práci v oblasti účetnictví, daňového poradenství, vedení auditů, ale i personální a mzdové agendy.

ing. Jitka Brychtová

Přehled podání daňových přiznání a odvodů

Daňový kalendář

LEDEN 2020
 • čtvrtek 9.1.2020
  • Spotřební daň – splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 
 • pondělí 20.1.2020
  • Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • Daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • pondělí 27.1.2020
  • Spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
  • Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019 
  • Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019 
  • Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
  • Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
  • Daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
 • pátek 31.1.2020
  • Biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
  • Daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2019
  • Daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
  • Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019
ÚNOR 2020
 • pondělí 10.2.2020
  • Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 17.2.2020
  • Daň z příjmů – učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019
  • Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 • čtvrtek 20.2.2020
  • Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pondělí 24.2.2020
  • Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • úterý 25.2.2020
  • Spotřební daň – daňové přiznání za leden 2020
  • Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
  • Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
  • Souhrnné hlášení za leden 2020
  • Kontrolní hlášení za leden 2020
  • Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020
březen 2020
 • pondělí 2.3.2020
  • spotřební daň – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020. Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019.
 • středa 11.3.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu) 
 • pondělí 16.3.2020
  • daň z příjmu – čtvrtletní záloha na daň
 • pátek 20.3.2020
  • daň z příjmu – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 • středa 25.3.2020
  • spotřební daň  – daňové přiznání za únor 2020. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok). 
  • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020. Souhrnné hlášení za únor 2020. Kontrolní hlášení za únor 2020
  • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020.
 • čtvrtek 26.3.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • úterý 31.3.2020
  • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
duben 2020
 • středa 1.4.2020
  • daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019. Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný
   audit a přiznání zpracovává a předkládá sám 
 • čtvrtek 9.4.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
 • středa 15.4.2020
  • daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
 • pondělí 20.4.2020
  • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
  • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • pátek 24.4.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • pondělí 27.4.2020
  • spotřební daň – daňové přiznání za březen 2020. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok) 
  • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020. Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020. Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
  • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
  • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
 • čtvrtek 30.4.2020
  • energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
  • daň z příjmu – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
květen 2020
 • pondělí 11.5.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
 • středa 20.5.2020
  • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • pondělí 25.5.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
  • spotřební daň – daňové přiznání za duben 2020. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
  • daň z přidané hodnoty –daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020. Souhrnné hlášení za duben 2020. Kontrolní hlášení za duben 2020
  • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020
červen 2020
 • pondělí 1.6.2020
  • daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně). Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
  • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
 • úterý 9.6.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
 • pondělí 15.6.2020
  • daň z příjmu – čtvrtletní nebo pololetní záloha za daň
 • pondělí 22.6.2020
  • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • středa 24.6.2020
  • spotřební daň – splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • čtvrtek 25.6.2020
  • spotřební daň – daňové přiznání za květen 2020. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
  • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020. Souhrnné hlášení za květen 2020. Kontrolní hlášení za květen 2020
  • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
 • úterý 30.6.2020
  • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
  • Oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • Oznámení CRS (GATCA) – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Naše kancelář

Jednačka

Kancelář

Prokrastinace

zamyšlení

Daňové poradenství, zpracování podvojného účetnictví, daňové evidence i auditorské služby. Podívejte se, s čím vším vám můžeme pomoci.

NADAČNÍ FOND ZŮSTANEME DOMA

Posláním Nadačního fondu Zůstaneme doma je pomoc a podpora lidem zapojených do péče o seniory, kteří odmítnou žít v léčebně pro dlouhodobě nemocné či v jiném sociálním zařízení, a naopak se rozhodnou zůstat v domácím prostředí.

Jitka Brychtová, jako členka správní rady, dohlíží na ekonomické fungování fondu a zasazuje se o získávání finančních prostředků nezbytných pro běžný chod nadace například pomocí fundraisingových kampaní.

KONTAKT

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

KONTAKT

Přihlášení k odběru infomailů 📯

Připomeneme termíny daňových přiznání a úhradu záloh ale také se podělíme o zajímavé komentáře a vykreslíme myšlenky, které nás zaměstnávají. Chcete být v obraze?

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00